Boeken- en Rommelmarkt op Koningsdag – afgelast

Het is inmiddels bijna maart! Veelal de tijd waarin kasten worden schoongemaakt en opgeruimd of misschien wel leeggemaakt voor een verhuizing die er aan zit te komen…..Grote kans dat u spullen tegen komt waarvan u denkt, waarom bewaar ik dit eigenlijk? Daarom willen wij u graag aan onze oproep in de vorige Fakkel herinneren. U kunt ons helpen.

Voor de rommelmarkt is Wilma ‘op zoek’ naar speelgoed, puzzels, huishoudelijke, en alle andere niet te grote, nog goed bruikbare artikelen.
De opbrengst is weer voor onze eigen ‘Ontmoetingskerk’.

Heeft u boeken, LP’s, CD’s en DVD’s , die wil de diaconie heel graag verkopen!
De opbrengst hiervan gaat naar het Kerk in Actie thema Kinderen in de knel met als projectdoel:
“Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda’

U kunt elke woensdag de spullen inleveren bij de ‘Ontmoetingskerk’ van
10.00 tot 11.30 uur en van 19.00 tot 19.30 uur
m.u.v. de woensdagavonden 26 februari, 11 maart en 1 april.

Wilt u de spullen zoveel mogelijk in dozen aanbieden? Dit in verband met de opslag.

Alvast onze hartelijke dank!

Beheerder en diaconie