Project Mensen kinderen

Na de succesvolle acties die we in voorgaande jaren hebben gehouden voor Stichting ORHEI in Moldavië en voor de straatkinderen in Oeganda (een project van Kerk in Actie) willen wij er wéér voor gaan en ons samen met u inzetten voor de Non-profitorganisatie:


Zorg en Zending in Albanië, Armenië en Moldavië

Mensenkinderen is een christelijke organisatie die materiële en immateriële hulp verleent aan mensen die lijden aan armoede of vervolging. Daarnaast geven zij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naasten in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen zij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.
Mensenkinderen biedt ons de mogelijkheid om een “eigen” project te financieren en voor onze rekening te nemen zodat we snel de benodigde hulp kunnen bieden. Na afronding van het project ontvangen we een verslag met foto’s zodat we kunnen lezen en zien waarvoor we ons als gemeente hebben ingezet!
Voor veel projecten (met uiteenlopende bedragen) worden sponsors gezocht.
Zonder hiervoor zoals voorheen uit te gaan van een eindtijd of bedrag, willen we nog dit jaar starten met één van de vele projecten, en wel in Armenië: GEEF EEN STRAATARM KIND EEN EIGEN BED
Voor € 237,- kunnen wij een kind al een eigen bed, matras, dekens en beddengoed geven.
De drie broertjes David, Raphayel en Tigran Melkonyan hadden ook geen eigen bed, zij sliepen bij hun opa en oma onder versleten beddengoed in plaats van een dekbed. Inmiddels hebben ze dankzij sponsors, alle drie een nieuw bed gekregen, waar ze rustig en lekker warm in kunnen slapen.
Wat zou het fijn zijn om al met onze eerste actie een mooi begin te kunnen maken!
De eerste klap is een daalder waard…….dus!
Daarom beginnen we met een creatieve, maar ook een erg gezellige actie.
Wat: Workshop kerstkrans maken onder de deskundige leiding van Hetty Zaal.
De krans kan uw buitendeur sieren, maar ook uw tafel met een windlichtje in het midden.
Wanneer en waar: donderdag 8 december van 14.00 tot 17.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Wat kost het: € 12,50 incl. koffie of thee.
Wanneer opgeven: vanaf 27 november tot uiterlijk zondag 4 december op de intekenlijst op de keukenbar in de kerk of bij Hetty Zaal tel.nr. 06-23318057 – email hettyzaal@ziggo.nl
Het aantal deelnemers is gelimiteerd, dus enige haast is wel geboden als u dit niet wilt missen, en natuurlijk zijn ook de mannen weer hartelijk welkom!
Voor acties in het nieuwe jaar 2023 gaan we in de “denktank”!
Want we gaan natuurlijk niet uit van één project, u hoort dus meer van ons!
De diaconie