Ik heb eigenlijk nog niet zo veel nieuws, want we moeten nog een keer vergaderen met de Raad- Eredienst. De eerste bijeenkomst van de Kinderkerk en de Kerk op zolder is op 1 september. We struikelen een beetje het nieuwe seizoen binnen. Gelukkig krijgen jullie altijd een persoonlijke uitnodiging als we weer bij elkaar komen. Dat doen we, ik herhaal het nog maar een keer, op iedere eerste zondag van de maand.
Hoe zit dat dan op 6 oktober?? Ja, dat vraag ik me ook af. In de Fakkel van juli / augustus stond iets over een Theaterdienst , ze noemen het: Kom aan boord, met muziek van viool, trompet en een drummer. Voor jong en oud, stond erbij. Zou ik heel leuk vinden! Maar het is nu nog een beetje te vroeg om te besluiten wat we dan doen.
Ook heb ik gehoord dat er in oktober een kindje gedoopt gaat worden, misschien op 13 oktober. Weet je nog wat dat betekent? Jawel, Kindernevendienst!
Ik wens jullie namens de hele leiding van de twee groepen een goed begin van het nieuwe schooljaar toe!

PS: Het onderwerp voor de Kerk op Zolder wordt: de 3 G’s.
Geluk, Groei en Geloof.

Groeten van de kinderkerkleiding en Kerk op zolder leiding – Marijke.

KERK OP ZOLDER!

Voor de groep kinderen tussen 8 en 12 jaar zijn we
van start gegaan met een nieuwe invulling van de
kinderkerkdiensten. We hebben ervoor gekozen
om deze groep los te koppelen van de reguliere
kinderkerk als er vaste kinderkerk is. (Dit was al zichtbaar tijdens de overgang van een aantal kinderen in de dienst van 3 februari. )