Kerktelefoon

De Ontmoetingskerk is aangesloten op een zogenaamd kerktelefoonnet, via Stichting Kerkomroep Den Helder, een stichting opgericht 5 november 2004. In deze stichting zijn de navolgende kerken vertegenwoordigd: Ontmoetingskerk, Bethelkerk, Johanneskapel, ’t Kruisanker, Opstandingskerk, Vredeskerk, de Morgenster en de Nederlands Gereformeerde Kerk.
De luisteraar kan, naast de eigen kerk, ook de diensten beluisteren vanuit de andere kerken.

De stichting maakt gebruik van de services van “Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland “ (sIKN). sIKN is een vrijwilligersorganisatie met professionele ondersteuning van DCT Net. Via sIKN zijn landelijk veel kerkgenootschappen aangesloten op de kerktelefoon services. Meer informatie kunt u vinden op www.sikn.nl en www.kerkomroep.nl De Stichting Kerkomroep Den Helder kent een bestuur, waarvoor elke aangesloten kerk een contactpersoon afvaardigt. Voor onze gemeente is dit Frank van Zwieten. De contactpersoon die daarmee ook onze afgevaardigde is in het bestuur, heeft verder tot taak het installeren van de kerktelefoon apparatuur bij de luisteraars thuis, met daarbij tevens een stukje instructie en voorlichting.

Wat is nu kerktelefoon en voor wie is het bestemd?
Kerktelefoon is een techniek die het mogelijk maakt om de kerkdienst thuis te kunnen beluisteren.
Kerktelefoon is bestemd voor hen die zich verbonden weten met de kerk en wegens ziekte, een handicap of ouderdom niet meer in staat zijn de kerkdiensten als persoon bij te wonen.
Alle zondagse diensten en tevens bijzondere diensten zoals evangelisatiediensten, rouw- en trouwdiensten kan men dan thuis beluisteren.
Tevens is er op woensdagavond van 18.45 – 19.45 uur een verzoekprogramma te beluisteren van gewijde muziek met een korte avondoverdenking.
Men kan hiervoor liederen aanvragen die men graag wil horen, voor zich zelf of iemand anders, die dan natuurlijk wel een kerktelefoonaansluiting moeten hebben.Voor het beluisteren van de diensten, wordt een “Kerktelefoonontvanger” beschikbaar gesteld door de Stichting Kerkomroep Den Helder. Deze ontvanger wordt door de contactpersoon van de aangesloten kerk aangesloten op de telefoon- of kabelaansluting. De luisteraar betaalt hiervoor een bedrag van € 10,- per maand aan de Stichting Kerkomroep Den Helder, als vergoeding voor het gebruik van de ontvanger en de eventueel gemaakte belkosten.

Internet
Ook is het mogelijk om de diensten te beluisteren via het internet. Dit kan met behulp van een kerktelefoonontvanger maar ook met uw eigen huiscomputer.

.
Nog een aantal andere voordelen:
–    Een kerktelefoonontvanger kan op verzoek direct geplaatst worden. Er bestaan geen lange wachttijden.
–    Bij kortstondig zieken kan zeer eenvoudig een tijdelijke aansluiting gerealiseerd worden.
–    Indien een luisteraar, bijvoorbeeld door hulp van de thuiszorg, niet in staat is om op zondagochtend ‘live’naar de kerkdienst te luisteren, dan bestaat de mogelijkheid om deze dienst op een later tijdstip te beluisteren.
–    Onze kerkdiensten komen nu ook beschikbaar voor uitzending via de LOS radio.Inlichtingen over kerktelefoon en aanvragen voor het verzoekprogramma op woensdagavond kunnen worden gedaan bij de Stichting Kerkomroep Den Helder:
J. Gerkema Schootenweg 8 1785 LV  Den Helder Telnr. 634957

Voor onze kerk is de contactpersoon:
F. van Zwieten
Middelzand 5513
Julianadorp
Telnr. 642709

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij één van de Kerkrentmeesters:

Han  Sanders
Ronald Kinderman
Arjan Dijkstra
Joke Knobbe
Gert de Haas