Vanuit de Kerkenraad,

Betreft: Kerkelijke activiteiten Protestantse Gemeente Julianadorp na nieuwe maatregelen van de overheid, ingaande 14 oktober 22u.

Beste gemeenteleden,

Vanuit de geest van de maatregelen van de overheid en zoveel mogelijk rekening houdend met het voortzetten van het noodzakelijk werk binnen de Raden en Colleges in onze gemeente, heeft de Kerkenraad voor de komende weken onderstaande richtlijnen samengesteld. In ons achterhoofd speelt bij deze beslissing dat de laatste paar dagen een relatief groot aantal stads- en dorpsgenoten in Den Helder en Julianadorp besmet is geraakt met het Coronavirus (zie: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM0400/positief-geteste-mensen). Dit zijn de richtlijnen:

Kerkdiensten: De opzet sinds begin oktober wordt gehandhaafd. Maximaal 10 mensen in de dienst aanwezig, inclusief predikant, eventuele partner van de gastvoorganger, koster, organist, ouderling van dienst (en diaken bij Avondmaalsdiensten). Er zingen maximaal 5 aanwezigen, t.w.: 4 gemeenteleden/zangers en voorganger of ouderling van dienst. De overige aanwezigen zingen niet.

Kerkelijke vergaderingen: Kerkelijke vergaderingen vinden met maximaal 8 personen plaats. Er wordt maximaal 1 uur aaneengesloten vergaderd, daarna wordt er eerst gelucht, zowel de ruimte als de aanwezigen. Daarna kan de vergadering worden voortgezet. We houden de fysieke vergaderstructuur van de diaconale en pastorale raad, raad eredienst, CvK, kleine kerkenraad, kinderkerkleiding, nieuwsbriefredactie en werkgroep communicatie (allen steeds maximaal 8 personen) in stand en proberen elkaar langs deze structuren en door middel van de notulen zo goed als mogelijk is, te informeren. Het staat alle kerkelijke vergaderingen vrij te besluiten i.p.v. fysiek in de kerk online te gaan vergaderen. De Grote Kerkenraadsvergadering van 3 november komt te vervallen i.v.m. het overschrijden van het maximum aantal personen van 8.. We spreken af elkaar direct aan te spreken als er ruis ontstaat.

• Mondkapjes: Alle in het kerkgebouw bij een dienst, vergadering of anderszins aanwezigen (inclusief de gastvoorganger op zondagmorgen) dragen een mondkapje bij het binnengaan en zich bewegen door de kerkzaal of de rest van het kerkgebouw; de ouderling van dienst en voorganger bij het binnenkomen van de kerkzaal aan het begin van de dienst uitgezonderd. Allen wie op zijn of haar zitplaats (in kerk- of vergaderzaal) zit, zet het mondkapje zo hij of zij wil af. We volgen daarmee de mondkapjesplicht voor publiek ruimtes.

• Koffie / Thee : Er wordt geen koffie of thee meer geschonken in de Ontmoetingskerk.

• Andere bijeenkomsten: Gespreksgroepen zoals groep 1,2 en 3, en ‘Het Christelijk geloof’ gaan tot nader order niet fysiek door in de Ontmoetingskerk. We moedigen aan dat deze en soortgelijke groepen online samenkomen.
• Gemeentemiddag / avond. We zullen de komende 4 weken geen gemeentemiddag of avond organiseren.

de Kerkenraad

.