Raden en colleges

Raden en colleges PASTORALE RAAD Doelstelling “Het bevorderen van het omzien naar elkaar in de gemeente”. Daarbij kunnen we verschillende vormen van pastoraat onderscheiden:  Onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar,   enz.;  Pastoraat als gemeenteopbouwwerk: het bezoekwerk door ouderling, diaken of pastoraal medewerker; Gespecialiseerd pastoraat: contact bij bijzondere of specifieke […]

Lees verder

Ochtendgebed

Iedere woensdagmorgen van 9.15-9.45 uur houden we in de kerkzaal een morgengebed. Wij nodigen u uit om dit gebedsmoment met ons mee te beleven. We lezen psalmen, een bijbeltekst, zijn een paar minuten stil en zingen een morgenlied en de lofzang van Zacharias en sluiten af met gebed en een zegenbede

Lees verder