100 jarig bestaan van onze Kerk aan het Loopuytpark

Ontstaan van Julianadorp en de kerk aan het Loopuytpark

In 1818 was het bedijkingwerk van de polder “Het Koegras” zover gevorderd dat deze beschermd was tegen de “Zuiderzee”
De inpoldering geschiedde voor rekening van de Staat en dus waren de gronden, nadat ze eenmaal droog waren, ook staatseigendom.
De Staat liet er ± 25 boerenwoningen bouwen die met bijbehorende grond aan de meest biedende werden verpacht.

De toenmalige bewoners, en dat waren meestal jonge gezinnen, kregen behoefte aan een school.
In 1836 werd door Den Helder een oud gebouw gekocht en in het centrum van Het Koegras geplaatst zodat de kinderen op betrekkelijke korte wijze naar school konden gaan.
Deze school deed tot 1870 dienst, toen was ze te klein en bovendien bouwvallig.
Mede door een schenking van de heer P. Loopuyt, die het Helderse deel van de polder inmiddels van de Staat gekocht had, kon er een nieuwe school gebouwd worden.
Rond de eeuwwisseling ontstond nabij de school een woonkern doordat winkeliers, kleinhandelaren, de industrie en handwerklieden zich er vestigen.
Al snel ontstond er een behoefte aan een kerkgebouw. Op 8 oktober 1909 werd de eerste steen gelegd. De bouw werd wederom mogelijk gemaakt door een gift van de heer Loopuyt.
De erkentelijkheid hiervoor blijkt nog altijd uit het fraaie glas-in-loodraam dat de zuidgevel van de kerk siert.