Nieuws Ontmoetingskerk

 

Op koningsdag, vrijdag 27 april, is het zover. We hebben dan onze boekenmarkt van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Ook kunt u een kopje koffie, thee of limonade met eigen gebakken lekkers kopen.
De opbrengst is voor stichting Orhei.U bent van harte welkom.

 

Op dinsdag 8 mei wordt er weer een gemeente-avond gehouden. Aanvang: 20.00u.
Op deze avond komt de voorzitter van de Stichting Orhei, dhr. Eric Jansen, een presentatie verzorgen over het reilen en zeilen van bovengenoemde stichting..
Verder komt ondermeer de privacy-wetgeving aan de orde.
We hopen op uw komst en nodigen u van harte uit voor deze avond.

Namens de Kerkenraad,
Bram de Groot, scriba

 

 

Meditatieve wandeling in Wildrijk” te St. Maartenzee

Wanneer:                           Zondagmiddag 27 mei 2018-04-16
Tijdstip:                               14.00 uur
Waar:                                  Starten vanaf Ontmoetingskerk Julianadorp
Informatie bij:
Henk van ’t Zand – h.zand@quicknet.nl
Nelleke Looie – nh.looije@quicknet.nl

We vertrekken rond 14.10 uur met meerdere auto’s naar het bos “Wildrijk” te St. Maartenzee.  Dit is een mooi wandelgebied met mooie paden en veel banken.  Aan de hand van spreuken, gedichten en teksten wordt u uitgenodigd om in gesprek te gaan of het een en ander rustig te overdenken.
Twee zondagen voor de meditatieve wandeling komt in de kerk op de bar een intekenlijst te liggen  waarin u zich kunt opgeven om te wandelen en wie er wil rijden.

 

 

Hulpverlening tijdens kerkdiensten
Wat als er een calamiteit plaatsvindt tijdens de kerkdienst of bij andere activiteiten in ons kerkgebouw? De kerkenraad is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid in ons kerkgebouw, ook als deze aan derden wordt verhuurd.
Het College van Kerkrentmeesters heeft de veiligheid van het kerkgebouw in haar takenpakket en zorgt samen met het kostersteam en onze beheerder voor de uitvoering hiervan tijdens bijeenkomsten en kerkdiensten.
Daarom worden bijvoorbeeld jaarlijks ook de brandbestrijdingsmiddelen gecontroleerd. Tevens zorgen wij ervoor dat de EHBO koffer gevuld is en er een draagbaar en een rolstoel aanwezig zijn.
Toch moet onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kerkbezoekers verder gaan. Met de “vergrijzing” (wat een afgrijselijk woord) van onze gemeente is de kans groter dat iemand onwel wordt en mogelijk hulp nodig heeft. Het zou dan fijn zijn als er kundige mensen op dat moment in de kerk aanwezig zijn die dan de Eerste Hulp kunnen bieden.
Daarom wil het College van Kerkrentmeesters graag inzicht krijgen wie van u, als regelmatige kerkbezoeker, kundigheid heeft als BHV-er (BedrijfsHulpVerlener) en/of EHBO-er en hiervoor gecertificeerd is en dit dan ook wil gebruiken in onze diensten.
Niet dat u dan direct “ingeroosterd” gaat worden , maar met deze informatie kunnen wij eventueel aanvullende plannen maken opdat de veiligheid en hulpverlening in ons kerkgebouw tijdens de diverse bijeenkomsten voldoende gegarandeerd is.
Graag zien wij uw reactie tegemoet!
U kunt contact opnemen met:
Henk Plagmeijer hj.plagmeijer@quicknet.nl
Pieter Bruin pieter.bruin@quicknet.nl

 

“Dag van de muziek” in Nieuwe Kerk op 2 juni 2018
De werkgroep Den Helder voor Jezus is een interkerkelijke werkgroep, die zoekt naar mogelijkheden om de bevolking te bereiken met het evangelie. De werkgroep organiseert dit jaar op de Dag van de Muziek, zaterdag 2 juni 2018, weer een muzikaal evenement met christelijke muziek in en bij de Nieuwe Kerk aan de Weststraat.

Maak muziek
Muzikanten worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Opgeven kan individueel of als groep bij Fred Pronk, fredpronk@quicknet.nl, en eventueel is aansluiting bij een bestaande groep mogelijk.

De Bijbelse gastvrijheid staat hoog in het vaandel, er is dan ook koffie, thee en veel lekkers gratis. De kinderen worden niet vergeten: voor hen is er een interactief poppenspel en uiteraard ook lekkers en limonade.
Voor belangstellenden zijn er mensen in de kerk aanwezig, die graag vertellen wat het evangelie betekent.

Doe mee
Dit interkerkelijke evenement is een mogelijkheid om als christenen van alle kerken uit Den Helder samen te werken. Ook u kunt meedoen! Bijv. als gastvrouw/heer, schenker, bakker of opruimer. Meldt u aan bij Ankie Bas: a.basboendermaker@quicknet.nl

Dag van de Muziek in de Nieuwe Kerk, Weststraat
2 juni 2018
12 uur tot half 5 (tijdens het laatste half uur Sing-in)

 

ORHEI NIEUWS

Inmiddels hebben we al twee leuke acties achter de rug,
de verloting van het minivoorjaarstuintje heeft € 176,00 !!! opgebracht.
De thermometer is nu opgelopen tot € 431,10 zoals u kunt zien in de kerk en op de website….
het kan ons niet snel genoeg gaan.

De diaconie

Binnenkort meerder acties……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel erg bedankt voor de bloemen die we zondag 18 maart namens de Ontmoetingskerk,bezorgd door Mark en Henny Dijkstra,mochten ontvangen. En ook dank voor alle blijken van medeleven middels kaarten, telefoontjes,bezoekjes, schouderklopjes nadat op 19 maart bekend werd dat ik een ernstige aandoening had. Dit heeft ons goed gedaan.
Alhoewel nog niet bekend is wat de exacte oorzaak is lijkt het erop dat inmiddels de prognose iets gunstiger is geworden en wachten we nog wat onderzoekjes af. Ik voel me nu ook weer goed.
Gijs en Gonda van Essen.

 

Zomaar een bloemetje van de kerk, wat een mooi boeket kregen wij.
Heel hartelijk bedankt!
Groetjes, Niek en Truus Storm

 

Wij willen de kerk en gemeenteleden hartelijk bedanken voor de plant die wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijk, gebracht door mevrouw Minke Wolfis.
Nogmaals hartelijk dank.
Peter en Francien Veenstra