Bericht van de beroepingscommissie
Zoals u weet is de beroepingscommissie ingesteld.
Wilt u een naam aandragen van een mogelijke kandidaat, dan is dat mogelijk.
Stuur een mail naar: 2koninginnendorpen@gmail.com
Reacties voor 1 maart doorgeven.

TWEE KONINGINNENDORPEN ZOEKEN EEN VOLTIJDS PREDIKANT

De Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp, twee koninginnendorpen, zijn op zoek naar een inspirerende predikant voor elk 0,5 fte. Beide gemeente liggen in de Kop van Noord-Holland, een gebied met veel zon, strand en bollenvelden.
Durf jij het aan om te werken in twee dorpen met veel overeenkomsten, maar ook elk met zijn eigen karakter en met hen in vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan?
De vacature en informatie zijn te vinden op de websites van de beide gemeenten, www.samenvaart.nl  en  www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl

Gezamenlijk predikanten-profiel van de Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp

De kerkenraden van de Protestantse gemeenten Anna Paulowna en Julianadorp zoeken een fulltime predikant met een positieve, enthousiaste open uitstraling die in staat is te inspireren en een samenbindende factor is binnen beide gemeenten. 

WIJ ZOEKEN EEN:

PREDIKANT

  • Een inspirerende voorganger die een heldere uitleg geeft van de Bijbelse boodschap en deze verbinden kan met deze tijd en ons dagelijks leven
  • Een voorganger die openstaat voor oude en nieuwe vormen van liturgie.

TOERUSTER

  • Volwassenen en jongeren op levendige en actuele wijze begeleiden in geloofsvragen
  • Een bruggenbouwer tussen kerk en wereld

INSPIRATOR

  • Samen met de Protestantse gemeenten van Anna Paulowna en Julianadorp zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn.
  • Motiveren van ouders om hun kinderen te inspireren
  • Contact zoeken met jongeren en daarbij middelen gebruiken als sociale media

PASTOR

  • Ondersteunt gemeenteleden en ambtsdragers bij het vormgeven aan het pastoraat, waarin woorden ‘Ontmoeting’ en ‘Verbinding’ centraal staan

Wij zoeken een authentiek mens, die warmte en liefde uitstraalt en diepte zoekt.

Voor uitgebreide informatie kunt u reageren naar:
2koninginnendorpen@gmail.com