Afscheid

Als je afscheid nemen moet…………….

Een handreiking u aangeboden door de Raad van Kerken in Den Helder

Waarom deze handreiking?

In ieders leven komt een moment dat je geconfronteerd wordt met het afscheid nemen van een mens die je lief is. Of tenslotte van je eigen leven.
Het valt op dat steeds meer mensen moeite hebben om dit afscheid vorm te geven. Veel vaste patronen en gebruiken zijn weggevallen. Er is meer ruimte voor persoonlijke invulling van die laatste momenten. Maar hoe?
Vroeger wees de kerk de weg, maar tegenwoordig zijn velen niet meer vertrouwd met de dienstverlening vanuit de kerken en weten de weg naar hulp van de kerk in deze situaties niet meer te vinden. Achteraf vinden mensen dan soms dat een afscheid wel erg leeg is geweest en vraagt men zich af of men er niet meer over had moeten spreken met elkaar.

Al in de eerste eeuwen zag de christelijke gemeente het geven van een menswaardige begrafenis, ook aan hen die niet bij de gemeente waren aangesloten, als een opdracht. Ook nu willen wij als kerken deze dienst verlenen vanuit het geloof dat ieder mens een uniek schepsel van God is en daarom een eervolle begrafenis verdient.

Om op het terrein van zorg rondom sterven en uitvaart een handreiking te doen, een zorgaanbod voor een menswaardige begrafenis/crematie, is dit boekje door de Raad van Kerken uitgegeven.
Een boekje om u te helpen bij het nadenken over moeilijke, maar ook belangrijke laatste dingen van het leven.

Deze handreiking ligt ondermeer in de wachtkamers van Helderse huisartsen en in verschillende kerken.