Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Oeganda

 Straatkinderen naar school in Oeganda

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensenwereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Aktie in voor het thema Kinderen in de knel.

Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, de straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs.

In de Oegandese hoofdstad leven duizenden kinderen op straat. Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven in de 500 kilometer verderop gelegen hoofdstad Kampala. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school!
Als ze willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voortzetten.

Voor de acties die we gaan houden tot 2021 hebben we geen eindbedrag voor ogen,
maar wel het vertrouwen dat wij er met elkaar weer een succes van kunnen maken!
Om u een idee te geven wat er met het geld gedaan kan worden….

Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Kampala.

De opbrengst van de boekenmarkt was vorig jaar € 640,- Wat zou het geweldig zijn dit bedrag te kunnen overschrijden. Wat kan één actie dan al betekenen voor misschien wel 3 straatkinderen in Oeganda!

Deze maand willen we u wat meer vertellen over het werk van KAYDA, één van de zes Oegandese organisaties die met Kerk in Actie samenwerkt.
Deze organisatie vangt al meer dan 20 jaar straatkinderen op. De bevlogen directeur en oprichter Faisal Nsubuga is zelf in de arme wijk Katwe opgegroeid. Hij werd geraakt door het leed van straatkinderen. Zijn opvang is eenvoudig en kleinschalig. Er zijn slaapplekken voor 18 meisjes en 17 jongens in vier slaapzalen. Ook jonge moeders zijn hier welkom. Kinderen uit de buurt lopen bij Kayda in en uit. Kayda is geworteld in deze arme wijk.
Straatkinderen opvangen is niet eenvoudig. De kinderen zijn lastig op te voeden. Als ze al langer op straat leven zijn ze gewend aan een leven zonder structuur. Ze kunnen zich vaak slecht concentreren. Het is voor geen enkel kind waar ook ter wereld goed om langdurig in een opvangcentrum (of weeshuis) op te groeien. Kinderen kunnen het beste bij een familie opgroeien.
Veel kinderen uit Karamoja hebben weinig toekomstmogelijkheden in Kampala. Daarom zoeken opvangcentra, zoals Kayda en Dwelling Places, naar familie van de kinderen. Kayda biedt de kinderen trainingen als sieraden maken, naaien, timmeren en landbouw op een stuk nabijgelegen grond. Ook worden de kinderen, vaak samen met hun moeders, voorbereid op de terugreis naar Karamoja, waar ze vandaan komen.
Uw bijdrage door deelname aan de acties zijn welkom, maar ook kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. gift Oeganda (zie achterzijde Fakkel)

de diaconie,
.