Duurzaam bloembollen kweken

De commissie P2 is zeer vereerd dat de bekende bollenboer John Huiberts uit Sint Maartensbrug bereid is gevonden om op zondag 5 februari bij ons een presentatie te komen geven over zijn manier van bloembollen telen. John Huiberts teelde al vele jaren tulpen, narcissen, krokussen en andere bolgewassen. Toen het hem duidelijk werd dat niet alle ziektes en plagen met chemische middelen bestreden kunnen worden, realiseerde hij zich dat het tijd werd voor een andere, meer duurzame manier van bloembollenteelt. Hij startte hiermee in 2013. Zijn motto: Met de natuur samenwerken in plaats van bestrijden. Zie voor meer informatie www.huibertsbloembollen.nl.

De zorg voor ons milieu is iets wat ons allemaal aangaat. De commissie P2 hoopt daarom op een mooie opkomst bij deze interessante presentatie.