Nieuws Ontmoetingskerk

ORHEI Nieuws
De collecte tijdens het ontbijt op Hemelvaartdag was € 95,40.
De Pinkstercollecte voor stichting ORHEI was €198,20.

De sponsorfietstocht heeft een bedrag van € 641,- opgebracht. Een geweldig resultaat. Mannen heel erg bedankt
Alle gevers heel erg bedankt
De thermometer is nu opgelopen tot € 2005,70
Na overleg met de stichting ORHEI is nu besloten om voor de inrichting van de keuken te
gaan sparen. Hiervoor hebben we nog de volgende ACTIES:
• 1 juli is de verloting voor de paaskaars.
• 5 augustus willen we met een kraam op de Loopuytmarkt gaan staan. Daar willen we laten zien dat we ook creatief zijn en uw creaties graag verkopen voor stichting ORHEI. We hebben al leuke toezeggingen gehad, maar er is nog genoeg ruimte om de kraam te vullen. Zoals haak-, brei-, borduur-, of naaiwerkjes, misschien maakt u mooie schilderijen of maakt u groente of fruit in. Wij zijn blij met alles waaruit uw creativiteit blijkt. U kunt dit opgeven bij Maartje van der Vliet tel.641950 of bij Roelie van der Vaart tel.642311.

In september staat een fietstoertocht gepland. In de volgende Fakkel volgt meer informatie
• 10 oktober een benefietconcert van Rejoice. Later volgt meer informatie.

De diaconie.


Marijke Schoonbergen heeft jarenlang de coördinatie gedaan van het vervoer naar de kerk, ook lang nadat ze geen diaken meer was. Daar stopt ze nu mee. De diaconie bedankt haar hartelijk voor haar jarenlange inzet. Binnenkort krijgt ze als dank van ons allen een boeket bloemen aangereikt.

De diaconie


Verslagje van een meditatieve wandelaar.

Verdeeld in drie groepjes en gewapend met teksten en tekeningen met als thema de geest trokken we het bosje van Sint Maartenszee in.  Wat een mooi stil bosje is dat!  Helemaal geschikt om  te ervaren dat Gods schepping een wonder is. We werden er allemaal door geraakt. Het bosje nodigt uit tot stil worden en wat te mijmeren op een bankje. Elk groepje mocht dat doen op zijn eigen manier. Wij hebben met ons groepje in stilte gelopen en bij de bankjes met elkaar gesproken over wat twee van de meegebrachte teksten bij ons opriepen. Mooi hoe we met elkaar konden delen zonder met elkaar in discussie te gaan. Hoe iedereen precies mocht zijn wie hij of zij was en dat we juist in onze verschillendheid elkaar toch op een bijzondere manier konden ontmoeten. Met de hele groep hebben we nog even op een terrasje gezeten en heeft iedereen iets kunnen zeggen over wat hij of zij beleefd had. “De geest werkt” was een zin uit een van onze teksten. In de ontmoetingen van deze middag werd daar iets zichtbaar en voelbaar van.

Marja Heuzeveldt

 

Het is een heel vreemde gewaarwording als je de bloemenlijst wilt tekenen en je ziet jou naam als ontvanger staan. Maar ik waswel super blij dat Adri de bloemen echt bij mij kwam brengen.
Zomaar om niet iets krijgen is prachtig en wens ik iedereen toe.en dan de kaart met lieve groeten en namen. Iedereen heel erg bedankt voor de bloemen van zondag 27 mei.
Bea Hiddema

 

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen welke ik heb mogen ontvangen, gebracht door Titia.
Inmiddels zijn alle medische handelingen achter de rug en verblijven wij op de camping in Frankrijk om aan te sterken.
Hartelijke groeten,  Rens Beglinger.

 

Een prachtig boeket, zomaar, gekregen van de gemeente.
Hartelijk dank hiervoor en dank ook voor de bezorgers , Fija en Han Sanders.
Jacqueline van der Veen-van Kogelenberg