MEDITATIEGROEP in de ONTMOETINGSKERK

We staan aan het begin van een nieuw seizoen van de wekelijkse meditatiebijeenkomsten.
Op dinsdag 4 oktober 2022 start de meditatiegroep in de Ontmoetingskerk om 19.00 uur.
Wil je deelnemen aan de meditatie? Je bent welkom.
Het programma van een meditatiebijeenkomst:

Aanvang met WELKOM
Ontspanningsoefening
Lezen van een tekst
MEDITATIE – Stilte (± 15 minuten)
Gezamenlijk “ONZE VADER”
Licht naar … / Doven van de kaars

1x per maand afsluiten met koffie/thee.
Wij zien uit naar jouw komst op dinsdag 4 oktober en vertrouwen op een goede herstart van de meditatiebijeenkomsten. Na afloop van deze eerste bijeenkomst drinken we met elkaar koffie of thee.

De Meditatiegroep
De laatste tijd hoor je steeds meer van mensen, die zich bezig houden met meditatie. Je kunt ze vinden zowel binnen als buiten de kerk. Ook in onze kerk zijn er een aantal die ieder op hun eigen wijze er mee aan de gang zijn gegaan. Daar ben ik er ook een van.
Ongeveer 35 jaar geleden ben ik een Meditatiecursus gaan volgen, omdat ik er behoefte aan had mezelf ten diepste te leren kennen. Doordat ik ook veel boeken las over spiritualiteit, andere godsdiensten, en mystiek, kwam ik er achter dat meditatie en spiritualiteit een onderdeel is van elke godsdienst. Ook van de Christelijke.
In de vroeg- christelijke kerk hielden de kerkvaders er zich al mee bezig, en in de middeleeuwen zijn er religieuzen geweest zoals Johannes van het Kruis, Theresa van Avila, of Meester Eckehart, die hierover prachtige dingen schreven. In latere eeuwen ging deze traditie van mediteren voor de westerse mens verloren.
In de laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor ontstaan. Ook binnen onze PKN is er een groep die zich hierin verdiept. Die noemt zich: Vacare, wat betekent: vrij zijn, voor God en voor jezelf, en voor de ander.
Deze groep heeft Meditatie omschreven als:
Tot rust komen
“Meditatie kun je zien als een manier om tot rust te komen, tot verstilling. Meditatie kan ook helpen dichter bij de bronnen van het bestaan te komen en te ervaren waar het je uiteindelijk om te doen is. Om in harmonie te komen met jezelf, met de schepping en met God. Om je steeds meer verbonden te voelen met wat van blijvende waarde is.
Mediteren doen mensen al spontaan wanneer ze aandachtig aanwezig zijn voor al wat zich aandient. Meditatie kun je ook beoefenen. Dan neem je er de tijd voor en ga je zitten in een geschikte ruimte of op een plek ergens buiten. Het beoefenen van meditatie gebeurt al eeuwenlang, zowel binnen de christelijke traditie als binnen andere godsdiensten of wereldbeschouwingen.”
In onze kerk is al sinds 2011 een meditatiegroep. We komen wekelijks een klein uurtje bij elkaar. We leiden dan om de beurt een groepsmeditatie. Elke tweede dinsdag van de maand drinken we na afloop nog koffie in een andere ruimte. Dan praten we nog wat na, en is er ruimte voor vragen en antwoorden, en delen van ervaringen.
Ieder die zich hier toe aangetrokken voelt, mag meedoen, ook mensen van buiten de kerk.  Wie mee wil doen, of het een keer wil proberen, kan zich aanmelden bij mij : Marijke Lathouwers, via e-mail: lj.lathouwers@quicknet.nl.

Wat is dat eigenlijk, mediteren?
Voor mij is dat een manier om in God te geloven. En met Hem in contact te komen.
Meditatie kun je zien als een manier om tot rust te komen, tot verstilling. Om in harmonie te komen met jezelf, met de schepping en met God. Om je steeds meer verbonden te voelen met wat van blijvende waarde is.
Mediteren doen mensen al spontaan wanneer ze aandachtig aanwezig zijn voor al wat zich aandient. Meditatie kun je ook beoefenen. Dan neem je er de tijd voor en ga je zitten in een geschikte ruimte of op een plek ergens buiten. Het beoefenen van meditatie gebeurt al eeuwenlang, zowel binnen de christelijke traditie als binnen andere godsdiensten of wereldbeschouwingen.
Er zijn in onze kerk 3 mensen bezig met een meditatiegroep, die wekelijks een uurtje bij elkaar komt in de kerk. Dat doen we al een aantal jaren. We leiden dan om de beurt een groepsmeditatie, en na afloop kan men naar behoefte nog even blijven zitten, of soms wat napraten. Ieder die zich hier toe aangetrokken voelt, mag meedoen, ook mensen van buiten de kerk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het onderstaand telefoonnummer. Verdere informatie volgt. Voor wie meer wil lezen, is hier de website van Vacare: www.pkn.nl/vacare

Namens de groep:
Marijke Lathouwers, tel. 643781.
Dirk Reitsma,
Tinus Keizer.