Contact:

Predikant: vacant

Predikant: vacant

Secretariaat Protestantse Gemeente te Julianadorp Dhr. Bram de Groot
Parkstraat 10 -12,
1787 AC Julianadorp
Post voor de Kerk

e-mail adres:

Website:

Webmaster:

Parkstraat 10 -12,1787 AC Julianadorp

scribapknjulianadorp@gmail.com

ontmoetingskerkjulianadorp.nl

F. v. d. Vaart

Secretariaat Diaconie  Parkstraat 10/12,
1787 AC Julianadorp
Kerkelijk Bureau Barbara Bruin
Tel: 0223-636003
ledenadmin@quicknet.nl
Beheerder Ontmoetingskerk Mw. Wilma Waard,
tel: 642486
ja.waard@quicknet.nl
Aanvragen Doopbediening – Bezoek Wilt u uw kindje laten dopen, of wilt u  bezoek ontvangen, dan dient u zich te wenden tot de wijkouderling of

Scriba: dhr. Bram de Groot,
tel: 0223-646687 // 06-21285929
Assessor (algemeen waarnemend)
mw. Anneke Biersteker, tel: 642391 // 06-49652797

Bericht van overlijden Bij de scriba, dhr. Bram de Groot, tel: 0223-646687 // 06-21285929, b.g.g. 06-55183827 of

bij de assessor, mw. Anneke Biersteker, tel: 642391 // 06-49652797

Ontmoetingskerk    Parkstraat 10 -12,
1787 AC Julianadorp
Tel: 0223-643752