Samen naar de kerk kunnen gaan

Wat zijn we blij om u te kunnen mededelen dat er een plan is. Een plan waardoor we weer met meer mensen, dan de afgelopen maanden het geval was, naar de kerk kunnen. Blij zijn we ook met uw bijdrage aan de enquête. 111 mensen vulden hem online in. Dat leverde veel waardevolle informatie op. De resultaten van de papieren exemplaren zijn nog niet binnen maar we kunnen al wel zeggen dat er behoorlijk wat animo is om weer diensten bij te wonen, mits veilig.
Misschien vindt u het raar te lezen, dat we blij zijn, dat er een plan is. Het hebben van een plan hoe om te gaan met het gebruik van de kerk in tijden van Corona is echter een voorwaarde vanuit de overheid én vanuit de Protestantse Kerk Nederland om de kerkdeuren weer een beetje wijder open te zetten.
Helemaal open zetten kan nog niet. Daarbij spelen tenminste twee beperkingen een rol: de 1,5 meter regel, die we ruimhartig willen respecteren en de gebrekkige ventilatie die bij ons mooie, maar ook oude kerkgebouw hoort. Het wordt steeds duidelijker dat een goede permanente ventilatie van kerkgebouwen een belangrijke voorwaarde is om veilig samen te kunnen komen. Die twee beperkingen leiden ook tot de conclusie dat op dit moment maximaal 30 mensen in de kerkzaal kunnen samenkomen.
In het inrichtings- en gebruiksplan wordt het gebruik van het hele gebouw beschreven in Coronatijd. We richten ons in dit artikel in de nieuwsbrief op het onderdeel van dat plan dat over de kerkdiensten gaat.
We hebben afgesproken drie soorten diensten te onderscheiden:
– (1) diensten met gemeenteleden (maximaal 30 aanwezigen), maar zonder zang. Liederen zullen getoond worden via de beamer, bijvoorbeeld liederen van ‘Nederland zingt’.
– (2) diensten met ouders en kinderen (maximaal 30 aanwezigen), zonder zang. De eerste dienst met ouders en kinderen zal plaatsvinden op 27 september 2020 en daarna steeds op de laatste zondag van de oneven maanden tot en met zondag 30 mei 2021.
– (3) diensten zoals we die nu houden met maximaal 8 aanwezigen, waarvan 4 gemeenteleden, mét zang.
We willen tot 1 oktober zoveel mogelijk kerkdiensten organiseren waarbij max 30 aanwezigen in de kerk zijn, zodat iedereen die wil komen ook één of meerdere keren kan komen (dus variant 1). In september zullen we – op grond van de kennis van het virus die dan beschikbaar is – besluiten hoe verder. Het kan zijn dat we genoodzaakt zijn terug te vallen op de diensten zoals we die tot nu toe hielden (variant 3).

Vanaf 19 juli zijn de kerkdeuren op zondag weer iets wijder open gegaan 
Als de doopdienst ‘veilig’ verloopt willen we de zondagen erna gaan uitbreiden naar diensten met maximaal 30 personen. Let wel, die 30 personen zijn niet alleen gemeenteleden in de kerkzaal, maar ook de voorganger, de ouderling, bij gelegenheid de diaken, de organist, de koster, de beamerbediener en een coördinator tellen voor die 30 personen in het gebouw mee.
Alle diensten zullen ook steeds worden uitgezonden via kerkomroep en YouTube.
Om de veiligheid van de kerkgangers tijdens de anderhalve-meter diensten zo veel mogelijk te borgen zijn er beperkingen van kracht.

