Nieuws Ontmoetingskerk

Actie nieuws OEGANDA
De boekenmarkt op Koningsdag ligt al weer een maand achter ons, en wat was het weer een succes!
Ook de rommelmarkt deed heel goede zaken, maar dat mag Wilma u zelf vertellen…..
Voor de straatkinderen in Oeganda heeft de boekenmarkt het prachtige bedrag opgebracht van
€ 829,-
Voor dit bedrag kunnen 3 straatkinderen worden opgevangen in Kampala, maar ook voor 4 kinderen familie worden opgespoord en de terugkeer worden voorbereid naar Karamoja, waar ze vandaan komen.
Wat fijn dat we met elkaar ons steentje weer kunnen bijdragen, zonder uw inbreng van zoveel spullen voor onze boekenmarkt had dat nooit gekund, zeker als u bedenkt dat op alles een ‘prijskaartje’ zat van € 1,- Heel hartelijk bedankt!

 

RAAD VAN KERKEN / 4 /5 MEI COMITÉ

Na wat aarzeling schrijf ik dit stukje ( mede namens de Raad van Kerken) toch maar omdat ieder jaar rond de herdenkingen steeds weer dit ongenoegen bij ons naar boven komt.
Waarom staan er relatief zo weinig mensen bij een herdenking?
Op de Dam in Amsterdam is het druk, maar hier in Den Helder staan maar enkele mensen ’s ochtends bij de kranslegging .
Om over het bezoek aan de vesper maar te zwijgen. Je kunt ze op 2 handen tellen.
Vinden wij het niet belangrijk meer dat we vrij zijn?
Dat we kunnen doen en laten wat we willen?
Is het ons geen half uur per jaar waard om de vesper voorafgaand aan de herdenkingen ’s avonds bij te wonen?
In Ieper wordt elke dag jaar in jaar uit om 18.00 uur de 1e wereldoorlog herdacht.
Dan kunnen wij toch op 4 mei ook de mensen herdenken die voor onze vrijheid hun leven gegeven hebben ?
4 mei om 18.00 uur de vesper in de Bethelkerk, voorgangers: H.J.Bosch en J.Bosch, kapiteins van het Leger des Heils.

Aansluitend plechtigheden bij het Vliegeniers monument en Den Vaderlandt Ghetrouwe.
Daarna kunt u koffie of thee krijgen in de Bethelkerk en napraten met mensen van de organisatie als u daar behoefte aan heeft.

Namens het Comité 4/5 mei en de Raad van Kerken
mw. Louise Algra en mw. Marleen Weijling.


Nieuws uit de Raad Eredienst.

Er zijn de afgelopen periode veel bijzondere momenten geweest. Wilt u uw ervaringen eens met ons delen? Spreek de leden van de kerkenraad of Raad Eredienst erover aan of schrijf ze voor ons op.
Wat is het de laatste weken druk geweest op de woensdagmorgen. Er zijn veel spullen gebracht voor de boeken- en rommelmarkt.
Vaak werd er dan ook even een kopje koffie of thee meegedronken in zaal 1.
Dit is als fijn ervaren, koffie/theedrinkers zijn altijd welkom op de  woensdagen van 10-12 uur. Komt u ook eens aan? We kijken ook vooruit naar de komende tijd.

De maand mei is “rustig” maar dat wil niet zeggen dat er niets te bespreken of te regelen is.
Zondag 26 mei is er een Taizéviering om 19.30 uur.
Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. Om 6.00 uur willen we weer met elkaar gaan fietsen en voor wie liever wandelt, er zal om 7.00 uur een wandelgroepje op pad gaan. We hopen dan met elkaar om 8.30 uur een gezamenlijke maaltijd te houden, aansluitend gaan we met elkaar naar de kerkdienst om 9.30 uur. Gaat u niet mee wandelen of fietsen, alleen mee-eten mag ook. Een intekenlijst komt op de bar te liggen maar u mag zich ook bij mij (Adri) opgeven.

