Collectebonnen

Graag willen we u als college van kerkrentmeesters deelgenoot maken van het volgende:

Zoals nu wellicht weet kunt u gebruik  maken van collectebonnen voor de zondagse collectes. We hopen u te kunnen stimuleren om hier (als u dat al niet doet) gebruik van te gaan maken. We hebben als college steeds meer moeite om zonder kosten het kleine geld op onze bankrekening te kunnen laten bijschrijven. Tevens is het voor de collectetellers gemakkelijker om de bonnen te verwerken, dan muntgeld. Als laatste moet natuurlijk vermeld worden dat u collectebonnen per bank overmaakt naar de kerk en op deze manier de bonnen bij de belastingdienst kan opvoeren als gift!! Ze zijn bij de koster verkrijgbaar in twee varianten: 0.50 euro en 1 euro.

Rekeningnummer:    NL69RABO0373709161 Protestantse gemeente te Julianadorp inz. AKTIES