Raad Eredienst

Met de gedachtenisdienst nog vers in het geheugen, wat een intense dienst is dat geweest met al die kaarsen die aangestoken zijn, de woorden en namen die geklonken hebben, het verdriet wat gedeeld werd, mag ik schrijven en vooruitkijken naar activiteiten die rondom de kerst en in januari gehouden worden.

Zondag 16 dec om 19.30 uur zal er een Lessons en Carolviering zijn.

Elke woensdag morgengebed om 9.15 uur, van 10-12 uur kunt u koffie of thee komen drinken in
zaal 1, de kerkzaal is open om een kaarsje aan te steken of om er in stilte te zitten.

Op de woensdagavonden in de adventtijd hebben we van 19.00-19.30 een avondgebed gehouden.
19 dec kunt u nog een avondgebed meebeleven in deze adventtijd.

23 dec een kerstevent waarbij buiten veel lichtjes branden om u welkom te heten en binnen zal het kerstverhaal op een bijzondere manier ten gehore gebracht worden.

24 dec kinderkerstfeest en kerstnachtdienst mmv CGK Rejoice

25 dec kerstdienst en later op de dag een maaltijd voor mensen die het fijn vinden om ook op deze dag samen te eten.
In de dienst op Oudjaarsavond hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

20 januari zal de Oecumenische viering met leden van de Willibrordkerk in de Ontmoetingskerk gehouden worden. De kerken in Indonesië hebben de liturgie voorbereid en als thema mee gegeven: Recht voor ogen. De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium 16:18-20 “Zoek het recht en niets dan het recht” spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. Het gat tussen armen en rijken wordt steeds groter. Een traditioneel gezegde in Indonesië is “Een muis sterft van de honger in de schuur vol met rijst” Ook de verschillen tussen specifieke etnische en religieuze groepen geven steeds meer spanningen en radicalisering zet de ene gemeenschap op tegen de ander. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan recht in gebed en in onze daden.
Voor de collecte kiezen we altijd een doel in Julianadorp.
Het collectegeld gaat dit keer naar de Zonnebloem zodat mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug krijgen door aandacht en er iets leuks georganiseerd kan worden.

27 jan zal er een Taizéviering zijn om 19.30 in de Ontmoetingskerk.

Enkele mensen zijn aan het nadenken over de inhoud voor de 40dagenkalender 2019.
Ik hoop dat als uw medewerking wordt gevraagd u daarop ja wilt zeggen.
Voor verdere activiteiten: kijk eens op ons mooie bord welke voor de kerk staat.
Namens de leden van de Raad Eredienst wens ik u allen fijne feestdagen en alle goeds voor 2019.

Hartelijke groet, ds Wilko Nijkamp, Fija Sanders, Nelleke Looije, Linda de Vries, Marja Heuzeveldt en
Adri van Wifferen 0223-644886, vanwifferen@hetnet.nl

13 feb begint de 40dagentijd en voor de kalender zijn we al druk met de voorbereidingen.
U leest het al, er is genoeg te doen en wilt u meedenken/meedoen met een activiteit, laat het ons dan weten.
Namens de leden van de Raad: Fija Sanders, Linda de Vries, Nelleke Looije, Bertha Pluister en ds. W. Nijkamp wens ik u veel goede dagen in de komende maanden.

Hartelijke groet Adri van Wifferen vanwifferen@hetnet.nl tel 644886

Een goed gesprek is komend jaar ons thema.

De startzondag is alweer geweest en ik hoop dat u kunt terugkijken op een bijzondere viering en er momenten zijn geweest waarvan u zeggen kunt: hier kan ik wat mee in mijn geloofsleven maar ook in mijn dagelijkse leven.

Er zullen de komende maanden veel gemeenteactiviteiten zijn en de aankondigingen vallen niet allemaal onder de raad Eredienst maar ik wil u toch uitnodigen om mee te doen.

Wij zijn heel blij dat Marja Heuzeveldt zich gaat inzetten voor de Raad Eredienst. Onze groep was erg klein geworden met het vertrek van Bertha Pluister naar de Pastorale Raad.
Bertha nog bedankt voor de vele jaren inbreng en Marja welkom!

Kaarsentafel. 
Voor een dienst of bijeenkomst kunt u een kaarsje aansteken, ook na de dienst bent u vrij om dit te doen.
Naast gebed is een kaarsje aansteken vaak het enige wat we kunnen doen om iemand nabij te zijn. Voel dus geen schroom om een kaarsje aan te steken.