Een activiteit om vast in uw agenda te zetten: Zaterdag 22 juni gaan we meedoen met de landelijke kerkennacht. We zullen zeker in de avond/begin van de nacht iets organiseren en hopen dat u zich bij ons aansluit.
Wilt u meedenken/doen in de Raad Eredienst neem dan contact op met Adri van Wifferen.
Hartelijke groet, ds Wilko Nijkamp, Fija Sanders, Nelleke Looije, Linda de Vries, Marja Heuzeveldt en
Adri van Wifferen 0223-644886 of vanwifferen@hetnet.nl


Meditatieve wandeling 19 mei
We vertrekken rond 14.00 uur met verschillende auto’s naar het bos “Wildrijk” te St. Maartenzee.
Dit is een mooi wandelgebied met mooie paden en veel banken.
Aan de hand van spreuken, teksten en stellingen wordt u uitgenodigd om in gesprek te gaan of het een en ander rustig te overdenken. Twee zondagen voor de meditatieve wandeling komt er in de kerk op de bar een intekenlijst te liggen waarin u zich kunt opgeven om te wandelen en wie er wil rijden.

Wanneer: Zondag 19 mei 2019
Tijdstip: 14.00 uur
Waar: Ontmoetingskerk Julianadorp
Informatie bij:Henk van ’t Zand
Telefoon: 0223-645288


Actie nieuws OEGANDA

De eerste actie hebben we achter de rug en stemt ons weer hoopvol voor alles wat nog gaat komen. De verloting van het minivoorjaarstuintje heeft het mooie bedrag van € 174,- opgeleverd. Daar worden wij weer blij en enthousiast van en hebben hoge verwachtingen van de boekenmarkt
op Koningsdag.
Ook willen we op de sportieve toer en organiseren een fietstocht met verschillende afstanden, dus bestemd voor groot en klein op
8 juni, de zaterdag vóór Pinksteren
Wilt u deze datum vrij houden in uw agenda? Meer informatie krijgt u in de volgende Fakkel.
————————————————————
Graag vertellen we u ook wat meer over het werk voor de straatkinderen in Oeganda, deze keer over de situatie van de kinderen uit Karamoja.
Wereldwijd leven zo’n 150 miljoen kinderen op straat, waarvan 10.000 in Oeganda. De meeste komen uit de armste regio van Oeganda: Karamoja. Het is het droge noordoosten dat grenst aan Kenia, waar men van oudsher als nomade leefde. Door de klimaatverandering en het ontstaan van
staten, staat deze leefwijze steeds meer onder druk.
Kinderen en ouders verlaten Karamoja vanwege honger, armoede, gebrek aan onderwijs en werk, verwaarlozing of geweld. Bijna tachtig procent leeft onder de armoedegrens en eten maar één keer per dag.
Karamojong willen naar de stad Kampala omdat ze horen dat daar betaald werk is. Sommigen lukt het om hun leven te verbeteren door deze stap. De groep die wij ondersteunen krijgt dat niet voor elkaar.
Twee derde van de kinderen leeft één tot vier jaar op straat, twintig procent langer. Hun alledaagse problemen zijn: waar vind ik eten en een plaats om te slapen? Hoe zorg ik dat ik niet ziek wordt, gearresteerd of mishandeld? Veel kinderen krijgen te maken met misbruik. Jonge kinderen bedelen vooral en lopen snel ziektes op of krijgen een ongeluk. Meisjes bedelen,
passen op jonge kinderen, verzamelen bonen of verlenen seksuele diensten. Jongens verzamelen afval of werken in de bouw. Jonge kinderen worden bewust gebruikt om te bedelen, zij leveren het meeste geld op. Meestal
reizen ze samen met een volwassene naar Kampala: hun moeder, een oudere broer of zus, oom of tante, een neef. Ze worden meegegeven vanuit wanhoop en armoede, maar ook omdat ze horen dat hun kinderen daar wat kunnen verdienen.
Als je een klein kind ziet bedelen lijkt het of het alleen is, maar meestal wordt het in de gaten gehouden door een ouder kind of volwassene. Het is een bewuste strategie om geld te verdienen. De Oegandese organisaties zeggen: Mensen moeten leren dat ze bedelende kinderen geen geld moeten
geven. Dit heeft een aanzuigende werking op anderen en is absoluut heel schadelijk voor de kinderen zelf.
Uw bijdrage door deelname aan de acties zijn welkom, maar ook kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. gift Oeganda (zie achterzijde Fakkel)
De diaconie.


