Nieuws Ontmoetingskerk

Vespers, vastenmaaltijden, het gedenken van het laatste avondmaal … De Veertigdagentijd wordt in Julianadorp intensief beleefd. Voor het eerst deelt de protestantse gemeente nu ook een askruisje uit op Aswoensdag. “De zichtbaarheid van dat teken doet iets met je.”

De Veertigdagentijd wordt in de Ontmoetingskerk in Julianadorp al langer gestart met een vesper, vertelt ds. Nijkamp. De mogelijkheid om tijdens die vesper een askruisje te ontvangen is echter nieuw. “We zetten vanavond de stoelen in het middenschip van onze kerk in een ovaal, dat is een warmere opstelling. De cantorij verzorgt de muzikale omlijsting. Wie wil kan tijdens de dienst naar voren komen om een askruisje op haar of zijn voorhoofd te laten zetten, als lichamelijk teken van inkeer.”

De zichtbaarheid van het teken doet wat met je, als je ermee de de kerk uitloopt, is zijn ervaring. “Niet in de zin van: zie mij hier nou eens gelovig met zo’n askruisje lopen, eerder omgekeerd. Tenminste, zo ervoer ik het zelf toen ik voor het eerst met een ontvangen askruisje de deur uitstapte bij de Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100 in Amsterdam. Je staat dan ineens midden op de wallen, midden in het leven. De roep (aan mezelf!) ‘bekeer je en geloof het evangelie’ klonk me ineens verrassend concreet in de oren!”

Stille Week
In de loop van de tijd is het aantal diensten en bijeenkomsten in de Veertigdagentijd flink uitgebreid, aldus Anneke Biersteker, lid van de kerkenraad. Dat begon met het intensiever stilstaan bij de Stille Week. “Vroeger was er in die week in de Ontmoetingskerk alleen een dienst op Goede Vrijdag. In de loop der jaren zijn daar Witte Donderdag en Stille Zaterdag bijgekomen. Nu zijn er iedere dag vanaf de zaterdag vóór de Palmzondag bijeenkomsten, heel wisselend van karakter. We bieden de Passion Julianadorp aan, vieren uitbundig Palmzondag met Palmpasenstokken met de kinderen, en vervolgens is er maandag, dinsdag en woensdag een vesper. Op Witte Donderdag eten we samen in de kerk en vieren en gedenken we het laatste avondmaal. Op vrijdag breekt alles bij onze handen af en dat proberen we ieder jaar ritueel vorm te geven. Na een element van wake breekt vanaf de Paasnacht langzaamaan het licht van Pasen door.”

Waardering voor rituelen
Ook in de samenkomsten in de rest van de Veertigdagentijd is beweging gekomen. De gemeente organiseert sinds een paar jaar elke woensdagavond een vesper, samen met de Willibrordparochie in het dorp en met de geestelijke verzorgers van Noorderhaven, een woonplek voor mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking. Vijf weken lang eten ze samen op woensdagavond een sobere vastenmaaltijd op één van de locaties en vieren ze aansluitend een gezamenlijke oecumenische vesper.

Het uitdelen van het askruisje is volgens Biersteker een logisch vervolg op de liturgische ontwikkelingen in de gemeente. “Er is steeds meer waardering voor rituelen in onze gemeente gekomen. We experimenteren daarmee op de start- en slotzondagen, in kleinere kring en bijvoorbeeld dus op Witte Donderdag.” Het askruisje vormt een mooie opmaat naar veertig dagen bezinning, aldus ds. Nijkamp. “En de opmaat naar ‘een nieuw begin’, het thema van de 40dagentijdcampagne. Een nieuw begin met God, met elkaar en met jezelf.”

bron: PKN

 

Boekenmarkt en rommeltjesmarkt
op Koningsdag zaterdag 27 april.

Ja, dat leest u goed, óók een rommeltjesmarkt!
In 2018 hebben we als diaconie op Koningsdag in de kerk een boekenmarkt gehouden en dat is ons zó goed bevallen, dat we toen al hebben besloten om het niet bij die ene keer te laten!
Op Koningsdag gaan we er weer voor, de opbrengst krijgt weer een diaconale bestemming, daar kunnen we u later meer over vertellen.

Onze beheerder Wilma Waard is daardoor ook enthousiast geworden, en wil graag vanuit de zalen een rommeltjesmarkt organiseren, ook voor een héél goed doel,n.l. onze eigen ‘Ontmoetingskerk’
En dat kan heel goed samen, het lijkt ons erg leuk om ons met elkaar in te zetten, ieder voor ons eigen doel.
Daarom vragen wij nu alvast uw hulp…

Wilt u vanaf heden aan ons denken als u, misschien tijdens de ‘voorjaars schoonmaak’ een andere bestemming zoekt voor spullen die wij goed kunnen gebruiken? Wilma is vooral blij met speelgoed, puzzels, huishoudelijke, en alle andere niet te grote artikelen.
De diaconie weet wel raad met uw boeken, LP’s, CD’s en DVD’s.

Wanneer en waar u de spullen kunt inleveren zullen wij u binnenkort berichten.

Bij voorbaat al onze hartelijk dank,
Wilma Waard en Maartje van der Vliet (diaconie)


Kunt u een lekker kopje koffie zetten?
U vindt het leuk om onder de mensen te zijn en af en toe de gemeente met een bakje koffie of thee te verblijden. Wij hebben voor u de ideale invulling van uw taak in de gemeente: Wij zijn op zoek naar enkele “koffiekosters”. Samen met een “geluidskoster” verzorgt u, ongeveer acht keer per jaar, de kosterstaken rondom onze erediensten. Hebt u wel oren naar een dergelijke dienende taak, neem dan contact op met mij.

