Boekenmarkt en rommeltjesmarkt op Koningsdag zaterdag 27 april.

Inmiddels zijn we in de “voorjaars schoonmaaktijd” beland en misschien doet u daar nog aan. Grote kans dat u spullen tegen komt waarvan u denkt, wat moet ik er eigenlijk mee? Daarom willen wij u graag aan onze oproep in de vorige Fakkel herinneren. U kunt ons helpen.
Voor de rommeltjesmarkt is Wilma ‘op zoek’ naar speelgoed, puzzels, huishoudelijke, en alle andere niet te grote, nog goed bruikbare artikelen. De opbrengst is voor onze eigen ‘Ontmoetingskerk’.
Heeft u boeken, LP’s, CD’s en DVD’s , die wil de Diaconie heel graag verkopen tijdens de boekenmarkt.
De opbrengst hiervan gaat naar het Kerk in Actie projectdoel:
“Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda’
Vanaf heden kunt u elke woensdag de spullen inleveren bij de ‘Ontmoetingskerk’ van
10.00 tot 11.30 uur en van 19.00 tot 19.30 uur,
m.u.v. woensdagavond 6 maart ( as woensdag)

Alvast onze hartelijke dank!

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Oeganda

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Aktie in voor het thema Kinderen in de knel.

Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, de straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs.

In de Oegandese hoofdstad leven duizenden kinderen op straat. Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven in de 500 kilometer verderop gelegen hoofdstad Kampala. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school!
Als ze willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voortzetten.

Voor de acties die we gaan houden tot 2021 hebben we geen eindbedrag voor ogen,
maar wel het vertrouwen dat wij er met elkaar weer een succes van kunnen maken!
Om u een idee te geven wat er met het geld gedaan kan worden….

Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Kampala.

De opbrengst van de boekenmarkt was vorig jaar € 640,- Wat zou het geweldig zijn dit bedrag te kunnen overschrijden. Wat kan één actie dan al betekenen voor misschien wel 3 straatkinderen in Oeganda!

De diaconie.