Raad Eredienst

Jaarthema

Op 29 augustus zijn we gestart met een nieuw jaarthema: “Ontmoeten” Gedurende dit kerkelijke seizoen zal dit thema op verschillende manieren en momenten terugkomen.
Ook in de kerkdiensten willen we dit thema laten klinken door verhalen over ontmoetingen centraal te zetten. Tot aan de advent zijn er oud testamentische ontmoetingen . Vervolgens tot en met pasen de nieuwtestamentische. Na pasen lezen we tot aan de slotzondag ontmoetingen uit de brieven.
Andere activiteiten binnen het jaarthema worden aangekondigd in de nieuwsbrief
We wensen u een jaar vol inspirerende ontmoetingen toe!
Raad eredienst