Belangrijke wijzigingen inzake rekeningnummers

Collectebonnen kunt u verkrijgen bij de koster. Dat is mogelijk wanneer er een koster in de kerk aanwezig is. Betaling van de afgenomen Collectebonnen is alleen mogelijk door het bedrag te storten op:

Rekeningnummers

NL91RABO0373709153 Protestantse gemeente te Julianadorp inz. VVB
NL69RABO0373709161 Protestantse gemeente te Julianadorp inz. AKTIES
NL91RABO0373712936 Diaconie Protestantse Gemeente Julianadorp