Vorming en Toerusting

Vorming en Toerusting – programma januari  en februari 2019

Allereerst een overzicht van de groepen die geleid (zullen) worden door ds. A.R. de Meij Mecima. Inlichtingen en opgave voor zijn groepen via : predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Esther..een nieuwe koningin (in de Johanneskapel, dinsdagmiddag 14.00 – 16.00 u)

Van zondag 20 januari tot en met 24 februari staat het boek Esther op het oecumenische leesrooster.  Voor wie door machteloosheid is bevangen is het boek Ester een aansporing om op te staan en het er niet bij te laten zitten. Het verhaal van Esther wordt in de synagoge gelezen tijdens het Poerimfeest en vertelt het verhaal over een gedeporteerde jood en een weesmeisje in de poort van een totalitair regime. Zij die meer willen weten over het boek Esther en ook willen meedenken over de inhoud van de preek zijn van harte uitgenodigd voor een vijftal leerhuismiddagen over dit boekje, op dinsdag 22 en 29 januari, 5, 12 en 19 februari.

Barth – Bonhoeffer – en de oecumene    ( in de Johanneskapel)

Op 23 augustus 2018 was het zeventig jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken is    opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Op 10 december 2018 is het vijftig jaar geleden dat Karl Barth is overleden. Voor het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer is momenteel weer veel belangstelling. De bedoeling is om voor liefhebbers een leeskring te vormen rondom het boekje van dr. Gerard Dekker, Verlicht geloof. Geloven in de geest van Bonhoeffer. Daarnaast zal er op woensdag 3 april een lezing worden gehouden door dr. Douwe Visser uit Harlingen. Dr. Visser is al een keer in ons midden geweest met een avond over Luther. Tussen Pasen en Pinksteren hoopt de heer J. Schinkelshoek uit Den Haag, voormalig kamerlid van het CDA en voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Scheveningen een lezing te houden over Barth en geloven in het publieke domein in relatie tot de politiek. Een datum daarvoor moet nog worden vastgesteld.

Deze groep, bestaande uit 5 mensen die het liefst overdag bijeen komen, is één keer bij elkaar geweest en gaat verder op afspraak. . U kunt u nog aanmelden. Voor vervolgdata zie nieuwsbrief, beamer, en de website (www.pkndenhelder.nl)

 

 Is (het)(er) nog tijd om te bidden? ( in de Vredeskerk, op donderdagavond van 19.45 – 21.30 u)

Als het gaat om bidden dan zijn er mensen die van jongs af aan hebben gebeden. Ook toen zij vragen kregen bij de zin van het bidden en soms niet meer helemaal precies wisten wat zij zouden moeten bidden. Anderen zijn er mee opgehouden en bidden nooit meer. Bidden is voor veel mensen een probleem, ook voor veel mensen binnen de kerk. Over de betekenis en de achtergronden van het gebed, de verschillende vormen, vragen en problemen e.d. willen wij gedurende een viertal avonden met elkaar spreken. Data: 7 en 21 maart, 4 april en 2 mei.

 

Het verhaal gaat verder……….   (in de Vredeskerk, donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 u )

We gaan weer verder met het lezen en overdenken van de boeken van ds. Nico ter Linden: ”Het verhaal gaat”. Iedereen is van harte welkom. Data: 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei.

Leeskring rondom ‘Jezus, een mensenleven’ van dr. C. J. den Heyer

‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. Daarin staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte?.
Hij schrijft onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest, maar een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen’  Het is de bedoeling een kleine studiekring te vormen van mensen die het aandurven een boek van 600 bladzijden te lezen en te bespreken. Het boek is zodanig geschreven dat het ook heel goed leesbaar is voor niet-theologen. Data, tijd en plaats nader overeen te komen.

Bijbels Leerhuis – kijk op geloof   (in de Vredeskerk, dinsdag van 19.30- 21.30 u )

Uitgangspunt is het boekje van Henri Veldhuis, Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd. Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en komen andere belangrijke theologen aan de orde.

Data:  22 jan, 26 feb, 26 mrt, 23 april en 28 mei  2019 en een slotbijeenkomst.

 

Overige groepen en activiteiten

 

“Sacrale dans”  (maandagavond om 19.30 u in de Johanneskapel)

In het nieuwe jaarkomt er weer een nieuwe sessie van de Sacrale dans, nml op 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april. De kosten zijn 7 euro per keer, als men in een keer betaalt 30 euro.  Het is de bedoeling om op zondag 28 april in de gemeenschappelijke dienst in de Bethelkerk iets te tonen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Informatie en opgave bij Mevr. Marleen Weijling (m.vries10@kpnplanet.nl, 0223-625366)

Gespreksgroep jong-volwassenen (20+) , thema: Vrouwen in de Bijbel
Olv ds. Wilma van Rijn. Houd Facebook en Instagram in de gaten voor de volgende datum!

Blijft u de berichtgeving volgen op beamer, in de nieuwsbrief en op de website voor activiteiten die hier nog niet vermeld staan!