Kerkelijke administratie

Staat u goed geregistreerd ?

Als kerkgemeenschap voeren we al jaren een adequate ledenadministratie. Wij doen dat in het geautomatiseerde systeem LRP (Leden Registratie van de Protestantse kerk).

Veel mutaties in ons bestand kwamen direct bij de PKN vandaan dan wel indirect vanuit de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Echter enige tijd geleden is besloten door de burgerlijke gemeentes, dat deze mutaties, uit het GBA, niet meer worden doorgegeven aan de PKN en dus ook niet meer aan ons !

Hierdoor missen we of gaan we mogelijk actuele en belangrijke informatie missen en dat kan soms ook vervelende consequenties hebben. U moet dan denken aan foutieve aanhef, adressering, gezinssituatie, samenlevingsvorm, etc.
Om u een voorbeeld te geven:  een contactpersoon c.q. ouderling komt langs met een bloemetje en felicitaties vanwege het 25-jarig huwelijks jubileum, maar helaas blijkt dat 1,5 jaar geleden de samenlevingsvorm is gewijzigd (een scheiding).
Heel pijnlijk voor de bezochte persoon, maar ook voor de brenger van het boeket.

Om onze administratie actueel te houden doen wij dus een dringend beroep op u om mutaties te melden aan de leden administrateur van het Kerkelijk Buro, mevr. Barbara Bruin. U kunt Barbara benaderen via:
Postadres:   Ontmoetingskerk tav Kerkelijk Buro
                     Loopuytpark 10-12  
                     1787 AC  Julianadorp
E-mail:         ledenadmin@quicknet.nl
Telefoon:     0223-636003

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de administratie actueel is en blijft en dat storende fouten hierdoor voorkomen kunnen worden.

Alvast onze hartelijke dank !

College van Kerkrentmeesters

PS
Mocht u willen weten wat er nu over u of uw gezin geregistreerd staat in LRP, dan kunt u zich wenden tot het Kerkelijk Buro.


LRP – Leden Registratie Protestantse Kerk

LRP is mogelijk nog steeds een afkorting die u weinig zegt, maar het LRP is het volledig geautomatiseerde systeem van alle protestantse gemeentes voor de leden- & bijdragenadministratie. Het LRP is vorig jaar maart in onze gemeente “life” gegaan. De landelijke invoering door de PKN is niet vlekkeloos verlopen en kende (en kent nog steeds) de nodige kinderziektes en tekortkomingen. Iets wat overigens niet ongebruikelijk is in automatiseringsland.

Na de omzetting van het oude naar het nieuwe systeem, door de PKN, is gebleken dat sommige zaken anders zijn verwerkt c.q. geregistreerd. De meeste afwijkingen hebben we tijdig kunnen oplossen, maar toch waren er een paar zeer storende fouten waarmee een enkel gemeente lid werd geconfronteerd. Ook bij de laatste actie Kerkbalans misten we een behoorlijke groep gemeenteleden die niet in de selectie waren meegenomen. Met het nodige kunst- & vliegwerk is alles nog op tijd rondgekomen. Gelukkig behoren deze fouten tot het verleden.

 Is het LRP dan een slecht systeem?

Nee, absoluut niet. Het is even wennen, maar het LRP heeft vele voordelen.

 Waarom dan dit schrijven?

Dit schrijven is bedoeld om bij u kenbaar te maken, dat als u een foutieve brief aanhef constateert, incorrecte informatie leest met betrekking tot persoons- en/of bijdragegegevens het fijn zou zijn wanneer u ons dat meldt, zodat we de gegevens kunnen bijwerken.

Dat kan mondeling, per telefoon maar liefst via de mail.

U kunt uw opmerkingen mailen of melden aan:

 

Ledenadministratie (alles m.b.t. de persoonsregistratie)

ledenadmin@quicknet.nl
Barbara Bruin

Bijdragenadministratie (alles m.b.t. financiële bijdrages)

jokeknobbe@quicknet.nl
Joke Knobbe

College van Kerkrentmeesters,