Liturgische bloemschikking 40-dagentijd 2019

1e zondag
Thema: Afsluiten
Op ons levenspad worden we voor keuzes gesteld. Wat gaan we kiezen, hoe bepalen we de keuze? Wat is slim en verstandig, wat is mooi en goed? Durf ik dingen af te sluiten, durf ik nieuwe wegen in te slaan?
In de kubus zien we verschillende flesjes/vaasjes, die los van elkaar staan. Het gaat om individuele keuzes.


2e zondag
thema: uitdagend

Het geheel is groter dan wij zijn. Alles omvatten is lastig.
Wij zijn onderdeel van een groter systeem, waarmee we opgenomen worden in het midden.

In het midden van de kubus hangt een plantje ingepakt in mos.
Onderdeel van de kosmos.
Op de ondergrond ligt geel zand, een verwijzing naar de woestijn

3e zondag
thema: hoop

.

Thema: ‘Hoop’
De vijgenboom heeft al 3 jaar geen vruchten geleverd…
Maar moet alles altijd economisch renderen?
Het verhaal gaat dat de boom extra verzorgd moet worden zodat het volgend jaar misschien wel vruchten draagt.
Maar wat heeft nu eigenlijk waarde? Kom in beweging.

In de kubus zien we een korenschoof gebonden boeket van afgestorven grassen. Maar boven de binding van de schoof zien we groene bremtakjes tussen het dode gras, die het nieuwe leven symboliseert.
Op de ondergrond ligt vruchtbare aarde.


4e zondag
Thema: Zoeken
Het geloof in de toekomst, is zoeken mer elkaar en elkaar kunnen vinden.
Stap door het leven. Het is een zoektocht, maar vergeet niet dat we
altijd terug mogen komen bij de basis.

In de kubus zien we een rood hart. De takken kruisen elkaar zodat je
kunt zien dat het hart rust op afhankelijkheid van elkaar. De kleuren
blauw, geel en wit, van het viooltje staan voor het spirituele, het
goddelijke en de schoonheid.
Op de ondergrond ligt vruchtbare aarde.

5e zondag

Thema: Vertrouwen

Ik ben er nog niet maar blijf vertrouwen.  Ik houd vol in de hoop eens te kunnen grijpen waarvoor Christus mij gegrepen heeft.

In de kubus zien we een vlecht die vanuit de linker benedenhoek aan de voorkant zich lijkt te bewegen naar de rechter bovenhoek aan de achterkant.
De vlecht is gemaakt van dor gras, frisgroene bremtakken en voile doek gecombineerd met witte bloesem. Er zit beweging in. Er is een verandering op komst. Op de ondergrond ligt vruchtbare aarde.

6e zondag – Palmpasen
Lucas 22:1-56

Thema: ‘Struikelen en vallen’
Toen nam de satan bezit van Judas, één van de twaalf. Petrus en Johannes werden door Jezus op pad gestuurd om het Pesachmaal voor te bereiden. Tijdens de maaltijd vertelde Jezus hen , dat degene die hem zal uitleveren samen met hem aan deze tafel aanligt. Toen ontstond er onder hen onenigheid. Jezus bleef hen bemoedigen ondanks alles.

In de kubus zien we een korenschoof van afgestorven grassen. Bovenin de binding zien we tarwearen tussen het gras.
Brood en druiven liggen in de kubus vanwege Pesach.
Op de ondergrond ligt vruchtbare aarde.

Pasen

Op de Paasmorgen zien we dat de kubus uiteen gevallen is en dat een tuin vol witte bloemen de overhand gekregen heeft.
We mochten de uitdaging aangaan, nieuwe wegen zoeken met zelfvertrouwen en hoop.
Nadat we gestruikeld zijn mogen we opstaan en geraakt worden door de kracht van de Opgestane Heer.

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen

God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan