Nieuws Ontmoetingskerk

 

Na de ochtendviering van 27 janauri a.s. “Gaan we bij elkaar op de koffie” –
Intekenlijsten liggen in de kerk.

 

 

 

 

 

 

Het Benefietconcert, gegeven op 10 oktober door het Chr. gem. koor ‘Rejoice’ m.m.v. het fluitensemble o.l.v. Loes Bakker en het vocaal mannentrio Part-o-C was ook een groot succes.
Na een zeer geslaagde avond, bleek de opbrengst geweldig, € 826,65
Ook erg blij en verrast waren we met de brief die we van de commissie O2 kregen.

Giften Zomeravondconcerten 2018 Julianadorp
Deze zomer heeft de commissie O2 zes zomeravondconcerten georganiseerd. Er is dit jaar gekozen voor de woensdagavond en dat is bij de muzikanten en het publiek goed ontvangen. De muzikanten traden belangeloos op en kregen na afloop als waardering een flesje wijn of een doos Merci aangeboden. Na afloop werd een collecte gehouden voor de onkosten en het in stand houden van deze concerten. De opbrengst van deze collectes was geweldig! Wij willen de bezoekers hiervoor hartelijk bedanken. We hebben besloten om € 400,00 hiervan te doneren aan de Stichting Orhei.
Namens de commissie O2: Kees Monsma, penningmeester.

Kerk en Recreatie heeft een schenking gedaan van € 250

Deze acties hebben er voor gezorgd dat de thermometer inmiddels is opgelopen tot een fantastisch totaal tot nu toe van € 4158,90
Heel veel dank aan iedereen die er toe bijgedragen heeft om al zover te komen, op wat voor manier dan ook!
Het einde van het jaar waarin we zijn gegaan voor stichting Orhei nadert, maar het is nog niet zover,
u hoort nog van ons ……

De diaconie


Orhei nieuws

Het is 2019, en zoals bekend betekent dat ook dat we dan geen acties meer houden voor stichting Orhei.
Het bedrag, vermeld in de vorige Fakkel, is inmiddels ook weer verhoogd, en dat zonder er ook maar iets voor hoeven te doen!

Kerk en Recreatie verraste ons met een gift van € 250,- waar we erg blij mee zijn en ook hartelijk voor willen bedanken. Dit heeft de thermometer doen oplopen tot € 4.158,85.

Wel kunnen we melden dat we al nadenken en inspiratie opdoen voor een ander doel voor volgend jaar!

De diaconie.


 

Dringende oproep


Voor het rijden van mensen naar de kerk zoekt de diaconie er een aantal vrijwilligers bij. Hoe meer
mensen zich opgeven, des te minder keren per jaar u hoeft te rijden.
Opgeven liefst via jeannette@brinksma.nl of anders tel. 06 53 707 405.
Alvast hartelijk bedankt.


Hulp gevraagd.
In Buitenveld wordt elke zondagochtend om 10 uur een kerkdienst gehouden. De dienst vindt
plaats in de zaal direct links van de ingang: De Duinpan. De deelnemers komen uit alle
afdelingen, waaronder ook die van Den Koogh, de open afdeling, en ook de gesloten afdeling.
Deze mensen zijn veelal slecht ter been, en vaak ook invalide. Soms zelfs bedlegerig. Het
spreekt vanzelf dat voor deze mensen hulp nodig is om in het kerkzaaltje te komen. Daar is
een grote groep vrijwilligers voor actief, waarvan ik er ook één ben, en ik doe het met veel
plezier. De mensen vinden het fijn om naar de dienst gereden te worden, in de rolstoel of zelfs
met hun bed op wielen! Er rouleert een vaste groep predikanten, en als er avondmaal wordt
gehouden komt er een "echte" dominee, die het sacrament op gepaste wijze bedient.
Al jarenlang is er een coὅrdinatrice, die alles in goede banen leidt, op een heel goede en fijne
manier. Zij is er elke week, en je zou haar de "koster" kunnen noemen.
Maar Engelien de Graaf, zo heet deze vrijwillige koster, zou graag willen stoppen met deze
taak. Dat vergt toch wel een heel grote aanpassing, en om iemand als plaatsvervanger te
krijgen, lijkt me bijna onmogelijk. Daarom denken we hier zό over : ten eerste een uitbreiding
van ons team, van 3 personen naar 4 per zondag, en ook steeds iemand van die 4 die de
kosterstaken voor die keer op zich neemt. Dan moet je denken aan: alles klaarzetten op de
liturgietafel, met de juiste kleur kleed, de collecte verzorgen, de mensen die al binnen zijn op
een plaats rijden, een bos bloemen verzorgen, het orgel openen, e.d.
Met het aantal vrijwilligers dat we nu hebben is eenieder 1 keer in de 6 weken aan de beurt.
Als we dat zo willen houden zullen er 6 extra mensen bij moeten komen. Dat mogen er
natuurlijk best meer zijn, want een paar reserves is ook heel handig.
Wij zouden graag willen dat we het nieuwe jaar konden beginnen met een nieuwe groep
mensen erbij, op de nieuwe wijze, met wisselende kosters.
Zou u er eens over willen nadenken? Voor wie meer informatie wil, en voor wie zich wil
aanmelden is hier het telefoonnummer van Engelien: 643121.
We hopen op veel aanmeldingen!
Marijke Lathouwers.