2024 – veertigdagentijd

Aswoensdag
We zijn voor de schikking uitgegaan van de bolvorm.
De bol is in het begin van de veertigdagentijd donkerbruin en wordt gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door.
De ronde vorm, de kringloop van het leven.

Hosanna
verstomd.
Palmtakjes van toen
verdroogd, verbrand.
Droge Aarde
gedragen kruis.

1e zondag veertigdagentijd

1e zondag veertigdagentijd      Jeremia 1-4

De HEER richtte zich tot mij
Jeremia wordt geroepen door God om een profeet te worden. Hij stribbelt tegen, maar God zal voor hem zorgen. Hij wijst de eerste boom aan die na de winter bloeit. Vandaar dat er in de schikking bloesemtakken staan.

Geroepen als profeet
Zoals bloesem de lente roept
Luister nieuw bewustzijn

2e zondag veertigdagentijd Jeremia 18:1-12

2e zondag veertigdagentijd
Jeremia 18:1-12

De profeet Jeremia moet een scherpe boodschap doorgeven aan Israël. Het beeld van de pottenbakker, die de mislukte pot stukmaakt en weer opnieuw begint, maakt de mensen boos.

Ze voelen zich als een mislukte pot, maar begrijpen niet dat de pottenbakker nooit opgeeft. Hij gaat door tot de pot mooi is, tot Gods eer!

Trouw van God aan de aarde.
Telkens opnieuw gecreëerd.
Goed genoeg.

3e zondag veertigdagentijd

3e zondag veertigdagentijd Jeremia 26 : 1-19
‘Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken.’

Ogen om te zien, oren om te luisteren…, maar er
wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd
De paarse bloemen van de primula symboliseren
de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst.
Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

Gedoofde ogen met
sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan …
niets.

4e zondag veertigdagentijd

4e zondag  veertigdagentijd Jeremia 29:11

Ik zal een hoopvolle toekomst geven
Ballingschap is niet Gods laatste woord tot Israël maar het voorlaatste. Het laatste woord is een hoopvolle toekomst die begint met gebed en inzet voor vrede en voorspoed.

De bol is groener geworden, er is hoop. De v-vorm staat voor vrede en de tulp symboliseert het gebed.

Bloem als gevouwen handen
Biddend om het Vredesteken uit de hemel

5e zondag veertigdagentijd

5e zondag veertigdagentijd
Jeremia 32:1-15 en 42-44

…….omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.

Ook in de dagen van de profeet Jeremia zetten machthebbers critici gevangen, om hen de mond te snoeren. Maar God geeft Jeremia, die vastgehouden wordt in het paleis, de opdracht om het land van zijn neef te kopen en zo de losser te zijn. Hierdoor zal het land nooit het eigendom van de koning van Babel kunnen worden.

In deze schikking verwijst het gras naar het land en de bloemen naar Gods aanwezigheid. Het rechtopstaande blad is het teken voor de rechtvaardige.

De aarde

bezitten, gebruiken…..

te eren.

Rechtvaardig is de nederige mens.

6e zondag veertigdagentijd

6e zondag veertigdagentijd
Lezen: Jeremia 4 : 19 – 5:1

Een rechtvaardige

Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad binnenrijdt. Hij ziet namelijk al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de stad over zichzelf heeft afgeroepen.

Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug bij af. De aarde is woest en doods geworden, net als in den beginne. Is er nog enige hoop voor Vrouwe Sion, voor volk en vaderland? Jeremia is onthutst en bang. Is er nog een rechtvaardige te vinden?

Deze week lezen we het verhaal van Jezus’ lijden en sterven. De rechtvaardige die het oordeel draagt.

Alternatieve palmpasenstok.
In plaats van een broodhaantje wordt de bol op de stok geplaatst.
De palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden.
Aan de dwarsligger hangen slingers met gedroogde vruchten en noten, die staan voor de dertig zilverlingen (abrikozen) die het verraad symboliseren.
Er is ook een slinger met 12 noten die de 12 apostelen symboliseren.
Het groen staat voor Palmpasen.

Hosanna!
roept het volk.
De twaalf
juichen, vrezen
verraden.
Levende aarde.

Witte Donderdag

Klokjesbloemen
herinneren ons
aan dankbaarheid
en liefde voor de
dienende leider.

Goede Vrijdag

Het houten kruis
dat de wereld draagt
Oorverdovend stille
zoute tranen.

Stille Zaterdag

Het kruis als
aardse belofte,
tekens van hoop,
trouw en toekomst.

Pasen

Pasen
Johannes 20:1
Vroeg op de eerste
dag van de week,
toen het nog donker
was…

Een stroom van licht
verdrijft het duister.
Kleurrijke,
geurende lente.