Vorming en Toerusting – programma
december 2018 en januari 2019

Allereerst een overzicht van de groepen die geleid worden door ds. A.R. de Meij Mecima. Inlichtingen en opgave voor zijn groepen via : predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Bijbels Leerhuis – kijk op geloof (in de Vredeskerk, dinsdag van 19.30- 21.30 u )
Uitgangspunt is het boekje van Henri Veldhuis, Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd. Daarnaast zullen ook uitstapjes gemaakt worden naar het opnieuw uitgegeven Bijbels ABC van dr. K. H. Miskotte en komen andere belangrijke theologen aan de orde.
Data: 22 jan, 26 feb, 26 mrt, 23 april en 28 mei 2019 en een slotbijeenkomst.

Barth – Bonhoeffer – en de oecumene
Op 23 augustus 2018 was het zeventig jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken is opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Op 10 december 2018 is het vijftig jaar geleden dat Karl Barth is overleden. Voor het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer is er momenteel weer veel belangstelling. De bedoeling is om voor liefhebbers een leeskring te vormen rondom het boekje van dr. Gerard Dekker, Verlicht geloof. Geloven in de geest van Bonhoeffer. Daarnaast zal er een lezing worden gehouden door dr. Douwe Visser uit Harlingen. Dr. Visser is al een keer in ons midden geweest met een avond over Luther.
Deze groep is op dinsdag 13 november bij elkaar gekomen. Voor vervolgdata zie nieuwsbrief, beamer, en de website (www.pkndenhelder.nl)
Deze kring bestaat nu uit vijf mensen, die het liefst overdag bijeenkomen en gaat verder op afspraak. Als u nog wilt meedoen dan kunt u zich opgeven bij ds. A.R. de Meij Mecima, predikant-jkvk@pkndenhelder.nl

Het verhaal gaat verder……….
(In de Vredeskerk, donderdag van 10.00 – 11.30 u )
We gaan weer verder met het lezen en overdenken van de boeken van ds. Nico ter Linden: ”Het verhaal gaat”. Iedereen is van harte welkom. Dat geldt voor hen die al jaren o.l.v. van ds. Oosterhoff deze kring hebben gevolgd, maar ook voor nieuwkomers. In december is er geen bijeenkomst, de data in het nieuwe jaar worden nog bekend gemaakt.

Leeskring rondom ‘Jezus, een mensenleven’ van dr. C. J. den Heyer
‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. Daarin staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte?.
Hij schrijft onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest, maar een mens van vlees en bloed, `een mens onder de mensen’ Het is de bedoeling een kleine studiekring te vormen van mensen die het aandurven een boek van 600 bladzijden te lezen en te bespreken. Het boek is zodanig geschreven dat het ook heel goed leesbaar is voor niet-theologen. Data, tijd en plaats nader overeen te komen.

Overige groepen en activiteiten

“Sacrale dans” (ma. av. 19.30 u in de Johanneskapel)
In het nieuwe jaarkomt er weer een nieuwe sessie van de Sacrale dans, nml op 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april. De kosten zijn 7 euro per keer, als men in een keer betaalt 30 euro. Het is de bedoeling om op zondag 28 april in de gemeenschappelijke dienst in de Bethelkerk iets te tonen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Informatie en opgave bij Mevr. Marleen Weijling (m.vries10@kpnplanet.nl, 0223-625366)

Gespreksgroep jong-volwassenen (20+) , thema: Vrouwen in de Bijbel Olv ds. Wilma van Rijn. Houd Facebook en Instagram in de gaten voor de volgende datum!