Bloemschikking 40-dagentijd 2018

Liturgisch bloemschikken  in de 40-dagentijd

Pasen 2018

Vanuit de diepte, stil en zwart als de aarde,
verborgen in de kiem van een bol,
wordt leven zichtbaar,
de tuin wordt groen.
Het licht straalt in witte bloemen alom,
groot en klein.
Het geheim, zichtbaar in de tuin,
spreekt woorden van leven,
en bloeit!

6e zondag 40-dagentijd

Op weg gaan in alle eenvoud niet hoog te paard maar op een ezel:
lastdier van de armen
weet hebben van lijden, de zwaarte van de last,
angst, sterven, verdriet.
Maar ook het geheim van levenskracht verscholen in het groen.
De olie zegt,
geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven.

5e zondag 40-dagentijd

Als een graankorrel
afdalen in de duisternis
van de zwarte aarde.
Je toevertrouwen aan
dat wat je breekt,
zodat kiemkracht ruimte krijgt.
Vertrouwen dat nieuw leven
doorbreekt vanuit de duisternis.

4e zondag 40-dagentijd

Hongerig en zonder eten?
Zo laat Jezus hen niet gaan!
Delend van de vis en broden
er is genoeg voor iedereen
Opdat alle mensen weten:
God zorgt voor ons voortbestaan.

3e zondag 40-dagentijd

Schoon schip maken,
ruimte scheppen
voor dat
wat werkelijk van waarde is
en niet voor geld te koop.
Ruimte
voor het geheim van leven
is ruimte voor groeikracht
in je zelf, vanuit jezelf
als groen
dat het duister doorbreekt
als leven
dat opstaat
uit dat wat benauwt
en doodt:
een nieuw begin.

2e zondag 40-dagentijd

Op de berg:
– onuitspreekbaar geheim –
zien,
soms even,
glanzend licht van God,
goudstof in de ziel,
dat je verlicht
uit het duister trekt
sprakeloos maakt:
zwijgen is goud.
In daden
wordt leven
in het licht
van God
zichtbaar
en straalt.

1e zondag 40-dagentijd

Je afzonderen, stilte zoeken,
leeg, als in de woestijn met niets dat afleidt
Een bloem verscholen in het duister van de bol.
Moedig zijn, groeikracht, levenskracht , komt in zicht…