Heilig Avondmaal.

De diaconie heeft met instemming van de kerkenraad besloten de wijze en frequentie van het schoonmaken van de beker tijdens de viering van het avondmaal te wijzigen.

Nu is het zo dat bij de viering in de kringen rondom de liturgische tafel de diaken zeer regelmatig de beker met een papieren servet afveegt.

Omdat dit ‘reinigen’ volgens ons weinig effect heeft, zullen we dit veranderen. Voortaan zal de beker met een linnen servet achter de liturgische tafel schoongemaakt worden aan het eind van iedere rondgang in een kring.

Natuurlijk blijft overigens de mogelijkheid bestaan om een ouweltje te ontvangen en die in de wijn te dopen.

We vertrouwen ook verder op gezegende tafelvieringen.