Alle kerkdiensten en andere activiteiten in de Ontmoetingskerk tijdelijk afgelast

De kleine kerkenraad van de Protestantse Gemeente Julianadorp heeft besloten met onmiddellijke ingang alle kerkdiensten, overige samenkomsten en álle andere activiteiten die in de Ontmoetingskerk gepland staan tot en met 2e Paasdag 13 april af te gelasten in verband met het Corona virus.
Met pijn in ons hart, maar gedwongen door de omstandigheden hebben we dit besluit genomen.

De Protestantse Kerk in Nederland verzorgt aanstaande zondag 15 maart om 9.20 uur op NPO 2 een korte kerkdienst. We bevelen U die aan.

We zoeken naar mogelijkheden om de 40-dagentijd en Pasen – ook al is het langs een andere weg dan gebruikelijk – op een betekenisvolle manier samen te beleven. Hoe? Dat moeten we samen nog ontdekken! Nadere info volgt!

Namens de Kleine Kerkenraad,

Ds Wilko Nijkamp


Zingen op de 1ste woensdagmorgen van de maand.
We beginnen woensdag 4 maart om 10.30 uur. Komt u ook? – AFGELAST

Organist Klaas Boonstra wil graag op ons orgel spelen en heeft gevraagd of er dan ook zangers willen komen zingen. Die mogelijkheid is er op de 1ste woensdag van de maand van 10.30 tot 11.00 uur.
Op woensdagmorgen is er ook koffiedrinken dus kunt u daar ook gezellig aanschuiven tussen 10-12 uur.
U kunt uw voorkeur voor liederen opgeven via de lijst die iedere woensdag tijdens het koffie drinken op tafel ligt of voor de 1ste zondag van de maand doorgeven aan Adri van Wifferen
vanwifferen@hetnet.nl Liederen komen als het mogelijk is op de beamer en we gebruiken de oude en nieuwe liedboeken.
Voor liederen die niet in deze boeken staan graag tekst en muziek aanleveren.
We hopen op veel enthousiaste zangers en koffie- of theedrinkers.


Boeken- en Rommelmarkt op Koningsdag – AFGELAST

Het is inmiddels bijna maart! Veelal de tijd waarin kasten worden schoongemaakt en opgeruimd of misschien wel leeggemaakt voor een verhuizing die er aan zit te komen…..Grote kans dat u spullen tegen komt waarvan u denkt, waarom bewaar ik dit eigenlijk? Daarom willen wij u graag aan onze oproep in de vorige Fakkel herinneren. U kunt ons helpen.

Voor de rommelmarkt is Wilma ‘op zoek’ naar speelgoed, puzzels, huishoudelijke, en alle andere niet te grote, nog goed bruikbare artikelen.
De opbrengst is weer voor onze eigen ‘Ontmoetingskerk’.

Heeft u boeken, LP’s, CD’s en DVD’s , die wil de diaconie heel graag verkopen!
De opbrengst hiervan gaat naar het Kerk in Actie thema Kinderen in de knel met als projectdoel:
“Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda’

U kunt elke woensdag de spullen inleveren bij de ‘Ontmoetingskerk’ van
10.00 tot 11.30 uur en van 19.00 tot 19.30 uur
m.u.v. de woensdagavonden 26 februari, 11 maart en 1 april.

Wilt u de spullen zoveel mogelijk in dozen aanbieden? Dit in verband met de opslag.

Alvast onze hartelijke dank.
Beheerder en diaconie