Liturgisch bloemschikken

Elkaar ontmoeten
Het lijkt zo simpel en dat is het ook als het gaat om vrienden, familie, soortgenoten.
Hoe anders wordt het met andersdenkenden, islamieten, joden.
Mensen die eten van de voedselbank of leven op straat.
Toch betekent elkaar ontmoeten, niets anders als elk ander ontmoeten.
Dus ook hij of zij die je liever ontwijkt, hoort erbij.
Het is goed hierbij stil te staan.
De ander op te zoeken en door te ontmoeten.
Jouw leven en dat van die ander te vernieuwen en te verrijken.