Vanuit de kerkenraad.

Ik geef u hieronder een opsomming van een aantal besluiten die in 2018 en 2019 door de kerkenraad zijn genomen.

2018:

Afsluitend consistoriegebed:
Dit blijven handhaven. Bij andersoortige diensten geen afsluitend gebed, bijv. de dienst bij de laatste zondag in het kerkelijk jaar; doopdiensten, afscheid en welkom ambtsdragers).

Bekendmaking agendapunten GK:
De agenda van de GK wordt niet meer op de website gepubliceerd.
Bekendmaking via de beamer dat de agendapunten op het prikbord in de gang hangen.

Pioniersplek:
De GK gaat akkoord en stemt formeel in met de benoeming van Anouk Helmich voor 8 uur per week m.i.v. 01-09-2018 gedurende een half jaar. In febr./ maart 2019 wordt een aparte GK gehouden om de voortzetting te bespreken. Vanaf 01-04-2019 gaat de projectfase over in de pioniersfase.

Functie assessor:
Mevr. A. Biersteker geeft aan deze functie te ambiëren.
De GK is hier zeer blij mee en geeft goedkeuring

Jaarrekeningen College van Kerkrentmeeesters en College van diakenen over boekjaar 2017:
GK: De jaarrekeningen over het boekjaar 2017 worden goedgekeurd en vastgesteld.

Herinrichting kerkzaal.
De GK geeft goedkeuring aan het formeren van een startteam herinrichting kerkzaal. Hierin hebben zitting: Voorzitter Raad Eredienst, voorzitter College van Kerkrentmeesters, Predikant en Jan Biersteker.

Invoering askruisje op Aswoensdag 2019..
GK: invoering askruisje akkoord.

2019:

Welkomstcommissie aanstellen door gemeenteleden die de zondagochtend bij de hoofdingang staan:
GK: Goedkeuring voor welkomstcommissie door gemeenteleden.

Voortzetting pioniersplan:
De GK keurt het pioniersplan goed. Voorstel om op 1 juni 2019 te starten

Tweede ronde pioniersplek
Na de eerste ronde geen goede kandidaten gevonden.
Tweede ronde: Ds Nijkamp geeft aan de pioniersplek graag te willen invullen en dit als een (nieuwe) uitdaging te zien. 8 uur per week gedurende drie jaar.
GK: Akkoord

Jaarrekeningen College van Kerkrentmeeesters en College van diakenen over boekjaar 2018:
GK: De jaarrekeningen over het boekjaar 2018 worden goedgekeurd en vastgesteld.

Protocol HA (reinigen van de beker):
GK: De Avondmaalsbeker wordt niet meer na iedere dronk gereinigd. Bij een nieuwe ronde wordt de beker wél gereinigd.

Zo bent u weer op de hoogte.

scriba.