Raad Eredienst

 • De collecte na de oecumenische maaltijden-vespers hebben 355,35 euro opgebracht. Dit geld neemt Anouk Helmig, pastoraal werker op Noorderhaven, mee naar een bouwproject in Bolivia. Zij gaat daar samen met een groep jongeren waaronder lichamelijk beperkte jongeren bouwen aan een kleuterschool voor kinderen met een meervoudige beperking. Wij zijn dankbaar dat we iets hebben kunnen bijdragen en we lezen vast een verslag van Anouk als ze weer terug is.
  Wij kunnen terug kijken op een bijzondere Stille Week.
 • Allemaal hele bijzondere belevingen van mini Passion, Palmzondag met de ezel en palmpasenstokken, de vespers, de maaltijd op de Witte Donderdag met Heilig Avondmaal en een grote saamhorigheid, Goede Vrijdag met een viering rondom het kruis van waxinelichtjes, de Paaswake met intocht van het licht van de nieuwe paaskaars, doopgedachte met het uitspreken van onze doopnamen en Heilig Avondmaal tot Paasmorgen een volle kerk met een dienst waarin Bertha Pluister bevestigd werd in het ambt van ouderling-pastoraat.
  Een “dank je wel” is op zijn plaats aan allen, die in welke vorm dan ook, hebben meegeholpen om ons op zo veel verschillende manieren een ervaring van verbondenheid met het lijden en de opstanding van Jezus hebben laten beleven.
 • Iedere woensdagmorgen van 9.15-9.45 uur houden we in de kerkzaal een morgengebed.
  Wij nodigen u uit om dit gebedsmoment met ons mee te beleven. We lezen psalmen, een bijbeltekst, zijn een paar minuten stil en zingen een morgenlied en de lofzang van Zacharias en sluiten af met gebed en een zegenbede. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met Adri.
 • Op woensdagmorgen van 10 – 12 uur is de kerk open voor een kopje koffie of thee in de consistorie. Wilt u even rustig in de kerkzaal zitten of een kaarsje aansteken dan kan dat.
 • Over dauwtrappen en eten op Hemelvaartsdag 10 mei leest u elders bij Activiteiten meer.
 • Zondag 27 mei om 19.30 uur een Taizeviering.
 • 24 juni na de dienst willen we weer “Op de koffie” Kunt u het vast in uw agenda noteren, in juni leest u hier meer over.
  Namens de Raad Eredienst wens ik u mooie dagen en wilt u met ons meedenken/doen neem dan contact op met ds Nijkamp, Fija Sanders, Nelleke Looije, Linda de Vries of
  Adri van Wifferen, tel 644886 of vanwifferen@hetnet.nl

 

 


Ons jaarthema “Open huis” is begonnen tijdens de startzondag. De Werk, leven en Zin groep had een bijzondere invulling voor de dienst bedacht. Om een open huis te kunnen zijn moeten er soms eerst blokkades opgeruimd worden. Dit is samen met de kinderen uitgebeeld in het ronddelen van stenen en als men dit wilde kon de steen terug gelegd worden als teken dat men de blokkades die verbindingen in de weg staan wil opruimen om zo open te staan voor verbindingen naar God en mensen. Wat een fijne gedachte dat we niet altijd met ballast hoeven door te lopen. Heeft u een idee voor een activiteit of invulling voor “Open Huis” dan horen we het graag. Wel hoop ik dat we met elkaar kunnen afspreken dat we mensen gaan nodigen om met ons mee te gaan naar vieringen of andere activiteiten die we in onze kerk houden.
Enkele van die bijzondere diensten/activiteiten zijn:
05 nov zingt CGK Rejoice mee in de dienst. In deze oogstdienst kunnen producten ingeleverd worden als een gave van ons aan de voedselbank. Ook schoenendozen met artikelen voor kinderen die het minder hebben dan de meesten van ons kunnen ingeleverd worden meer hierovr vast wel elders in de Fakkel.
12 nov om 12 uur zal er HA in kleine kring gehouden worden.
19 nov om 19.00 uur zal de film Promise vertoond worden. Zie bijlage P2 bij de vorige Fakkel.
26 nov zullen de namen van mensen die het afgelopen jaar in onze gemeente overleden zijn genoemd worden en een kaars voor hen aangestoken worden. Wilt u zelf of iemand die u kent voor iemand een kaarsje aansteken en een naam noemen dan bent u en gasten daarvoor van harte uitgenodigd.
29 nov om 19.30 uur zal er een Taizé viering gehouden worden.
3 dec hopen we een project met de kinderen te starten voor de adventtijd.
Om alvast in uw agenda te zetten en de mogelijkheid om mensen uit te nodigen om mee te gaan:
woensdag 20 dec om 19.30 uur zal er een viering van Lessons en Carols gehouden worden.
Bijbellezingen uit oude en nieuwe teatament en bijzondere kerstliederen zullen klinken en u mag meezingen met bekende en soms minder bekende kerstliederen om zo het eeuwen oude kerstverhaal door te geven.
Van af deze plaats wil ik Truus de Groot bedanken voor haar jaren lange inzet voor de Raad Eredienst. Gelukkig blijft ze wel de kaarsen beschilderen en het gedenkboek voor LZKJ maken.
Ook de beamerpresentaties en het in elkaar zetten van de 40dagenkalender blijft ze doen.
Nogmaals dank en fijn dat je deze activiteiten wilt blijven doen.
Wilt u iets vertellen of meedoen in de Raad Eredienst dan kunt u de leden Linda, Fija, Bertha, Nelleke, Wilko en Adri aanspreken of contact opnemen met Adri van Wifferen.

Hartelijke groet,
Adri van Wifferen, tel 644886 of mailen vanwifferen@hetnet.nl

 

 

 

 

Kaarsentafel.
 
Sinds enkele weken staat er onder het liedbord voorin de kerk een kaarsentafel.
Voor een dienst of bijeenkomst kunt u een kaarsje aansteken, ook na de dienst bent u vrij om dit te doen.
Naast gebed is een kaarsje aansteken vaak het enige wat we kunnen doen om iemand nabij te zijn. Voel dus geen schroom om een kaarsje aan te steken.