Actie nieuws OEGANDA
In de zomer die al weer bijna achter ons ligt, is de thermometer voor onze actie voor de straatkinderen in Oeganda weer verder opgelopen!
We hebben vier bedragen aan de laatste meterstand kunnen toevoegen namelijk:
€ 71,40 van de collecteopbrengst zondag 7 juli
€ 25,00 als anonieme gift en
€ 146,90 van de verloting van de oude paaskaars op 14 juli en
€ 550,00 als fantastische donatie van de commissie O2, waar wij hen hartelijk voor willen bedanken! Wat fijn dat zij net als vorig jaar de actie die we als Ontmoetingskerk houden voor kinderen die het moeilijk hebben, weer laat meedelen in de opbrengst van de zomeravondconcerten zoals blijkt uit onderstaande mail die wij van hen kregen….

Zomeravondconcerten 2019 Julianadorp
Ook deze zomer heeft de commissie O2 weer zes zomeravondconcerten georganiseerd op de woensdagavond en dat is bij de muzikanten en het publiek goed ontvangen. De muzikanten traden belangeloos op en kregen na afloop als waardering een flesje wijn of een doos Merci aangeboden. Na afloop werd een collecte gehouden voor de straatkinderen van Oeganda. De opbrengst van deze collectes was geweldig, en we hebben er een mooi rond bedrag van gemaakt namelijk: € 550,00
Wij willen de bezoekers hier hartelijk voor bedanken!

Namens de commissie O2: Kees Monsma, penningmeester.

De totaalstand is nu € 1796,30
Een mooi uitgangspunt om er na de vakantie weer enthousiast en met een leuke actie tegen aan te gaan en daar beginnen we dan ook gelijk maar mee….

Wat: Workshop herfstkrans maken onder de deskundige leiding van Hetty Zaal. De krans kunt u zowel hangend als liggend gebruiken, leuk met een kaars of een windlicht in het midden.
Wanneer: vrijdag 11 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
Waar: Ontmoetingskerk
Wat kost het: € 10,- incl. koffie of thee
Wanneer opgeven: tot uiterlijk zondag 6 oktober op een intekenlijst op de keukenbar
of bij Hetty Zaal.
E-mail: hetty.zaal@ziggo.nl
We hopen met velen van u creatief bezig te zijn op deze gezellige middag,
en natuurlijk zijn ook mannen van harte welkom…(wat zou dat leuk zijn)

namens de diaconie, Maartje van der Vliet.

Graag vertellen we u weer wat meer over het werk voor straatkinderen in Oeganda, dat onze kerk d.m.v. acties steunt via Kerk in Actie. Zes Oegandese organisaties werken hierbij samen. Vandaag vertellen we u wat meer over het werk van Dwelling Places in Kampala.

Dwelling Places is in 2002  opgericht vanuit christelijke inspiratie. Inmiddels werken er 25 medewerkers en ook enkele vrijwilligers. De organisatie heeft 2 opvangplekken: één voor jonge kinderen en meisjes aan de rand van Kampala. Buiten de stad is de opvang voor oudere jongens, met veel grond er omheen.  Straatwerkers leggen contact met de kinderen. 35 tot 50 kinderen kunnen tijdelijk in de meisjesopvang of in de jongensopvang terecht. De kinderen gaan er tijdelijk naar school: ze leren algemene basisvaardigheden, lezen en schrijven, maar ook groenten verbouwen en veeteelt. Ondertussen wordt gezocht welke familieleden de kinderen kunnen gaan opvangen. Voor geen enkel kind ter wereld is het immers goed om langdurig in een tehuis opgevangen te worden.

Uiteindelijk keren de kinderen terug naar familie en wordt bekeken bij welke school ze terecht kunnen. Na terugkeer blijven de medewerkers de kinderen volgen, zolang als nodig is. In de loop der jaren zijn dat al 533 kinderen, de meerderheid Karamojong.

Uw bijdrage door deelname aan de acties zijn welkom, maar ook kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. gift Oeganda (zie achterzijde Fakkel)