Wijzigingen i.v.m. Corona

Vanuit de Kerkenraad,

Betreft: Kerkelijke activiteiten Protestantse Gemeente Julianadorp

Beste gemeenteleden,

Vanuit de geest van de maatregelen van de overheid en zoveel mogelijk
rekening houdend met het voortzetten van het noodzakelijk werk binnen de
Raden en Colleges in onze gemeente, heeft de Kerkenraad de richtlijnen aangepast.
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM0400/positief-geteste-me
nsen). Dit zijn de richtlijnen:

. Kerkdiensten: Er wordenalleen online diensten gehouden, zonder gemeenteleden

. Kerkelijke vergaderingen: Digitale vergaderingen vinden plaats

. Mondkapjes: Alle in het kerkgebouw bij een dienst  of
anderszins aanwezigen (inclusief de gastvoorganger op zondagmorgen) dragen
een mondkapje bij het binnengaan en zich bewegen door de kerkzaal of de rest
van het kerkgebouw; de ouderling van dienst en voorganger bij het
binnenkomen van de kerkzaal aan het begin van de dienst uitgezonderd. Alleen
wie op zijn of haar zitplaats (in kerk- of vergaderzaal) zit, zet het
mondkapje zo hij of zij wil af. We volgen daarmee de mondkapjesplicht voor
publiek ruimtes.

. Koffie / Thee : Er wordt geen koffie of thee meer geschonken in de
Ontmoetingskerk.

de Kerkenraad