Algemene informatie

Predikant: 
Ds. Wilko Nijkamp.
E-mail:  dswilkonijkamp@gmail.com
tel: 06-11847064.

Secretariaat Protestantse Gemeente te Julianadorp Dhr. Bram de Groot

Parkstraat 10 -12,
1787 AC Julianadorp

Post voor de Kerk

E-mail adres:

Website:

Webmaster:

Parkstraat 10 -12,1787 AC Julianadorp

scribaoknjulianadorp@gmail.com ,

www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl

Dhr. F. v. d. Vaart

Secretariaat Diaconie Giften Diaconie op rek.nr:  Parkstraat 10/12,
1787 AC Julianadorp
NL59 FVLB 0225 3844 69
Kerkelijk Bureau Dhr. G. Hofland
Middelzand 2216,
1788 CD Julianadorp
Tel: 0223-643198
ledenadmin@quicknet.nl
VVB (Aktie Kerkbalans) NL25 FVLB 0225 3780 00 t.n.v. Protestantse Gemeente te Julianadorp i.z. VVB
Giften: Fakkel, Paascollecte Solidariteitskas, Acties Collectebonnen NL09 FVLB 0225 3780 94 t.n.v.

Protestantse Gemeente te Julianadorp  i.z. Akties

Beheerder Ontmoetingskerk Mw. Wilma Waard,
Doorzwin 2423
tel: 642486
ja.waard@quicknet.nl
Coördinatiekosters

activiteiten:

Mw. Ditje van Zwieten,
Middelzand 5513,
tel: 642709
kostersaanzee@gmail.com
Aanvragen Doopbediening – Bezoek Wilt u uw kindje laten dopen, of wilt u  bezoek ontvangen, dan dient u zich te wenden tot de wijkouderling of de scriba.
Bericht van overlijden Eerste contact bij Ds. Wilko Nijkamp,
tel: 06-11847064
Bericht van overlijden bij afwezigheid
ds. W. Nijkamp
Bij de voorzitter Pastorale Raad,

mw. Anneke Biersteker, tel: 642391

of bij mw. Bea Hiddema, tel: 06-40246776

Ontmoetingskerk    Parkstraat 10 -12,
1787 AC Julianadorp
Tel: 0223-643752