Stichting Kerkelijk Beheer

Wat is SKG ?

U heeft vast nog nooit gehoord van SKG. Daarom leg ik u graag uit “wie & wat” SKG is, want u krijgt er mee te maken. SKG is de instelling voor financiële dienstverlening aan kerkelijke gemeenten en functioneert als stichting onder de generale regelingen en toezicht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het motto van SKG is: “Geld van de kerk voor de kerk” oftewel met spaar tegoeden van kerken (tegen gunstige rentes) worden andere kerken weer gesteund (bv hypotheek met lage kosten) voor bijvoorbeeld een aankoop of een flinke verbouwing.

SKG heeft vele vormen van financiële dienstverlening die specifiek zijn toegespitst op (met name financiële) activiteiten van kerken. Daarnaast is het belangrijk te melden, dat SKG geen winstoogmerk (= kostendekkend) heeft en niet belegt (geen risico’s).

 

Waarom over naar SKG ?

De overgang naar SKG doen we vanwege:

–          de enorme besparing (75%) op de steeds maar hoger wordende bankkosten;

–          de gunstige rentetarieven op onze reserves;

–          de specifieke dienstverlening aan kerken;

–          het gratis advies & bemiddeling;

–          de mogelijkheid om gebruik te gaan maken van andere diensten van SKG;

 

Wat gaat u er van merken ?

Onze kerk is overgegaan naar de SKG. De dienstverlening waar wij nu gebruik van maken betreft:

–          Rekening courant   (voor alle ontvangsten & betalingen);

–          Internet sparen       (korte termijn sparen);

–          Spaarcontracten      (lange termijn sparen);

Alle financiële handelingen (ontvangsten & uitgaven) gaan dus over naar de nieuwe SKG- rekeningnummers, te weten:Giften voor uw Kerk            NL09 FVLB 0225 3780 94

t.n.v. “Protestantse gemeente te Julianadorp inzake  AKTIES” onder vermelding van: ……………..o.a.

collectebonnen, de Fakkel, de Solidariteitskas, de Paascollecte, bijzondere akties, e.d.VVB (Aktie Kerkbalans)     NL25 FVLB 0225 3780 00

t.n.v. “Protestantse gemeente te Juliandorp inzake VVB

Vooral gemeenteleden die gebruik maken van periodieke overschrijvingen (PO) of telebankieren vragen wij nadrukkelijk om tijdig de rekeningnummers aan te passen.We rekenen op uw medewerking en mocht u nog vragen hebben, laat het ons weten.

Namens het CvK (College van Kerkrentmeesters)