Collecten

Zondag 19 maart 2023
1e collecte – DIACONIE De diaconie heeft een verzoek ontvangen van Stichting Present om een bedrag te doneren t.b.v. de Paastassenactie in Den Helder en Julianadorp. Deze tassen, gevuld met een paasontbijt, worden verkocht met de bedoeling deze te geven aan een ander om hem of haar te laten voelen dat hij/zij geliefd is dat er aan hem/haar gedacht wordt. In deze tassen zit tevens een boekje waarin de gedachte van het Paasfeest wordt uitgelegd. De diaconie ondersteunt deze actie en heeft een bedrag van € 150,00 overgemaakt aan Stichting Present. Met dit bedrag kunnen 15 tassen worden uitgedeeld.
2e collecte Kerkenwerk
3e collecte Kerkgebouw

Zondag 26 maart 2023
1e collecte – DIACONIE – Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is.
Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmid of meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten. Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Bangladesh de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank!
2e collecte Kerkenwerk
3e collecte Bloemenfonds

Zondag 2 april 2023 – PALMPASEN
1e collecte – DIACONIE – PaasChallenge Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. Geef in de collecte voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst ondersteunt de Protestantse Kerk het kerkelijk jeugdwerk in het hele land. Doet u mee? Van harte aanbevolen!
2e collecte Kerkenwerk
3e collecte Jeugd

Zondag 9 april 2023 – PASEN
1e collecte – Werelddiaconaat – Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.
In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen.
2e collecte Kerkenwerk
3e collecte Zending

Zondag 16 april 2023 1e collecte – DIACONIE – Dorper Herbergh Wat is de Dorper Herbergh? De Dorper Herbergh organiseert bijeenkomsten, waar ouders/verzorgers met schoolgaande kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Er worden zowel thema-avonden georganiseerd, waarbij alleen ouders/verzorgers komen, als ook lunches en spel- en sportmiddagen, waarbij het hele gezin welkom is. Het doel is om te zorgen dat de Dorper Herbergh bekend is bij ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in Julianadorp, waarbij ouders/verzorgers elkaar met en soms ook zonder kinderen, een aantal keer per jaar kunnen ontmoeten bij de diverse bijeenkomsten. Het kernteam hoopt op deze wijze met elkaar mooie momenten van samenzijn te creëren in ons dorp Julianadorp, waarbij iedereen zich welkom mag voelen, er geen verplichtingen zijn, maar ook waar iedereen mag meedenken en mee mag organiseren.
2e collecte Kerkenwerk
3e collecte Kerkgebouw

Collectebestemmingen U kunt uw giften overmaken aan NL 91 RABO 0373 7129 36 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Julianadorp o.v.v. de collectedatum