Advent / Kerst

1e Advent – 29 november

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven met verwachting
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

2e Advent – 6 december

Deze schikking verwijst naar de nieuwe aarde, een aarde waar
gerechtigheid woont.
De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het wit van de berkenschors
en de witte bloemen.
De gerechtigheid is ook zichtbaar in de takken. Wat krom is, zal recht
worden!

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.

3e Advent – 13 december

In de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een
wegbereider naar een betere toekomst.
Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede
Leven.
De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor
iedereen anders.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
dat buigt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.

4e Advent – 20 december

Het is een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro
dat gloort in het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook  het begin

kerst 2020

In de Bijbel wordt gesproken over een nieuw begin. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin, dat met kerst wordt gevierd.
De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!