Er staat weer een heleboel op ons te wachten in de Kinderkerk.
In december zijn we al bezig gegaan met de adventszondagen. Dat betekent iedere zondag Kinderkerk. Maar omdat we graag zien hoe de adventskaarsen worden aangestoken, zullen we beginnen in de grote kerkzaal . Er zal ook elke keer een klein stukje worden uitgebeeld, over (of door) een engel en een mens. Dat is achtereenvolgens:
1. De engel van de stilte, 2. De engel van het geheim, ( is al geweest)
3. Engel van de ontmoeting, 4. Engel van het goede nieuws.
Als we dan nog ons projectlied gezongen hebben, vertrekken wij naar de kinderkerk. En Later in de dienst komen we terug, met….. een verrassing. Zo leven wij toe naar 24 december: ons
Kinderkerstfeest!
Dat wordt gehouden op Maandag 24 december, om 18.30 uur.
En iedereen is welkom, ook vrienden en vriendinnen, oma’s en opa’s, enz.
Het wordt weer heel erg leuk, dus kom vooral! We krijgen weer medewerking van het kinderkoor Joy.
Op eerste kerstdag(25 dec.) zal er kindernevendienst zijn.

We gaan nog even door naar januari: dan hebben we geen kinderkerk. We willen dan even bijkomen van de drukke periode in december. En dan februari:
Op vrijdag 1 febr. gaan we met z’n allen weer gezellig bowlen. (tijd is nog niet bekend) Daarna gaan we lekker eten in de kerk. Je krijgt er nog bericht van.
Op zondag 3 februari gebeurt er iets bijzonders: onze groep wordt dan in tweeën gesplitst, een oudere en een jongere groep. Want oudere kinderen vinden weer andere dingen leuk en interessant dan jongere. De kinderen vanaf 8 jaar verhuizen dan naar de zolderkamer. Maar als het feest in de kerk is, zoals met Kerstmis, dan gaan we dat wel allemaal samen doen. Je hoort er nog wel meer van!
Wij wensen jullie allemaal een heel goede jaarwisseling, en alvast een gelukkig Nieuwjaar.

De kinderkerkleiding.

 

 

 

 


Iedere eerste zondag van de maand is er Kinderkerk

De kinderkerk  en de crèche worden in dezelfde ruimte gehouden. De crèchekinderen kunnen meedoen met de viering van de kinderkerk, maar mogen ook gaan spelen.
De viering bestaat uit vaste onderdelen. De vertelling en werkjes worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen die aanwezig zijn tijdens de viering.

De ouders, die hun e-mailadres hebben opgegeven ontvangen in de week voorafgaande aan de Kinderkerk  een uitnodiging , waarin staat welk Bijbelverhaal centraal staat in de Kinderkerkdienst. Wilt u ook van te voren op de hoogte gehouden worden, dan kunt u uw mailadres door geven aan: jeugdok@gmail.com

Kinderkerk en kindernevendienst. Wat is het verschil?
Voor de kinderen van de basisschool bestaat er in onze kerk de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kinderkerk en de Kindernevendienst. Maar wat is nu het verschil?
De Kinderkerk wordt elke eerste zondag van de maand gehouden. De kinderen kunnen meteen bij binnenkomst naar de ruimte hiervoor gaan. Dit is dezelfde zaal (2) als waar de crèche wordt gehouden.
De crèche is bedoeld voor kinderen tot en met 3 jaar. Er is elke zondag iemand die op de kinderen past. De Kinderkerk is voor kinderen vanaf 4 jaar. Maar we hanteren de overgang soepel. Kinderen die graag blijven spelen, mogen dat doen, en kinderen van de crècheleeftijd die aan de kinderkerk willen meedoen, kunnen er gewoon bij komen zitten in de kring.
De Kindernevendienst wordt gehouden wanneer er een bijzondere dienst is. Bijzondere diensten zijn: Avondmaalsdiensten, en diensten op feestdagen, zoals: Kerstmis, Pasen, en Pinksteren.  Bij de Kindernevendiensten gaan de kinderen met hun (groot)ouders in de kerk zitten, totdat het sein gegeven wordt dat de nevendienst begint. Dit is in ieder geval op een moment vóór de preek, of nog even eerder, in overleg met de predikant.
Zowel bij de Kinderkerk als bij de Kindernevendienst komen de kinderen samen met de leiding weer in de kerkzaal terug, om het einde van de dienst mee te maken met hun (groot)ouders. Als er ook crèchekinderen zijn, gaan die meestal ook mee naar de kerkzaal, maar dit gebeurt in overleg met de ouders. Voor zusjes en broertjes is dit wel zo fijn.
In het hoofdstuk Preekrooster in de Fakkel staat altijd vermeld wanneer er Kinderkerk of Kindernevendienst gehouden wordt. Voor de Kinderkerk wordt bovendien per e-mail een uitnodiging rondgestuurd aan de adressen die bij ons bekend zijn.
Voor vragen kunt u terecht bij: jeugdok@gmail.com

Namens ons: ,Anja Kerst, Salina Hoep, Yvonne Rouwhorst, Elke Stolk, Marijke Lathouwers.