2022 – 40dagentijd

1e Zondag – 40dagentijd
Lucas 4:1-13

De mens wordt op de proef gesteld. Voor we het weten laten we ons vallen in de armen van bestaanszekerheid, dagelijks brood, macht en onze positie. Jezus vestigt echter de blik op waar het om gaat. God is de betrouwbare en heeft tijden in de hand. God komt de aanbidding toe. Er staat “ de mens leeft niet van brood alleen”. Daarom staan tussen de grassen tarwearen en haver als verwijzing. In de pot staat een primula het luistert naar de naam hemelsleutel en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat, betekenisgeving.

2e zondag – 40dagentijd
Lucas 9:28-36

Het gedeelte over wat wel de verheerlijking van Jezus op de berg wordt genoemd. Terwijl de drie leerlingen slapen spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen, de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem. Als even later de leerlingen wakker worden bevestigt een stem uit de wolk die over komt drijven het Zoon-zijn van Jezus.
In de schikking zien we een wolk. Dat is ook een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.

3e zondag – 40dagentijd
Lucas 13 : 1-19 – De vijgenboom

In deze lezing gaat het over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd.
Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag.

Goede God, U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen.

4e zondag – 40-dagentijd
Lucas 15:11-32

Schikking bij de gelijkenis van de verloren zoon.
Bomen en struiken kleuren weer groen. De natuur komt tot leven. Er
breekt een nieuwe tijd aan. Ook voor de verloren zoon is er een nieuw
begin. Hij keert terug naar de vader en is welkom.
Het feest bij de Vader is voor iedereen.

5e zondag – 40-dagentijd
Lucas 20 : 9-19
Verpachte wijngaard
In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op twee manieren,
een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15:
“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort.
Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.
De rank en de druif horen bij elkaar,
evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.

Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, was zich in 1942 ten volle bewust van het lot dat haar wachtte.
In haar dagboek “Het verstoorde leven” schrijft ze aangrijpend prachtig over aanvaarding
en het goede blijven zoeken in een steeds vijandigere omgeving.
Het blijven zien van de ander als mens is één van haar sleutels.
Menselijkheid te midden van ontmenselijking.

6e zondag – Palmpasen

Lucas 22:1-23,56
De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze lezing. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. Brood en wijn worden daarmee ook een sacrament van de verwachting. Wanneer we het avondmaal vieren doen we dat in het besef dat brood en wijn lichaam en bloed zijn, maar kijken we dus ook vooruit. Wanneer we uitspreken ‘van U is de toekomst’ helpt het avondmaal ons daaraan herinneren.
De groene takjes verwijzen ons naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. De aren zijn het symbool voor brood. En de kan symboliseert naar de wijn.

 

Pasen
> De schikking bloeit.
> De Heer is opgestaan! Het einde werd een nieuw begin.
> Nieuw leven voor ieder die het wil zien en geloven.