Groeten,
Ditje van Zwieten
tel. 0223642709


Van ORHEI
Tijdens de dienst op zondag 3 februari waarbij twee bestuursleden (met hun echtgenotes) van stichting Orhei, hulp aan kinderen in Moldavië aanwezig waren, is het eindbedrag van alle acties gehouden in 2018 bekend gemaakt.
Bij de voorlaatste stand konden de opbrengsten van de kerstcollectes op 24 december nog worden bijgeteld, maar ook een anonieme gift van € 500,- waarvoor we de gever nog hartelijk willen bedanken. Dit alles heeft het geweldige bedrag opgeleverd van € 5.515,-
Voorzitter Roel de Graaf heeft in het kort nog wat verteld over de voortgang van het project crisisopvang Gratia, waarna hij ons ook namens Stichting Orhei en de kinderen in Moldavië, hartelijk heeft bedankt voor onze inzet met dit prachtige resultaat.
Bij de koffie werden wij door hen getrakteerd op een heerlijk stukje Spakenburgse koek!


 

WERK ACHTER DE SCHERMEN.

 

Zoals u waarschijnlijk wel weet, gebeurt er in de kerk veel werk achter de schermen.

Eén van die taken is het tellen van het collectegeld. Dit wordt gedaan door Barbara Bruin en Aart Bijl. Aart telde eerst samen met Jan Bruin en toen dat door ziekte niet meer zo goed ging, is Barbara erbij gekomen om haar vader te helpen. Na het overlijden van de heer Jan Bruin heeft Barbara zijn taak helemaal overgenomen.  Er wordt altijd nog geteld in de huiskamer van mevrouw Bruin sr.  Nu heeft Aart aangegeven te willen stoppen. Onder het genot van een kopje koffie en een gebakje hebben we  maandagavond 17 december na 19 jaar afscheid genomen van Aart als teller van het collectegeld.

Aart, heel veel dank voor al die jaren dat je dit werk voor de kerk hebt willen doen.

We zijn blij dat we in Pieter Bruin een opvolger voor Aart hebben gevonden. 


Voorzitterswisseling Protestantse Gemeente Julianadorp

 

 

 

 

 

 

Na 10 jaar heb ik inmiddels het voorzitterschap in het volste vertrouwen overgedragen aan Arjan Dijkstra.
Afgelopen jaarwisseling was een mooi moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar 2018 en voornemens vast te leggen voor het jaar wat voor ons ligt.
Ja, al die goede voornemens en beste wensen voor het nieuwe jaar. Wat mooi om dat allemaal van elkaar te horen, te zien, te lezen en wat bieden die voornemens elkaar dan de komende tijd veel ruimte en samenzijn, ook als Protestantse Kerk Nederland (PKN).
En dan opeens een artikel in de krant: het Nashville-manifest. Heel (niet)kerkelijk Nederland valt over de vertaling van dit manifest opgesteld door orthodoxe geestelijken in Nashville Amerika. Artikelen in kranten, commentaren op de televisie, terugblikken op de PKN-synode afgelopen november, regenboogvlaggen aan gemeentehuizen en kerken. Een hele diepe zenuw is geraakt. Weer veel meningen, onbegrip en veel vragen. Juist voor hen die het zo direct raakt is opnieuw een diep wond opengegaan. Ik houd de woorden vast van Stefan Paas, VU-hoogleraar en theoloog des vaderland: ‘homo’s in orthodoxe kerken die worstelen met hun gevoelens hebben geen fout manifest nodig, maar excuses en een arm om hen heen’.
Als ik dan kijk naar onze kerkelijke gemeenschap in Julianadorp dan ben ik heel blij dat er wel ruimte is om ons geloof te beleven en samen te delen. Er zijn verschillen, zeker ook bij ons. Vorig jaar hebben onze ambtsdragers dit tijdens het Texelweekend uitgebreid met elkaar besproken. Het is juist onze gezamenlijke kracht dat wij deze verschillen bespreekbaar kunnen en willen maken, over onze eigen schaduw kunnen stappen en het daardoor meerwaarde geeft aan onze geloofsbeleving. Het is meer dan goed dat onze deur open staat en dat iedereen zich welkom mag voelen, zoals Jezus in gelijkenissen het voorbeeld gaf.
De afgelopen tien jaar had ik het voorrecht om voorzitter te mogen zijn van onze kerkelijke gemeenschap in Julianadorp. Een periode waarin ik veel geleerd heb; Verdiepen in stroperige kerkelijke regels, bestuurlijke vraagstukken over ontwikkeling en toekomst van kerk en samenleving, omgaan met gedachten en ideeën die soms anders zijn dan de mijne en verdriet om het verlies van wie heel dicht bij mij stonden. Terugkijkend ook naar de momenten van zorg, het omgaan met een moeilijk en soms emotioneel persoonlijk gesprek of vraag.
Tien jaar samen met heel veel anderen die samen veel werk verzetten in ons gemeente, de vele mooie momenten en de steun die ik daarbij van u heb ervaren. Dankbaar ben ik.
Ben Looije


Dringende oproep


Voor het rijden van mensen naar de kerk zoekt de diaconie er een aantal vrijwilligers bij. Hoe meer mensen zich opgeven, des te minder keren per jaar u hoeft te rijden.
Opgeven liefst via jeannette@brinksma.nl of anders tel. 06 53 707 405.
Alvast hartelijk bedankt.