Vervoer naar de kerk –

Een ieder die een kerkdienst in de Ontmoetingskerk wil bijwonen en zelf niet meer in staat is dit zelfstandig te doen kan gebruik maken van het door onze kerk ingestelde rijrooster. Dit rijrooster staat ook (in overleg) open voor bewoners van hoog niveau van de Stichting Noorderhaven.

Wilt u gebruik maken van het vervoer naar de kerk dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van onze kerk , de heer B. de Groot,  telefoon 646687.
Op zondag wordt  gereden als u zich heeft aangemeld op ikwilweernaardekerk@gmail.com

Bij diensten die niet op zondag plaatsvinden, bv. rond Kerst en Pasen, nemen de dienstdoende vervoerders zelf telefonisch contact op met de te vervoeren personen of het vervoer ook op prijs wordt gesteld.