Mediteren in de Ontmoetingskerk.

De meditatiegroep.

Zoals al aangekondigd was, beginnen we in oktober weer met onze wekelijkse bijeenkomsten. We hopen bij elkaar te komen in de grote kerkzaal, en vormen dan een kring met stoelen voor de liturgietafel. Een brandende kaars staat in het midden. Als iedere deelnemer zit, en de kerkklok 7 uur geslagen heeft, gaat de deur dicht, en beginnen we. Eerst een ontspanningsoefening, daarna meestal een tekst ter overweging, en dan een geruime tijd stilte, na de gongslag . Na de stilte klinkt er een tweede gongslag, en komt iedereen weer rustig tot zijn gewone bewustzijn. We bidden daarna in een staande kring hardop het Onze Vader, en gaan nog even zitten om wat na te genieten. En verlaten in stilte de kerkzaal weer. Alles bij elkaar duurt een bijeenkomst ongeveer 3 kwartier.
De data in oktober zijn: 2, 9, 16, 23 en 30 oktober.
Op 9 oktober gaan we na de meditatie naar een andere zaal, meestal zaal 1, om met elkaar koffie te drinken en wat te praten. Dit doen we elke tweede dinsdag van de maand.
Wie meer wil weten, of zich wil aanmelden, kan bellen naar: 643781.
Namens het team, Marijke Lathouwers.

Wat is dat eigenlijk, mediteren?
Voor mij is dat een manier om in God te geloven. En met Hem in contact te komen.
Meditatie kun je zien als een manier om tot rust te komen, tot verstilling. Om in harmonie te komen met jezelf, met de schepping en met God. Om je steeds meer verbonden te voelen met wat van blijvende waarde is.
Mediteren doen mensen al spontaan wanneer ze aandachtig aanwezig zijn voor al wat zich aandient. Meditatie kun je ook beoefenen. Dan neem je er de tijd voor en ga je zitten in een geschikte ruimte of op een plek ergens buiten. Het beoefenen van meditatie gebeurt al eeuwenlang, zowel binnen de christelijke traditie als binnen andere godsdiensten of wereldbeschouwingen.
Er zijn in onze kerk 3 mensen bezig met een meditatiegroep, die wekelijks een uurtje bij elkaar komt in de kerk. Dat doen we al een aantal jaren. We leiden dan om de beurt een groepsmeditatie, en na afloop kan men naar behoefte nog even blijven zitten, of soms wat napraten. Ieder die zich hier toe aangetrokken voelt, mag meedoen, ook mensen van buiten de kerk. We hebben een lange periode vakantie gehouden, en willen weer starten op dinsdag 2 oktober om 19 uur. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het onderstaand telefoonnummer. Verdere informatie volgt. Voor wie meer wil lezen, is hier de website van Vacare: www.pkn.nl/vacare
Namens de groep:
Marijke Lathouwers, tel. 643781.
Dirk Reitsma,
Tinus Keizer.