Aswoensdag 17 februari 2021

Liturgische schikking

Aswoensdag

In deze schikking vormen de stenen, de flesjes met buxus en de klimop samen een open hartvorm. Deze hartvorm komt in de schikkingen van de komende zondagen steeds terug. Het hart duidt op de werken van barmhartigheid, het openstaan voor de ander.
Hier verbeelden de stenen ons als levende stenen. De buxus werd van oudsher gebruikt op Aswoensdag en verwijst naar Palmzondag. De ranken klimop symboliseren de trouw naar elkaar.

1e zondag 40-dagentijd

 
Mattheüs 25:26
“Ik was ziek en jullie bezochten mij”
Iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in deze pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven. De schikking: De blauwe druifjes hebben de kleur van zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid ( omzien naar elkaar). De boomstammetjes in de vorm van een open hart en de lavendel geeft een geurig symbool voor goede zorg.
 
 

2e zondag 40-dagentijd

Mattheüs 25:26
“ Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken”

Water lijkt zo gewoon, maar zou het ontbreken dan zouden we letterlijk verschrompelen.
Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over.
Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets zelfsprekends.
Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.
De schikking: In de vazen drijven de blauwe nagels van hyacinten, de kleur verwijst naar het
spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De ketting geeft een openhart aan van
hyacintnagels.

3e zondag 40-dagentijd

 

Matth. 25:35
“Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op”

De gave van gastvrijheid is sommige mensen ruimhartig toebedeeld. Zij openen hun deuren voor hen, die onderweg zijn en een veilige plek zoeken om te rusten. In de Bijbel staan hier veel verhalen over. Toch is er moed voor nodig om een vreemdeling uit te nodigen. Je kent elkaar immers niet. Maar als je beseft dat we allemaal als mens voorbijgangers zijn op deze aarde, kun je jouw bezit en gaven delen. Je huis en je hart openstellen voor die ander.

In de schikking ziet u een vogelnestje, als symbool voor een veilig thuis. De grote bladeren zijn als een dak, wat bescherming biedt tegen de regen en de wind. De kleine bloemen schuilen in die geborgenheid. De vorm van het open hart wordt hier geaccentueerd door een pad van stenen. Harde koude stenen die de vreemdeling tegenkomt op zijn weg.

4e zondag 40-dagentijd

Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt.
Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte.
Voor deze schikking worden de glazen bekleed met jute.
Een dik touw accentueert de open hartvorm.
In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems.
De takjes en de bloesems vallen naar elkaar toe
zodat er een soort van ‘luchtig geweven kleed’ ontstaat.

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en
tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we
met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we
ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk,
gedecideerd, creatief.
Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen
van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn
van waar onze kleding vandaan komt en ons niet
bekleden met onrecht.

 

5e zondag 40-dagentijd

‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’. Matth. 25:35

Een hongerige te eten geven, wordt het eerst genoemd als werk van barmhartigheid. Voedsel is de basis van ons bestaan. Volgens de Bijbel heeft iedereen recht op eten, op brood. Zelfs je vijand, volgens Spreuken. Eigenlijk is het onze plicht om te zorgen dat ieder mens voldoende te eten en te drinken heeft. Wie te eten heeft, kan leven en heeft een toekomst.
Zo denken we, nu we onderweg zijn naar Pasen, ook aan het brood dat Jezus deelt.

Brood om te leven. Brood om te delen.

In deze schiking symboliseren de korenaren het brood wat wij delen. De voedzame boontjes vormen samen het open hart.

Witte Donderdag

Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op Witte Donderdag.
De glazen vazen worden omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn.
De korenaren die we gebruikten bij de schikking “De hongerigen voeden”,
accentueren nu de lijn van het open hart.

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen,
harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten,
dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons
kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw
licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers
en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we
Jezus in de ander.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal.
Een -dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging.
Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad.
Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar
binnen gericht.

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de
Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg.
Of erger nog: we maken hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren,
De dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog,
wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hier bij stil en keren ons
naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om
de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

Stille Zaterdag

Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken.
Hij heeft een plek gekregen. Meer kunnen zijn vrienden niet voor hem doen.
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond,
op een nieuw begin.
Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

Pasen

Pasen! Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we zieken bezoeken.
De dorstige laven. De hongerige voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden.
De gevangenen bezoeken. De doden begraven. Halleluja. De Heer is waarlijk op gestaan.
Bij de schikking Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol bloemen. In de vorm van
het hart accentueren buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen en na Pasen.