Vakantieweken in Nieuw Hydepark

Vanuit Noord-Holland worden er jaarlijks 2 vakantieweken georganiseerd voor minder valide mensen met elk ongeveer 45 gasten, die door een 40-tal vrijwilligers worden verzorgd.
Eén in de zomer en één in het najaar. Sinds 2016 worden de weken gehouden in de nieuwe locatie Nieuw Hydepark in Doorn.
In deze weken worden mensen uitgenodigd, die fysiek minder valide zijn of door omstandigheden
(financieel of sociaal) moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Het huis is ingesteld op mensen met een lichamelijke beperking. In beide weken zijn o.a. medisch geschoolde vrijwilligers aanwezig.
Ook voor mensen die fysiek in goede conditie zijn, maar door ouderdom en vaak eenzaamheid vinden dat zij niet meer op vakantie kunnen, is er veel aandacht.

Voor de najaarsweek, gehouden van zaterdag 29 september t/m zaterdag 6 oktober
kunt u zich opgeven vóór juli 2018.

Heeft u interesse, dan kunt u ook informatie opvragen bij:
Nelleke Looije
Telefoon 642017

De diaconie