Dag kinderen,
De maand februari begon al goed: op 1 februari hadden we het leukste uitje van het jaar: bowlen met z’n allen! Er waren weer veel mensen van alle leeftijden. En daardoor was het extra gezellig.
Op 17 februari was er een bijzondere kerkdienst. toen werden er nieuwe ouderlingen en diakenen bevestigd, en bovendien nog iemand gedoopt. Dat was Elke Stolk, uit de kinderkerkleiding. Ik schrijf dit op 9 februari, dus nog vόόrdat het gebeurde. Maar we wensen haar veel sterkte en plezier toe in haar nieuwe functie als kinderkerkouderling. Fijn dat je het wilt doen, Elke!
Op 3 maart gaan we voor het eerst in 2 groepen werken. Als het goed is heb je daar allemaal persoonlijk post van gekregen, de jongeren per e-mail, de ouderen in de brievenbus. Iedereen die zondag 3 februari door het rode gordijn in de deur “verdween”, mag met ons mee naar de zolder gaan, om daar een nieuw soort kinderkerk te starten. Er komen trouwens nog meer kinderen dan we dachten! Geen brief gekregen? Mail dan naar: jaelakerst@hotmail.com.
We gaan op zolder eerst eens praten over wat we allemaal gaan doen, en een naam bedenken voor onze groep. Ook een logo, misschien, zo’n plaatje net als hierboven staat.
Voor de jongerengroep, die we gewoon kinderkerk blijven noemen, is de bijeenkomst net als altijd in zaal 2, waar we steeds weer een klein feestje van maken! Iedere eerste zondag van de maand gaan we dus apart in twee groepen zitten. Dat zal ongeveer 6 x per jaar zijn.
Maar bij bijzondere diensten, zoals Palmpasen, Pasen, en Pinksteren en Kerstmis komen we weer samen.
Ik noem nu alvast 2 dagen in april waarop dat gebeurt: 14 april: Palmpasen, en 21 april: Pasen.
En het maken van de stokken voor Palmpasen is de zaterdag ervoor: dus op 13 april. Je hoort nog wel hoe laat we dan beginnen.
Allemaal de hartelijke groeten van de leiding!