Crèche

Voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar is er tijdens de kerkdienst kinderopvang.

Crècherooster

MAANDDATUMNAAM
14Hettie van der Boom
PASEN21Thea Medemblik
28Roelie van de Kamp
MEI5Hettie van der Boom
12Thea Medemblik
19Jeannette Brinksma
26Roelie van de Kamp
HEMEL30Truus Storm
VAARTSDAG
JUNI2Roelie van de Kamp
PINKSTER9Roelie van de Kamp
DAG16Hettie van der Boom
23Thea Medemblik
30Jeannette Brinksma
JULI7Thea Medemblik
14Roelie van de Kamp
21Truus Storm
28GEEN CRECHE

Coördinatie: mw. J. Brinksma
Roelie van de Kamp