Pinksteren

PINKSTEREN 2022

Rood is de kleur van vuur, maar ook van liefde.
De liefde van God voor Zijn wereld is zo groot, dat Hij met Pinksteren de Heilige Geest stuurde naar de mensen.
De heliconia, steekt als een vuur van de Heilige Geest boven alles uit. De rode anjers staan voor de mensen in alle windstreken, geworteld in aarde, geworteld in de voedingsbodem van geloof. Gods liefde duurt in eeuwigheid.