UITNODIGING                   

            KOFFIEOCHTEND

Koffieochtend 8 oktober 10.00 uur
Deze ochtend hebben we het over MORESNET.
Wie, Wat, Waar…???
Voor velen een vraag, voor Marijke Lathouwers een weet!!
Zij zal ons vertellen wat MORESNET is.
Nooit te oud om te leren toch??!!
U bent welkom vanaf half tien!
Wilt u opgehaald? Belt u gerust; tel. 64381.

ALLEN HARTELIJK WELKOM.

Jaarprogramma