Bloemen uit de kerk

Al enige tijd gaan de bloemen naar gemeenteleden die ziek zijn, een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bij een onverwachte, fijne gebeurtenis, maar soms ook ‘zomaar’ Deze worden dan weggebracht door een gemeentelid.

Het idee achter de vraag “wie wil de bloemen wegbrengen” is Kennismaken met Elkaar. Wij kennen elkaar vaak wel van gezicht maar weten niet altijd de namen of kennen een naam en weten soms niet welk gezicht erbij hoort
De ouderling van dienst kijkt na deze vraag goed de kerk rond voor de opgestoken vingers. Ook zal hij/zij proberen niet altijd de zelfde mensen aan te wijzen. Het kan dus zo zijn dat als u iemand aandraagt niet diegene bent die dan ook de bloemen wegbrengt.

Ambtsdragers brengen, zoals besloten door de kerkenraad, in principe de bloemen niet weg, uitzonderingen daargelaten.
Daarom zal een enkele keer de mededeling “de bloemen worden weggebracht” worden gedaan.

Zoals tot nu toe ook al gebeurde, blijven de contactpersonen aandacht besteden aan de jarige ouderen en echtparen die een huwelijksjubileum vieren.
Ook vindt u de rubriek in de Fakkel: ‘Een felicitatie waard’
Hierin staan de jarige ouderen en de huwelijksjubilarissen vermeld, zodat u wanneer u dat wilt, hier persoonlijk aandacht aan kunt geven.

de diaconie,