Gesprekskring rondom rouw

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en verandering in ons leven. Hoe we hier op reageren en hier mee omgaan is heel persoonlijk. Het voelt als een diepe pijn die in je snijdt. Het is of de wereld stilstaat waarbij alle zin en glans uit het leven wegvloeit. De tijd van leegte en gemis is verbonden met herinnering, stilte, heimwee of soms ook met boosheid en opstandigheid.
Hoe mensen met dit verlies omgaan is ingewikkeld en vaak eenzaam. Een eenzame strijd van vallen en opstaan en soms heel moeizaam doorgaan.

Daarom wordt er het komend seizoen een groep rondom rouw gestart, voor mensen die een dierbare hebben verloren. Dit kan nog maar kort terug zijn gebeurd zijn, maar ook al langer geleden. Het proces is voor ieder verschillend.
Samen komen om je verhaal met anderen te delen, ervaren dat het heilzaam kan zijn om je erkend te voelen in je verdriet, misschien samen te spreken over je twijfels en (geloofs) vragen. Met elkaar in gesprek omtrent de weerbarstigheid van ons bestaan.
Samen zoeken naar waar we elkaar kunnen steunen.

Deze bijeenkomsten zullen, evenals voorgaande jaren, gegeven worden in de Grote Kerk op de Markt te Schagen en geleid worden door Pastor Louise Kooiman. Wie er belangstelling heeft voor deze kring, kan zich opgeven bij pastor Kooiman op onderstaand telefoonnummer.
De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin december van start gaan en bij voorkeur overdag. We willen om de twee weken zes tot acht keer bij elkaar komen.

Mevrouw Truus Storm, Kruiszwin 4339, uit Julianadorp. Tel. 0223-754735 heeft zelf enige jaren geleden de kring bezocht en u kunt haar altijd bellen voor informatie.
Wilt u zich opgeven of heeft u nog meer vragen, dan kunt u bellen naar:

Louise Kooiman tel. 0228-592970