P2

Onlangs organiseerde P2 haar eerste activiteit. Een groep van 20 mensen bekeek de prachtige film Babette’s Feast – in zekere zin een avondmaalsfilm. Maar ineens dook die term P2 op – leek het. Wat is het. Wat doet het. Wie zijn het?
Om die vraag goed te kunnen beantwoorden moeten we eerst even stilstaan bij het oudere zusje O2. O2 bestaat natuurlijk al jaren in onze gemeente en heeft een hele grote hoeveelheid mooie activiteiten georganiseerd. De laatste jaren betrof dat steeds meer activiteiten in de Ontmoetingskerk voor het dorp, waarbij mensen samenbrengen rondom muziek of een actueel maatschappelijk thema centraal stond. Fijn! Wat trekken de Loopuytconcerten bijvoorbeeld ieder jaar veel bezoekers en het is echt een instituut in het dorp. O2 – als kerkelijke commissie – voelt zich comfortabel bij het organiseren van niet-identiteitsgebonden activiteiten in de Ontmoetingskerk voor het dorp (en de stad). De laatste jaren stonden activiteiten die onze christelijke geloofstraditie of onze christelijke geloofsgemeenschap centraal stellen steeds minder centraal. In overleg leek het ons daarom goed om een jonger zusje op te richten, met een knipoog P2 genaamd (laten we maar zeggen Protestantse Gemeente organiseert). P2 heeft als doel om met nadruk wel identiteitsgebonden activiteiten te organiseren voor de Protestantse Gemeente Julianadorp en alle geïnteresseerden eromheen. Dat kan in de Ontmoetingskerk maar hoeft niet. P2 heeft als aandachtsveld dus onder andere het klassieke Vormings- en Toerustingswerk. Activiteiten als ‘Rechtvaardiging en Heiliging’, een filmavond met als doel christelijke geloof en/of de christelijke geloofsgemeenschap ter sprake te brengen, een ‘interne’ gespreksmiddag over ‘je leven beëindigen na een voltooid leven’ zijn allemaal voorbeelden van activiteiten die door P2 zouden kunnen worden georganiseerd (als het niet al gedaan was).
P2 bestaat momenteel uit zes mensen: Cathy Dijkstra, Nelleke Looije, Wilko Nijkamp, Dries Post, Corrie Slotema en Henk van ’t Zand. Henk van ’t Zand is ook onderdeel van 02 en helpt er zo mee voor zorgdragen dat 02 en P2 elkaar versterken. Tot nu toe was de portefeuille Vorming en Toerusting ondergebracht bij de Raad Eredienst en vanuit de Raad Eredienst participeerde Nelleke Looije in de Den Helder en Julianadorp brede commissie Vorming en Toerusting. Er zijn door de komst van 02 wat dat betreft 3 dingen veranderd: 1) V&T is een onderdeel van P2 en valt niet meer onder de Raad Eredienst. 2) P2 is een zelfstandige kerkelijke commissie uit Julianadorp. 3) Om de relaties met Den Helder te onderhouden, van elkaar te leren en elkaars aanbod te versterken blijft Nelleke in de commissie V&T uit Den Helder te participeren. P2 is echter een zelfstandige commissie van de PGJ naast de cie V&T van de PG Den Helder.
Zowel 02 als P2 vallen rechtstreeks onder de kerkenraad. We zijn benieuwd naar het aanbod van de beide commissies dit jaar! Elders in de Fakkel vindt u voortaan een rubriek waarin het aanbod van P2 gepresenteerd wordt.
Wilko Nijkamp