Vakantieweken in Nieuw Hydepark

Vanuit Noord-Holland worden er jaarlijks 2 vakantieweken georganiseerd voor minder valide mensen met elk ongeveer 45 gasten, die door een 40-tal vrijwilligers worden verzorgd.
Eén in de zomer en één in het najaar. De vakantieweken worden gehouden in de locatie
Nieuw Hydepark in Doorn.
In deze weken worden mensen uitgenodigd, die fysiek minder valide zijn of door omstandigheden
(financieel of sociaal) moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Het huis is ingesteld op mensen met een lichamelijke beperking. In beide weken zijn o.a. medisch geschoolde vrijwilligers aanwezig.
Ook voor mensen die fysiek in goede conditie zijn, maar door ouderdom en vaak eenzaamheid vinden dat zij niet meer op vakantie kunnen, is er veel aandacht.

De zomerweek, vindt dit jaar plaats van zaterdag 27 juli t/m zaterdag 3 augustus.
Informatie en opvragen formulieren bij Judith Hoogenboom tel. 0181480847

De najaarsweek, vindt plaats van zaterdag 28 september t/m zaterdag 5 oktober.
Informatie en opvragen formulieren bij Nico Gomes tel. 0299674798

In deze najaarsweek gaat Wilko Nijkamp als predikant mee met het groepje andere vrijwilligers
uit onze Ontmoetingskerk kerk!

Heeft u interesse, dan kunt u ook informatie opvragen bij:
Nelleke Looije
Telefoon 642017

De diaconie