Samen tegen armoede

 

Samen tegen armoede

Het nieuwe CPB- rapport liegt er niet om: in 2024 leeft een miljoen mensen in Nederland in armoede. Met de campagne ‘Samen tegen armoede’ maken protestantse gemeenten in samenwerking met de Voedselbank een vuist tegen dit groeiende probleem waar wij ons als Protestantse Gemeente Julianadorp bij aan willen sluiten en doen mee met
de Voedselpakkettenactie
De Voedselbank heeft een lijstje samengesteld van lang houdbare en gezonde producten die landelijk het meest nodig zijn. Gemeenteleden wordt gevraagd die te verzamelen in speciale pakketdozen. De Voedselbank zorgt ervoor dat deze dozen terecht komen waar de nood het hoogst is.Kerk in actie wil ons ondersteunen voor een periode van minimaal 4 jaar met herbruikbare dozen en andere materialen.

De Voedselbank is blij met een stroom goederen die verdeeld over het jaar aankomt.
Hoe zou het kunnen voor ons?

Tot nu toe worden er regelmatig houdbare levensmiddelen afgegeven in de bekende kratten op de bekende plaatsen in de kerk. Deze mogelijkheid blijft natuurlijk bestaan!Ook deze producten blijven welkom en vinden hun weg naar het inleverpunt van de voedselbank in Noorderhaven.Op dankdag voor gewas en arbeid in het najaar vragen we al een aantal jaren om naast houdbare levensmiddelen ook om verse groente en fruit. Ook hier willen we in het kader van de oogstdienst geen verandering in brengen. 

Als mooie aanvulling op wat we al doen als gemeente willen wij de inzameling van de voedselpakketten verspreiden op verschillende momenten rond de hoogtepunten van het kerkelijk jaar, met als eerste inzameling op dankdag zondag 5 november a.s. in combinatie met de verse producten voor wie dat willen geven.Ander inzamelingen met alleen de aangegeven producten kunnen b.v. zijn rond Kerst, Pasen, Pinksteren en startzondag.

Vanaf zondag 8 oktober a.s. kunnen we iedereen die dat wil een herbruikbare voedseldoos (met meer informatie over de actie) meegeven om deze, al of niet geheel gevuld, voor of op dankdag 5 november a.s. af te geven in de kerk. Maar misschien wilt u 5 november wat van de gevraagde producten los meenemen, dat kan natuurlijk ook!

Wilt u graag meedoen maar bent u niet in de gelegenheid om een lege doos mee te nemen of gevuld in te leveren, neem dan even contact op met Albert Kisteman, tel. 06-29258255

In de Nieuwsbrief van oktober leest u meer over de inzameling op 5 november!

Voor meer informatie over de actie kunt u kijken op: kerkinactie.nl/samentegenarmoede

De diaconie.