Pinksteren

Pinksteren

De rode kleur in deze schikking vertolkt het vuur van Gods liefde.
De zeven rode bloemen verwijzen naar de gaven van de Geest
en ook naar de weken die liggen tussen Pasen en Pinksteren.