Hallo kinderen!
De startzondag is alweer geweest. Op dit moment, als ik dit schrijf, weet ik nog niet hoe die verlopen is.
Maar voor oktober komen er weer een paar leuke dingen aan. Wij vragen jullie (en jullie ouders) om zaterdag 6 oktober vrij te houden. Dan willen we jullie namelijk meenemen naar een wijngaard…..waar druiven groeien. Jullie krijgen daar nog nader bericht van over de e-mail.
En op zondag 7 oktober is er weer kinderkerk. Dan zullen we nog eens uitgebreid praten over onze belevenis op de zaterdag!
Op zondag 14 oktober is het avondmaal in de kerk, en omdat jullie dan helemaal van alles weten over hoe de wijn gemaakt wordt, en de druivensap, zul je daar dan veel meer van begrijpen. En in de kindernevendienst zal er ook zeker nog over gepraat worden.
We hopen jullie allemaal weer te zien!
Groeten van de kinderkerkleiding.

 

 

 


Iedere eerste zondag van de maand is er Kinderkerk

De kinderkerk  en de crèche worden in dezelfde ruimte gehouden. De crèchekinderen kunnen meedoen met de viering van de kinderkerk, maar mogen ook gaan spelen.
De viering bestaat uit vaste onderdelen. De vertelling en werkjes worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen die aanwezig zijn tijdens de viering.

De ouders, die hun e-mailadres hebben opgegeven ontvangen in de week voorafgaande aan de Kinderkerk  een uitnodiging , waarin staat welk Bijbelverhaal centraal staat in de Kinderkerkdienst. Wilt u ook van te voren op de hoogte gehouden worden, dan kunt u uw mailadres door geven aan: jeugdok@gmail.com

Kinderkerk en kindernevendienst. Wat is het verschil?
Voor de kinderen van de basisschool bestaat er in onze kerk de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kinderkerk en de Kindernevendienst. Maar wat is nu het verschil?
De Kinderkerk wordt elke eerste zondag van de maand gehouden. De kinderen kunnen meteen bij binnenkomst naar de ruimte hiervoor gaan. Dit is dezelfde zaal (2) als waar de crèche wordt gehouden.
De crèche is bedoeld voor kinderen tot en met 3 jaar. Er is elke zondag iemand die op de kinderen past. De Kinderkerk is voor kinderen vanaf 4 jaar. Maar we hanteren de overgang soepel. Kinderen die graag blijven spelen, mogen dat doen, en kinderen van de crècheleeftijd die aan de kinderkerk willen meedoen, kunnen er gewoon bij komen zitten in de kring.
De Kindernevendienst wordt gehouden wanneer er een bijzondere dienst is. Bijzondere diensten zijn: Avondmaalsdiensten, en diensten op feestdagen, zoals: Kerstmis, Pasen, en Pinksteren.  Bij de Kindernevendiensten gaan de kinderen met hun (groot)ouders in de kerk zitten, totdat het sein gegeven wordt dat de nevendienst begint. Dit is in ieder geval op een moment vóór de preek, of nog even eerder, in overleg met de predikant.
Zowel bij de Kinderkerk als bij de Kindernevendienst komen de kinderen samen met de leiding weer in de kerkzaal terug, om het einde van de dienst mee te maken met hun (groot)ouders. Als er ook crèchekinderen zijn, gaan die meestal ook mee naar de kerkzaal, maar dit gebeurt in overleg met de ouders. Voor zusjes en broertjes is dit wel zo fijn.
In het hoofdstuk Preekrooster in de Fakkel staat altijd vermeld wanneer er Kinderkerk of Kindernevendienst gehouden wordt. Voor de Kinderkerk wordt bovendien per e-mail een uitnodiging rondgestuurd aan de adressen die bij ons bekend zijn.
Voor vragen kunt u terecht bij: jeugdok@gmail.com

Namens ons: Sanneke van ’t Zand, Anja Kerst, Salina Hoep, Yvonne Rouwhorst: Marijke Lathouwers.