Advent 2021

1e advent

Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd.
De opkomende zon is nog maar klein.
Wij gebruiken voor de stralen alleen gele tinten van gedroogde grassen.
Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel),
veilig en beschermd.
Het moet nog tot bloei komen.
Gedroogde grassen, als stralen van de zon.
– Morgenlicht –
vol verwachting.

2e advent

Lucas 3:1-6
Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden.   Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend lichtje. 
Dopen met het licht.                                                                                                        
Johannes doopte met Levend water,                                                                                           
in het morgenlicht vol van verwachting!

3e advent

“Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
‘In hoop en vrees doet boete, geloof in Zijn verbond.’
Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?
‘Deel met elkander het brood van alledag, opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander het brood van deze dag.'”
Lied 456: 5,6

Als je veel hebt….
deel dan met de ander.
Tussen de stralen plaatsen we tarwearen, gerst of spelt.
Granen waar brood van wordt gemaakt.

4e advent

Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van
de Heer in vervulling zullen gaan. (Lucas 1:45)
De zonnestralen worden langer en talrijker.
Bij de schikking zijn twee amaryllisbollen geplaatst,
die duiden op de belofte.
Verborgen in de bol
groeiend naar licht,
nieuw leven
gezegende toekomst.