Vorming en Toerusting

Is (het)(er) nog tijd om te bidden?
( in de Vredeskerk, op donderdag van 19.45 – 21.30 u)
Er zijn mensen die van jongs af aan hebben gebeden. Ook toen zij vragen kregen bij de zin van het bidden en soms niet meer precies wisten wat zij zouden moeten bidden. Anderen zijn er mee opgehouden en bidden nooit meer. Bidden is voor veel mensen een probleem, ook voor veel mensen binnen de kerk. Over de betekenis en de achtergronden van het gebed, de verschillende vormen, vragen en problemen e.d. willen wij met elkaar spreken. Nog op: 4 en 18 april en 2 mei.

Bijbels Leerhuis – kijk op geloof (in de Vredeskerk, dinsdag van 19.30- 21.30 u )
Gelezen wordt: “Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd” door Henri Veldhuis. Daarnaast komen het Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en andere belangrijke theologen aan de orde.
Data: 23 april en 28 mei 2019 en een slotbijeenkomst.

Het verhaal gaat verder………. (in de Vredeskerk, donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 u ) Gelezen wordt ”Het verhaal gaat” van ds. N. ter Linden. Data: 28 maart, 11 en 25 april en 9 mei.

Bovenstaande gespreksgroepen worden geleid door ds. A.R. de Meij Mecima. Inlichtingen en opgave via : predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

“Sacrale dans”
Op zondag 28 april werkt deze dansgroep mee aan de dienst in de Bethelkerk.
Blijft u de berichtgeving volgen op beamer, in de nieuwsbrief en op de website (www.pkndenhelder.nl) voor meer informatie en activiteiten die hier nog niet vermeld staan!

Leeskring rondom ‘Jezus, een mensenleven’ van dr. C. J. den Heyer

‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. Daarin staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte?.
Hij schrijft onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest, maar een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen’  Het is de bedoeling een kleine studiekring te vormen van mensen die het aandurven een boek van 600 bladzijden te lezen en te bespreken. Het boek is zodanig geschreven dat het ook heel goed leesbaar is voor niet-theologen. Data, tijd en plaats nader overeen te komen.

Bijbels Leerhuis – kijk op geloof   (in de Vredeskerk, dinsdag van 19.30- 21.30 u )

Uitgangspunt is het boekje van Henri Veldhuis, Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd. Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en komen andere belangrijke theologen aan de orde.

Data:  22 jan, 26 feb, 26 mrt, 23 april en 28 mei  2019 en een slotbijeenkomst.

 

Gespreksgroep jong-volwassenen (20+) , thema: Vrouwen in de Bijbel
Olv ds. Wilma van Rijn. Houd Facebook en Instagram in de gaten voor de volgende datum!

Blijft u de berichtgeving volgen op beamer, in de nieuwsbrief en op de website voor activiteiten die hier nog niet vermeld staan!