Raad Eredienst

24 febr. zal er een Taizéviering zijn om 19.30 in de Ontmoetingskerk.

In de Raad Eredienst hebben we veel gesproken over het Askruisje op Aswoensdag en een roze antependium en stola. 

Zondag 27 jan zijn we weer bij enkele gastadressen “op de koffie” geweest. Het is iedere keer weer een verrassing bij wie je op de koffie mag gaan en wie je medekoffiedrinkers zijn. De groep is nooit echt groot en we hopen dat we zondag 7 juli met nog meer mensen op de koffie gaan na de dienst. Deze keer zal er ook gewoon koffiedrinken in de kerk zijn maar we hopen toch dat u ervoor kiest om op bezoek te gaan. In de juni Fakkel kunt u hier weer over lezen en hoe de aanmelding werkt.

In de vorige Fakkel stond een stukje over een roze antependium die we graag willen aanschaffen. Nu duurt de zoektocht naar de goede stof en het maken van de stola en kleden langer dan gedacht dus zal de eerste keer dat we dit antependium gebruiken de derde zondag in de adventtijd zijn.

We hopen dat de 40dagenkalender ook dit jaar een leidraad mag zijn in de 40dagentijd.
Denkt u nu, ik wil ook wel een keer meewerken aan de kalender dan kunt u zich nu al bij Adri van Wifferen aanmelden.

In de 40dagentijd zullen er gezamenlijke sobere brood/soepmaaltijden zijn in afwisseling in Willibrordkerk, Het Tij op Noorderhaven en in de Ontmoetingskerk.
U bent van harte welkom om met ons mee te eten om 18.00 uur en de vesper om 18.45 uur mee te vieren.
Wilt u alleen mee-eten of alleen de vesper mee vieren dan bent u ook van harte welkom.
De maaltijden en vespers zijn altijd op de woensdag:
Woensdag 13 maart in de Ontmoetingskerk,
Woensdag 20 maart in de Willibrordkerk,
Woensdag 28 maart in het Tij op Noorderhaven,
Woensdag 3 april in de Willibrordkerk,
Woensdag 10 april in de Ontmoetingskerk.
U hoeft zich niet aan te melden.
Er zal deze avonden een deurcollecte zijn voor Daan de Smet, hij gaat dit jaar met Anouk Helmig mee naar Bolivia waar jongeren met en zonder beperking mee helpen bouwen aan een school en andere voorzieningen voor kinderen met en zonder beperking.

Elke woensdag morgengebed om 9.15 uur, van 10-12 uur kunt u koffie of thee komen drinken in zaal 1, de kerkzaal is open om een kaarsje aan te steken of om er in stilte te zitten.

31 maart zal er een Taizéviering zijn om 19.30 in de Ontmoetingskerk.

Wilt u meedenken/doen in de Raad Eredienst neem dan contact op met Adri van Wifferen.

Hartelijke groet, ds Wilko Nijkamp, Fija Sanders, Nelleke Looije, Linda de Vries, Marja Heuzeveldt en
Adri van Wifferen 0223-644886, vanwifferen@hetnet.nl

Elke woensdag morgengebed om 9.15 uur, van 10-12 uur kunt u koffie of thee komen drinken in
zaal 1, de kerkzaal is open om een kaarsje aan te steken of om er in stilte te zitten.

Taizédiensten
Langs deze weg willen we Marja Heuzeveldt bedanken voor haar inzet van vele jaren om de Taizédiensten gaande te houden.
We zijn blij en dankbaar dat dhr Jan van Velzen onze groep komt versterken en we zo deze manier van kerkzijn kunnen blijven aanbieden in onze gemeente. U bent allen van harte welkom om deze manier van kerk zijn met ons mee te beleven op iedere laatste zondag van de maand om 19.30 uur.

Kaarsentafel.
Voor een dienst of bijeenkomst kunt u een kaarsje aansteken, ook na de dienst bent u vrij om dit te doen.
Naast gebed is een kaarsje aansteken vaak het enige wat we kunnen doen om iemand nabij te zijn. Voel dus geen schroom om een kaarsje aan te steken.