Vertel je Bijbelverhaal met een schilderij.

Het begon als het Jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland voor het seizoen 2016 – 2017: ‘Deel je verhaal’. Wat zouden we daarmee in de Ontmoetingskerk in Julianadorp kunnen doen – vroegen we ons af. De bijbel in één jaar van begin tot eind doorlezen als een set sleutelverhalen (bijv. over de schepping, de zondvloed en de torenbouw in Babel) en verhalencycli rondom sleutelpersonen (bijv. Abraham en Sara, Mozes, David, Salomo, Esther en Jezus). De bijbel als boek vol geloofs- en levensverhalen centraal stellen dus. Dat werd het centrale idee. We stelden daarom een leesrooster op en vroegen alle voorgangers in Julianadorp steeds één van die verhalen of bijbelse personen op zondagochtend centraal te stellen.
Schilders! We kennen veel schilders binnen en buiten de gemeente (o.a. van de NoorderKunstKring uit Den Helder). Misschien – vroegen we ons af – willen zij bij ieder van die verhalen / sleutelpersonen van Genesis tot aan Openbaring een schilderij maken, dat weergeeft hoe zij die verhalen en personen anno 2017 interpreteren. Deel je verhaal op het doek. En zo geschiedde!
De kinderen deden mee – in de kinderkerk kwamen dezelfde verhalen aan de orde. De kinderen maakt ook twee van de schilderijen Er werd liturgisch bloemgeschikt rondom de verhalen. En we stelden koffers samen – de verhalenkoffers die door de gemeente gingen. Daarin konden gemeenteleden zelf hun verhaal delen: hun geloofs- en levensverhaal. Deel je verhaal. Hun verhalen stonden centraal op zondag 2 juli 2017, waarin we het jaarthema afsloten. We zijn blij en dankbaar dat één van de onderdelen van het project nu voor twee maanden zijn plek hier in de Bethelkerk heeft gevonden. U bent hier niet op een expositie van schilders. U “loopt” hier langs een project van geschilderde geloofs- en levensverhalen bij de uitgekozen bijbelverhalen en bij de uitgekozen bijbelse personen. Als onderdeel van een project dat hopelijk nooit meer ophoudt in en buiten kerken: ‘deel je geloofsverhaal’ en ‘deel je levensverhaal’. Het project is voor ons een rijke zegening geworden.

Door te klikken op de collage, verschijnt de complete collectie schilderijen


Het jaarthema is afgesloten.

Het was een bijzonder thema, omdat het elke zondag benadrukt werd in de dienst en vertaald werd in een schilderij.
Wat heel aarzelend begon, is uitgegroeid tot een prachtig project. Aanvankelijk vroegen velen zich af, of ze wel een Bijbelverhaal konden of durfden te schilderen, maar alle verhalen werden verbeeld.
Leden van de Ontmoetingskerk én leden van de Noorderkunstkring hebben er samen voor gezorgd, dat de Bijbelverhalen op een bijzondere manier verteld werden.
Het schilderen van een Bijbelverhaal was voor de schilders vaak een intense ervaring. Het je eigen maken van de tekst en je daar een beeld bij vormen is niet eenvoudig. Het is steeds weer de Bijbel pakken, le-zen en begrijpen wat er staat. Soms komt het verhaal heel dicht bij je eigen leven. En ook was er het niet-begrijpen van Gods bedoeling met deze geschiedenis en dan toch maar proberen om het vast te leggen op het doek.
Mooi was de inspiratie door de herkenning van de bijna vergeten verhalen, welke nu door de kunste-naars als waardevol voor de toekomst gezien worden.
Door dit verhalenproject is er veel goeds gebeurd. Er is vaak over de Bijbel gesproken en er is veel in de Bijbel gelezen, óók door kunstenaars die dat niet gewend zijn. Nu is er een prachtige Bijbelse verhalen-serie ontstaan, die herkend wordt en waardering oogst. Gasten en gastpredikanten hebben dat al uitgesproken, maar ook de kunstenaars zijn nog niet uitverteld, want de werken hangen in juli en augustus in de Bethelkerk, waar de verhalen nogmaals te zien zijn.

Fija Sanders