Beste kinderen,

De startzondag is alweer geweest, en als alles volgens onze plannen is verlopen, zal het een succes geweest zijn, met jullie hulp! Iedereen die wilde mocht bij ons komen kijken in de ruimte waar we altijd bij elkaar komen. Er werd in de Kerk op Zolder iets te drinken aangeboden, en bij de kinderkerk een versnapering.
Voor de maand oktober is er ook weer wat leuks te melden:
Op 6 oktober houden we geen kinderdiensten, maar dan wordt er een Theaterdienst gehouden. Dat stond al in de Fakkel van juli/augustus, en nu is het duidelijk dat het bedoeld is voor jong en oud. Alleen de jongsten tot 3 jaar kunnen dan naar de creche gaan. Het wordt een soort toneelstuk met muziek en zang. Het heet: Kom aan boord!
Op 13 oktober wordt een kindje gedoopt: Novan. Dat betekent dus: kindernevendienst, met z’n allen in de benedenzaal. En natuurlijk: zorgen voor een verrassing!
Het onderwerp waarmee de Kerk op zolder zich gaat bezig houden, wordt dus nog even uitgesteld naar november. Dan gaan we verder met de 3 G’ s:
Geluk, Groei en Geloof.

Wij wensen iedereen fijne diensten toe!
Namens de leiding
Marijke

KERK OP ZOLDER!

Voor de groep kinderen tussen 8 en 12 jaar zijn we
van start gegaan met een nieuwe invulling van de
kinderkerkdiensten. We hebben ervoor gekozen
om deze groep los te koppelen van de reguliere
kinderkerk als er vaste kinderkerk is. (Dit was al zichtbaar tijdens de overgang van een aantal kinderen in de dienst van 3 februari. )