Liturgisch bloemschikken

Laatste zondag kerkelijk jaar 2018

 

Oogstdienst

 

Pinksteren 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze schikking duiden de verschillende bloemen op de vele volken en
talen.
Het veldkruid symboliseert de verbinding door de Geest, waardoor wij
elkaar met Pinksteren verstaan.

 

 

 

 

Kerst 2017

Wij kinderen van een nieuwe tijd vieren het oude feest
van Hem die na ons komen zal en voor ons is geweest.
Hij is geboren in de nacht
en heeft de wereld ’t licht gebracht.
Zing nu: ere zij God, ere zij God,
in Excelsis gloria.

 

4e advent

Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï
een telg ontbloeit aan zijn wortels.
Een twijg draagt vrucht in de geest van God:
Rood van liefde.
Jesaja 11:1-2

 

3e advent

Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï
een telg ontbloeit aan zijn wortels.
Ontvankelijk voor licht
wordt hoop levend groen,
toont aarde groeikracht.

 

 

2e advent


Uit woorden hoop putten,
een stronk loopt uit.
naar Jesaja 11

 

 

1e advent


Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï,
een telg ontbloeit aan zijn wortels.
De geest van de HEER rust op hem,
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van beleid en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
Jesaja 11: 1-2

 

Laatste zondag Kerkelijk jaar

U bent allen kinderen van het licht en van de dag.
Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis.

 

Oogstdienst

 

 

Pinksteren 2017

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan