Raad Eredienst

Na “dauwtrappen” op Hemelvaartsdag en zoals ik nu op de inschrijflijst gezien heb zeker een grote groep mee-eters leven we naar de Pinksterdagen toe.

De Cantorij zal lied 697 zingen, Kom Schepper, Geest Jij, die de dag verlicht ons hart weer warmt…
Wij zullen met elkaar het Heilig Avondmaal vieren en ik hoop dat we deze Geest de komende tijd, ook als mensen op pad zijn, mogen ervaren.

22 juni Kerkennacht. Nieuws kunt u elders in de Fakkel lezen en anders: hou het nieuws in de gaten op infobord voor de kerk of afkondigingen.

Zondag 30 juni is de slotzondag van ons jaarthema een “goed-geloofs- gesprek.”
De voorbereiding/invulling van de dienst zal verzorgd worden door de werk, leef en zangroep.
Wij hopen dat de goede gesprekken doorgaan en wij ons veilig bij elkaar voelen om aan gesprekken deel te nemen.

Zondag 30 juni is er een Taizéviering om 19.30 uur. Een kaarsje aansteken, bidden, zingen en stilte zijn onderdelen in de viering. U bent van harte welkom.

Zondag 7 juli kunnen we weer bij elkaar “Op de koffie”
Er zal een lijst op de bar neergelegd worden voor opgave gastadres of wie er op de koffie gaat.
Opgeven kan ook bij Adri van Wifferen.

Wilt u meedenken/doen in de Raad Eredienst neem dan contact op met Adri van Wifferen.

Hartelijke groet, ds Wilko Nijkamp, Fija Sanders, Nelleke Looije, Linda de Vries, Marja Heuzeveldt en
Adri van Wifferen 0223-644886 of vanwifferen@hetnet.nl


Elke woensdag morgengebed om 9.15 uur, van 10-12 uur kunt u koffie of thee komen drinken in zaal 1, de kerkzaal is open om een kaarsje aan te steken of om er in stilte te zitten.

Kaarsentafel.
Voor een dienst of bijeenkomst kunt u een kaarsje aansteken, ook na de dienst bent u vrij om dit te doen.
Naast gebed is een kaarsje aansteken vaak het enige wat we kunnen doen om iemand nabij te zijn. Voel dus geen schroom om een kaarsje aan te steken.