40-dagentijd – Pasen

Vernieuwd leven

De merel fluit als morgenopening
het lied dat bange nachten sluit,
dat kleedt en kleurt in helder groen
de boom waarin hij schuilt.

In deze schikking symboliseren de buxustakjes de overwinning.
De altijd groene klimop staat voor trouw en onsterfelijkheid.
De witte tulpen duiden op het nieuwe leven.

40-dagentijd – week 6 – palmpasen

Vanuit de menigte spreidden vele hun mantels op de weg uit, andere
braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg.
De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aan kwamen,
riepen luidkeels:
“Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de
Heer. Hosanna in de hemel.”

40-dagentijd – week 5

Leven
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.
Maak de doeken los en laat hem gaan.

De achthoek verwijst naar hoop met de kleur groen.
In het voorjaar breken groen en bloesem door hun dode, bruine vliezen heen.
Zij “bevrijden” zich van wat hen (als dode windsels) vasthield.

40-dagentijd – week 4

Opnieuw zien
Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld Het licht breekt door “Ik was blind en nu kan ik weer zien”.
De achthoek is zwart vanwege het blind zijn. De kleur roze laat zien het licht dat komen gaat.

40-dagentijd – week 3

Water dat leven geeft
“Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft”.

Riet is een verwijzing naar de rechtvaardige.
De achthoek is grijsblauw met daardoor blauwe linten, die het water symboliseren.

40-dagentijd – week 2

Matteus 17, 1-2 Bevestiging
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.
Een lichtkrans, hier gemaakt van gele brem, is een verwijzing naar de zon, het Goddelijk Licht.
De jute lap symboliseert de berg.

40-dagentijd – week 1

Voordat Elia veertig dagen door de woestijn trok viel hij in slaap onder een bremstruik, daar werd hij bemoedigd om op te staan en God te ontmoeten.
De achthoek is in een woestijn-zandkleur. En de tak brem herinnert zich aan het verhaal.