Kunt u een lekker kopje koffie zetten?
U vindt het leuk om onder de mensen te zijn en af en toe de gemeente met een bakje koffie of thee te verblijden. Wij hebben voor u de ideale invulling van uw taak in de gemeente: Wij zijn op zoek naar enkele “koffiekosters”. Samen met een “geluidskoster” verzorgt u, ongeveer acht keer per jaar, de kosterstaken rondom onze erediensten. Hebt u wel oren naar een dergelijke dienende taak, neem dan contact op met mij.

Groeten,
Ditje van Zwieten
tel. 0223642709


 

 


Voorzitterswisseling Protestantse Gemeente Julianadorp

 

 

 

 

 

 

Na 10 jaar heb ik inmiddels het voorzitterschap in het volste vertrouwen overgedragen aan Arjan Dijkstra.
Afgelopen jaarwisseling was een mooi moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar 2018 en voornemens vast te leggen voor het jaar wat voor ons ligt.
Ja, al die goede voornemens en beste wensen voor het nieuwe jaar. Wat mooi om dat allemaal van elkaar te horen, te zien, te lezen en wat bieden die voornemens elkaar dan de komende tijd veel ruimte en samenzijn, ook als Protestantse Kerk Nederland (PKN).
En dan opeens een artikel in de krant: het Nashville-manifest. Heel (niet)kerkelijk Nederland valt over de vertaling van dit manifest opgesteld door orthodoxe geestelijken in Nashville Amerika. Artikelen in kranten, commentaren op de televisie, terugblikken op de PKN-synode afgelopen november, regenboogvlaggen aan gemeentehuizen en kerken. Een hele diepe zenuw is geraakt. Weer veel meningen, onbegrip en veel vragen. Juist voor hen die het zo direct raakt is opnieuw een diep wond opengegaan. Ik houd de woorden vast van Stefan Paas, VU-hoogleraar en theoloog des vaderland: ‘homo’s in orthodoxe kerken die worstelen met hun gevoelens hebben geen fout manifest nodig, maar excuses en een arm om hen heen’.
Als ik dan kijk naar onze kerkelijke gemeenschap in Julianadorp dan ben ik heel blij dat er wel ruimte is om ons geloof te beleven en samen te delen. Er zijn verschillen, zeker ook bij ons. Vorig jaar hebben onze ambtsdragers dit tijdens het Texelweekend uitgebreid met elkaar besproken. Het is juist onze gezamenlijke kracht dat wij deze verschillen bespreekbaar kunnen en willen maken, over onze eigen schaduw kunnen stappen en het daardoor meerwaarde geeft aan onze geloofsbeleving. Het is meer dan goed dat onze deur open staat en dat iedereen zich welkom mag voelen, zoals Jezus in gelijkenissen het voorbeeld gaf.
De afgelopen tien jaar had ik het voorrecht om voorzitter te mogen zijn van onze kerkelijke gemeenschap in Julianadorp. Een periode waarin ik veel geleerd heb; Verdiepen in stroperige kerkelijke regels, bestuurlijke vraagstukken over ontwikkeling en toekomst van kerk en samenleving, omgaan met gedachten en ideeën die soms anders zijn dan de mijne en verdriet om het verlies van wie heel dicht bij mij stonden. Terugkijkend ook naar de momenten van zorg, het omgaan met een moeilijk en soms emotioneel persoonlijk gesprek of vraag.
Tien jaar samen met heel veel anderen die samen veel werk verzetten in ons gemeente, de vele mooie momenten en de steun die ik daarbij van u heb ervaren. Dankbaar ben ik.
Ben Looije


Oproep mensen rijden naar kerk


Voor het rijden van mensen naar de kerk zoekt de diaconie er een aantal vrijwilligers bij. Hoe meer mensen zich opgeven, des te minder keren per jaar u hoeft te rijden.
U kunt zich opgeven bij M. van den Burg
Alvast hartelijk bedankt.

Diaconie