Veertigdagentijd – Askruisje

Veertigdagentijd
Met aswoensdag begint de veertigdagentijd, een tijd van vasten en bezinning, boetedoening en berouw. Het is van oudsher een katholieke feestdag die de laatste jaren ook in steeds meer protestantse kerken gevierd wordt. In de aswoensdagviering zet de priester of dominee een askruisje op het voorhoofd van gemeenteleden die daar om vragen, als teken van boetedoening en berouw en zegt daarbij de woorden: “Bedenk mens, stof (as) zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Of “Bekeer je en vertrouw op het evangelie”.

Askruisje
De laatste jaren is er in de Protestantse kerk en ook in onze gemeente steeds meer waardering gekomen voor rituelen. Gemeenteleden die dat willen, wordt de gelegenheid gegeven om in de viering van aswoensdag,  dit jaar op 26 februari , een askruisje te ontvangen.

Betekenis
As staat voor de dood: hoe je leven als stof vervliegt. Het staat in de bijbel ook als teken van rouw en boetedoening, bijvoorbeeld bij koning David en bij Job. De uitdrukking “ In zak en as zitten” komt hier vandaan.
Het askruisje heeft een rijke en complexe symboliek. Globaal zeg je ermee zoiets als: Mijn leven is beperkt, ik maak fouten, maar ik hoor bij Jezus en ik wil Hem navolgen. Door het op je voorhoofd te laten tekenen laat je dat aan de wereld zien.