Wekelijks wordt vanuit de Ontmoetingskerk een online kerkdienst verzorgd. Deze is te volgen via KERKOMROEP en YOUTUBE

Naar de Kerk? Vooraf aanmelden niet meer verplicht, wél gewenst!

Beste gemeenteleden en gasten van de kerkdiensten in de ontmoetingskerk!
Met ingang van zondag 18 juli is het niet langer verplicht om u aan te melden om op zondagmorgen naar de kerk te komen. Maar aanmelden – van maandag tot en met vrijdag voorafgaand aan de Zondagse kerkdienst – blijft wél gewenst.
Wie zich van maandag tot en met vrijdag via ikwilweernaardekerk@gmail.com opgeeft, weet op zaterdag of er plek voor hem of haar in de dienst is.
Onze webmaster zal voortaan op zaterdagmorgen op de startpagina van onze website www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl in het overzicht van de kerkdiensten aangeven hoeveel vrije plaatsen er nog over zijn nadat het aanmeldproces op vrijdag is afgerond. Mocht u op zondagmorgen overwegen om naar de kerk te komen, dan kunt u dus voortaan op zaterdag en zondagmorgen zien of er nog vrije plaatsen over zijn.
U kunt er voortaan dus ook voor kiezen, als gemeentelid of gast, om op zondagmorgen op de bonnefooi naar de kerk te komen. Als u er plaatsen vrij zijn en u heeft zich niet al aangemeld via het aanmeldproces, dan vragen we u zich bij de deur wél alsnog te registreren (-> Covid).
Omdat het aantal plaatsen nog beperkt blijft vanwege de 1,5 meter regel, bestaat de kans dat u aan de deur op zondagochtend alsnog hoort dat alle plaatsen inmiddels gevuld zijn – door mensen die al iets eerder op zondagmorgen bij de kerk waren dan u. Als u dat risicio wilt vermijden, kunt u gewoon van het aanmeldproces van maandag tot en met vrijdag via ikwilweernaardekerk@gmail.com gebruik maken. Dan heeft u zaterdag, zoals hierboven beschreven duidelijkheid!
Doel van de wijziging is om de drempel van het kerkbezoek te verlagen, voor gemeenteleden én gasten. Tot nu toe zijn er nog elke zondag vrije plaatsen in de kerk! Weet u zich dus welkom!
Namens de Kleine Kerkenraad,
Wilko Nijkamp

Beste allemaal,

Tot mijn zeer grote spijt moet ik jullie meedelen dat met ingang van 2 augustus de Evangelische Kirche Deutschland de stekker getrokken heeft uit het officieel mogelijk maken van Urlaubsgottesdienste in Nederland op grond van het hoge aantal besmettingen. Dat betekent dat de laatste Duitstalige dienst dit jaar op 25 juli plaatsvindt. De dienst die ik op 1 augustus zou leiden om een gat te voorkomen tussen de twee deze zomer aanwezige Duitse predikanten komt daarmee ook te vervallen evenals de diensten op 8 en 15 augustus olv prädikant Alf Willwacher. Ik dank allen die zich ingespannen hebben om de diensten mogelijk te maken.

Teleurgesteld kan ik weinig anders dan jullie op de meest vriendelijk mogelijke wijze te groeten én te bedanken.

Ik zal ervoor zorgen dat de communicatie in het informatiebord bij de kerk wordt aangepast.

Hgr Wilko

.