Cantorij 

Taak
Een Cantorij heeft een taak binnen een kerkgemeenschap.
Zij geeft een extra stem aan de Gemeente, zingt namens de Gemeente, is zelf onderdeel van de Gemeente.

Doel
Een cantorij heeft tot doel:
– om regelmatig mee te werken aan de eredienst
– enerzijds de gemeente bekend te maken met minder bekende liederen en anderzijds de gemeentezang te kleuren en te ondersteunen door meerstemmige zettingen.

Er worden kerkmuzikale stukken (bijbelverzen, eenvoudige cantates etc.) gezongen die passend zijn in de liturgie.
Alles wat gezongen wordt moet een functie hebben binnen de liturgie.

De cantorij Ontmoetingskerk bestaat uit ca 16 enthousiaste gemeenteleden.

Repetities – maandag 19.30 – 21.30

Cantor  :                     Coby Moens
Werkgroep cantorij :  Adri van Wifferen,  Arjan Dijkstra