Stichting Kerkelijk Beheer

Wat is SKG ?

U heeft vast nog nooit gehoord van SKG. Daarom leg ik u graag uit “wie & wat” SKG is, want u krijgt er mee te maken. SKG is de instelling voor financiële dienstverlening aan kerkelijke gemeenten en functioneert als stichting onder de generale regelingen en toezicht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het motto van SKG is: “Geld van de kerk voor de kerk” oftewel met spaar tegoeden van kerken (tegen gunstige rentes) worden andere kerken weer gesteund (bv hypotheek met lage kosten) voor bijvoorbeeld een aankoop of een flinke verbouwing.

SKG heeft vele vormen van financiële dienstverlening die specifiek zijn toegespitst op (met name financiële) activiteiten van kerken. Daarnaast is het belangrijk te melden, dat SKG geen winstoogmerk (= kostendekkend) heeft en niet belegt (geen risico’s).

 

Waarom over naar SKG ?

De overgang naar SKG doen we vanwege:

–          de enorme besparing (75%) op de steeds maar hoger wordende bankkosten;

–          de gunstige rentetarieven op onze reserves;

–          de specifieke dienstverlening aan kerken;

–          het gratis advies & bemiddeling;

–          de mogelijkheid om gebruik te gaan maken van andere diensten van SKG;

 

 

Nieuwe rekeningnummers

Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd.
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
• Heeft u zelf een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan ook zelf het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

NL25FVLB0225378000 wordt – NL91RABO0373709153 Protestantse gemeente te Julianadorp inz. VVB
NL09FVLB0225378094 wordt – NL69RABO0373709161 Protestantse gemeente te Julianadorp inz. AKTIES
NL59FVLB0225384469 wordt – NL91RABO0373712936 Diaconie Protestantse Gemeente Julianadorp

Namens het CvK (College van Kerkrentmeesters)