HALLO KINDEREN,
Het wordt weer wat mooier weer, soms al lekker warm, hebben jullie ook al zo’n zin in de zomer?? Het duurt nog eventjes, tot die tijd komen we nog een paar keer bij elkaar. Even de data op een rijtje:
Er is nog twee keer kinderkerk , op 2 juni en 7 juli, voor alle kinderen samen, dus de jongere en de oudere groep bij elkaar in de ruimte beneden.
– Op 9 juni is het Pinksteren, het feest waarbij we denken aan dat God de Heilige Geest naar de leerlingen van Jezus zond die in alle talen gingen spreken om over Jezus te vertellen. Er is die zondag kindernevendienst.
– Op 16 juni is er weer feest, er wordt dan een kindje gedoopt. Het zou leuk zijn als er dan veel kinderen in de kerk zijn om samen te vieren dat wij allemaal kinderen van God mogen zijn. Ook dan is er kindernevendienst.
– Op 30 juni is het Slotzondag, waarbij we in de kerk het thema van dit jaar gaan afsluiten. Deze dienst wordt nog voorbereid, maar goed om te weten dat er dan weer een bijzondere dienst zal zijn.
De laatste keer dat er veel van jullie waren was op 5 mei. Er was toen Kinderkerk voor de jongste kinderen, en de oudere kinderen kwamen bij elkaar in hun eigen groep. Er is toen een naam bedacht voor die groep. Hieronder een stukje erover zodat iedereen weet wat er op zolder gaande is:

KERK OP ZOLDER!

Voor de groep kinderen tussen 8 en 12 jaar zijn we
van start gegaan met een nieuwe invulling van de
kinderkerkdiensten. We hebben ervoor gekozen
om deze groep los te koppelen van de reguliere
kinderkerk als er vaste kinderkerk is. (Dit was al zichtbaar tijdens de overgang van een aantal kinderen in de dienst van 3 februari. )