Liturgisch bloemschikken

Laatste zondag kerkelijk jaar 2019

Pinksteren 2019

In deze schikking zijn alleen de kleuren rood en groen gebruikt. Rood staat voor de Geest en liefde. Het groen verwijst naar de toekomst, hoop en leven.

Vervuld met Geest,
in vuur en vlam,

de wereld in:
een deur staat open
om te gaan en
wereldburger te worden.

Oecumenische viering

Elkaar ontmoeten
Het lijkt zo simpel en dat is het ook als het gaat om vrienden, familie, soortgenoten.
Hoe anders wordt het met andersdenkenden, islamieten, joden.
Mensen die eten van de voedselbank of leven op straat.
Toch betekent elkaar ontmoeten, niets anders als elk ander ontmoeten.
Dus ook hij of zij die je liever ontwijkt, hoort erbij.
Het is goed hierbij stil te staan.
De ander op te zoeken en door te ontmoeten.
Jouw leven en dat van die ander te vernieuwen en te verrijken.

Cor Langedijk

Laatste zondag kerkelijk jaar 2018

Oogstdienst

Pinksteren 2018

In deze schikking duiden de verschillende bloemen op de vele volken en
talen.
Het veldkruid symboliseert de verbinding door de Geest, waardoor wij
elkaar met Pinksteren verstaan.