Projecten door de diaconie gesteund

Van de diaconie mag worden verwacht dat zij oog heeft voor de nood in en buiten de gemeente.
Financiële steunverlening en giften aan hulporganisaties horen daarbij.
De diaconie financiert dit werk o.a. uit de collectes tijdens de erediensten, uit giften en legaten.
Uit de vele verzoeken van goede doelen om een bijdrage kunnen wij regelmatig een keuze maken en aan een aantal gehoor geven.
In 2019 heeft de diaconie acties gehouden om het Kerk in Actie projectdoel “Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda” te ondersteunen en deed met succes weer een beroep op de hulp en het enthousiasme van de kerkelijke gemeente met als mooi eindresultaat € 2.806,-

Er zijn donaties gedaan aan diverse landelijke organisaties o.a. Christenen voor Israēl, de Regenboog Groep, Dorcas en Zending over Grenzen en diverse andere stichtingen.
Voor onderstaande doelen hebben de collectes het volgende opgebracht:
Noorderhaven                                           € 299.45
Kerk Kiliba- Kongo tbv Mana Brinson       € 715.00
MAF                                                          € 263.20
I Made Suladra-Papung                            € 115.72

Er werden diverse doorzendcollectes gehouden, geld dat u gaf voor specifieke doelen zoals projecten van de PKN en Kerk in Actie.
Kerk in Actie steunt honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, Afrika, het Midden – Oosten en Europa.
Jaarlijks kan de diaconie 2 doelen van Kerk in Actie ondersteunen met een gift van € 5.000,-
In 2019 was dat een project in CHINA, Vertaling en verspreiding van de bijbel in China.
Ook is er € 5.000,-bijgedragen aan de Kerk in Actie campagne “Versterk de kerk in het Midden-Oosten”

In 2020 heeft de diaconie o.a. gekozen voor een project in Israel, “Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen”.
Wilt u meer weten over dit project, zie kerkinactie.nl Projectnummer Z 009506

Op 19 januari 2020 is in het kader van het thema van de Protestantse Kerk “ Een goed verhaal” de Collecte Missionair gehouden, met als doel het bijbelgebruik in Nederland te bevorderen.
De opbrengst van de collecte vanuit onze gemeente is verhoogd met € 5.000,-

De diaconie.