DE DORPER HERBERGH

Een plek waar ouders van jonge kinderen vragen rondom zingeving, de verhouding werk – privé, en de (geloofs)opvoeding van hun kinderen met elkaar kunnen delen.

In oktober 2019 is Anouk Helmich in onze gemeente als pionier aangesteld met als opdracht een netwerk op te bouwen van ouders met jonge kinderen binnen, op de rand van en over de grens heen van onze onze gemeente. Dat heeft geresulteerd in een pioniersteam en in een plan van aanpak dat door de Kerkenraad met instemming ontvangen werd. Helaas kon Anouk haar werk voor het pioniersproject dat de naam Dorper Herbergh heeft gekregen niet voortzetten.

De sollicitatiecommissie pionier, moest dus op zoek naar een nieuwe pionier die opdracht kreeg het plan uit te voeren, mogelijk verder te ontwikkelen, samen met het kernteam ontmoetingsmogelijkheden te creëren en een pastorale band op te bouwen met ouders van jonge kinderen. De sollicitatieprocedure verliep helaas niet succesvol.
Vanuit het kernteam kwam onverwacht de vraag op of Wilko de kar niet wilde gaan trekken. Na een zorgvuldige afweging zei hij daar tot grote vreugde van het kernteam ja op. De Kerkenraad en de PKN ( partner en met de Maatschappij van Welstand voor twee derde financier van het project) stemden hiermee in. Dat betekent dat Wilko Nijkamp aangesteld kan worden als pionier van de Dorper Herbergh voor een dag per week voor een periode van drie jaar.
Het kernteam waarmee hij zal optrekken bestaat nu uit Margreet Lienos, Maarten Stolk en Nellie van Mechelen. Wij bedanken hen en Salina Hoep voor al hun werk tijdens de sollicitatieprocedures en tijdens de opstartfase.
Wij zijn blij en dankbaar en bidden om zegen over De Dorper Herbergh.

Anneke Biersteker, voorzitter commissie pionier.