Dag allemaal,
Hebben jullie al zin in de zomer vakantie?
Die begint dit jaar erg laat: pas op 21 juli.
In juni is er nog kinderkerk, op 3 juni.
En nu even goed opletten, want in juli is er ook iets: de slotzondag. Die valt op 1juli. Dan is er weer een heel bijzondere kerkdienst. Daar hoor je later nog wel wat meer over. Maar we verklappen alvast, dat we dan in de kindernevendienst iets heel leuks gaan maken. Om te laten zien dat de liefde van God voor iedereen is.
En na de dienst gaan we een potje versieren. Dus dan kom je weer terug in de zaal van de kinderkerk, om een leuk planten potje te maken. Daar komt dan een zaadje in om er een plantje van te laten groeien. Want op 5 augustus gaan we die plantenpotjes verkopen, en het geld dat we daarmee krijgen is voor een goed doel: de stichting Orhei. Die zorgt ervoor dat er kinderen in Moldavië mee geholpen worden.

Dus vaders en moeders, kom met de kinderen na de dienst van 1 juli nog even terug , om een potje te versieren.
Allemaal de groeten van de kinderkerkleiding!

 

 

 

 


Iedere eerste zondag van de maand is er Kinderkerk

De kinderkerk  en de crèche worden in dezelfde ruimte gehouden. De crèchekinderen kunnen meedoen met de viering van de kinderkerk, maar mogen ook gaan spelen.
De viering bestaat uit vaste onderdelen. De vertelling en werkjes worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen die aanwezig zijn tijdens de viering.

De ouders, die hun e-mailadres hebben opgegeven ontvangen in de week voorafgaande aan de Kinderkerk  een uitnodiging , waarin staat welk Bijbelverhaal centraal staat in de Kinderkerkdienst. Wilt u ook van te voren op de hoogte gehouden worden, dan kunt u uw mailadres door geven aan: jeugdok@gmail.com

Kinderkerk en kindernevendienst. Wat is het verschil?
Voor de kinderen van de basisschool bestaat er in onze kerk de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kinderkerk en de Kindernevendienst. Maar wat is nu het verschil?
De Kinderkerk wordt elke eerste zondag van de maand gehouden. De kinderen kunnen meteen bij binnenkomst naar de ruimte hiervoor gaan. Dit is dezelfde zaal (2) als waar de crèche wordt gehouden.
De crèche is bedoeld voor kinderen tot en met 3 jaar. Er is elke zondag iemand die op de kinderen past. De Kinderkerk is voor kinderen vanaf 4 jaar. Maar we hanteren de overgang soepel. Kinderen die graag blijven spelen, mogen dat doen, en kinderen van de crècheleeftijd die aan de kinderkerk willen meedoen, kunnen er gewoon bij komen zitten in de kring.
De Kindernevendienst wordt gehouden wanneer er een bijzondere dienst is. Bijzondere diensten zijn: Avondmaalsdiensten, en diensten op feestdagen, zoals: Kerstmis, Pasen, en Pinksteren.  Bij de Kindernevendiensten gaan de kinderen met hun (groot)ouders in de kerk zitten, totdat het sein gegeven wordt dat de nevendienst begint. Dit is in ieder geval op een moment vóór de preek, of nog even eerder, in overleg met de predikant.
Zowel bij de Kinderkerk als bij de Kindernevendienst komen de kinderen samen met de leiding weer in de kerkzaal terug, om het einde van de dienst mee te maken met hun (groot)ouders. Als er ook crèchekinderen zijn, gaan die meestal ook mee naar de kerkzaal, maar dit gebeurt in overleg met de ouders. Voor zusjes en broertjes is dit wel zo fijn.
In het hoofdstuk Preekrooster in de Fakkel staat altijd vermeld wanneer er Kinderkerk of Kindernevendienst gehouden wordt. Voor de Kinderkerk wordt bovendien per e-mail een uitnodiging rondgestuurd aan de adressen die bij ons bekend zijn.
Voor vragen kunt u terecht bij: jeugdok@gmail.com

Namens ons: Sanneke van ’t Zand, Anja Kerst, Salina Hoep, Yvonne Rouwhorst: Marijke Lathouwers.