• Om naar de kerk te kunnen komen, moet u zich aanmelden voor de dienst. Dat kan via ikwilweernaardekerk@gmail.com. Als u geen internet heeft, belt u dan even een ander gemeentelid, waarvan u weet dat zij of hij wel internet heeft om u aan te melden? U kunt zich steeds aanmelden van zondag 12 uur (voorafgaand aan de zondag dat u wilt komen) tot vrijdag 18 uur (voorafgaand aan de zondag dat u wilt komen). Uiterlijk zaterdagmorgen om 12 uur (voorafgaand aan de zondag dat u wilt komen) krijgt u bericht of u kunt komen (of niet). Het zou immers kunnen dat zich meer mensen aanmelden, dan we veilig kunnen huisvesten. Mocht u niet kunnen komen op de zondag waarvoor u zich aanmeldde, dan krijgt u de week erop bij de toewijzing van de zitplaatsen voorrang.
• Als u een zwarte stoel nodig heeft om op te zitten, wilt u dat dan bij uw aanmelding vermelden?
Ook op zondag gelden veel extra regels. Die regels zijn er om de veiligheid van uzelf en van de overige kerkbezoekers te waarborgen.
• Als u zich heeft aangemeld, maar toch Corona gerelateerde klachten heeft, blijft u dan thuis. Breng anderen niet onnodig in gevaar. Houd u aan de geldende regels van het RIVM.
• Denkt u bij het parkeren van uw fiets aan het handhaven van de 1,5 meter. Ook al gaat u zelf misschien relaxter met de beperkingen om, dat hoeft niet voor een ander te gelden. Houd rekening met elkaar.
• U kunt zich melden bij de hoofdingang. U kunt géén gebruik maken van de zij-ingang.
• Bij de ingang staat een coördinator die u een aantal controlevragen stelt over u gezondheid en ervoor zorgt dat alles goed en veilig verloopt. Wilt u zijn of haar aanwijzingen opvolgen? Van de coördinator krijgt u ook een stoel toegewezen. U kunt die niet zelf kiezen. Er wordt rekening gehouden met uw wens om op een zwarte stoel te zitten.
• Nadat u uw handen gedesinfecteerd hebt, kunt u naar de u toegewezen stoel lopen. De stoelen mogen niet verschoven worden. Ook niet om dichter bij uw partner te gaan zitten.
• Als u gebruik wilt maken van een liedboek om liedteksten te volgen, dan vragen we u zelf een liedboek van huis mee te nemen. In de kerkzaal zullen géén liedboeken aanwezig zijn.
• U dient de aangegeven looproutes te volgen.
• Uw jas mag u over uw stoel hangen omdat we én de garderobe in de kerkzaal en ook de garderobe bij zaal 3 niet gebruiken.
• Omdat de verspreiding van het COVID-19 virus vooral via de lucht gaat, vragen wij u om zoveel mogelijk op uw plaats te blijven zitten, niet te zingen, niet te neuriën en ook zo weinig mogelijk te praten. U kunt als u dat prettig vindt een mondkapje dragen maar dat is niet verplicht.

• Het toilet kan alleen in geval van hoge nood gebruikt worden. Wilt u daar van tevoren rekening mee houden?
• Onze kerk heeft geen ventilatiesysteem. Tijdens de dienst staan afhankelijk van de windrichting buitendeuren gedurende de hele dienst open om de zaal op natuurlijke wijze te ventileren. We vragen u daar nadrukkelijk rekening mee te houden qua kleding.
• Tijdens de dienst zal er geen collecte zijn. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie.
• Er is geen kinderkerk en geen oppasdienst.
• Wilt u extra goed opletten dat u anderhalve meter afstand houdt als u de kerk gaat verlaten. Let op voor de zitplaatsen in de zijbeuken geldt dat er een andere uitgang dan ingang wordt gebruikt, ook hier zal de coördinator aanwijzingen geven.
• Als u na wilt praten, wilt u dat dan niet in de buurt van de uitgang doen (zodat iedereen de kerk veilig kan verlaten) en ook dan de anderhalve meter regel aanhouden?
• Helaas kunnen we na kerktijd nog niet gezamenlijk koffiedrinken.

We realiseren ons dat we met een hoop beperkingen te maken hebben. Toch zijn we blij dat we deuren van de kerk weer een beetje meer kunnen openen en dat we u weer in de Ontmoetingskerk kunnen verwelkomen. We weten ons echter verbonden met allen die de vieringen meebeleven, ook zij die vanuit huis met ons en elkaar verbonden zijn.
Als u naar aanleiding van de kerkdiensten met 30 mensen vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep 1,5 meter kerk. Dat is Elke Stolk te bereiken op elkestolk@gmail.com of 0614288000
Ik wens u voor deze zomer gezondheid en Gods zegen.
Namens de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Julianadorp,
Henk van ’t Zand, voorzitter